Pohjapadon luvattomasta purkamisesta tutkinta Alavudella

Alavudella yritetään selvittää, kuka purki luvatta viime joulukuussa Kaidesjärven pohjapadon.

Etelä-Pohjanmaa

Alavuden ympäristölautakunta on tehnyt tutkintapyynnön Kaidesjärven Luusuassa sijainneen pohjapadon purkamisesta. Pato on purettu luvatta joulukuussa 2017, eikä purkajasta ole tietoa.

– Paikalla on ollut rannanomistajien yhteisellä suostumuksella vuonna 2002 rakennettu pato. Padon rakentamiselle ei ole haettu vesilain mukaista lupaa, mutta sen purkamiseksi on haettu lupaa aluehallintovirastosta. AVI ei purkulupaa myöntänyt, Pohjanmaan poliisilaitokselta selvitetään. Padon purkulupaa oli hallintopakkohakemuksella hakenut yksi rannanomistaja.

Rannanomistajat toista mieltä

Suurin osa rannanomistajista on toista mieltä padon rakentamisluvasta. Heidän mukaansa padolle on aikoinaan hankittu asiaankuuluvat luvat.

– Silloinen ympäristökeskus oli tietoinen padon rakentamisesta ja sieltä vielä aikoinaan varmennettiin, jotta kaikki tarvittavat luvat ovat olemassa, tarkentaa seinäjokelainen rannanomistaja Olli Rajala.

Vesilaki on muuttunut ja aluehallintovirasto on reilun vuoden takaisessa päätöksessään velvoittanut pienen uhkasakon voimalla rannanomistajia hakemaan pohjapadolle nykyisen vesilain mukaista lupaa. Olli Rajalan mukaan aluehallintovirastolla on kuitenkin sama käsitys padon rakentamisluvasta kuin rannanomistajillakin.

– AVI totesi päätöstekstissään sanatarkasti seuraavasti: "Aluehallintovirasto katsoo, että pato, joka aiheuttaa 14.07.2002 tehdyn sopimuksen mukaiset vaikutukset, on laillisesti toteutettu silloisen vesilain säännösten mukaisesti."

Pato elvytti kalakannan

Kaidesjärvi on matala järvi. Olli Rajalan mukaan järven pinta-alasta yli puolet on syvyydeltään vain 90 senttiä ja ilman pohjapatoa se on vaarassa kasvaa umpeen.

– Pato rakennettiin aikoinaan hidastamaan umpeen kasvamista. Kun vedenpinta vakiintui pohjapadolla, myös järven kalakanta elpyi.

– Kun pato rikollisesti purettiin viime vuoden lopulla, pelkäämme nyt kalakuolemia talven jäljiltä. Alavuden kaupunki on luvannut kunnostaa rikotun pohjapadon, Olli Rajala selvittää.

Asian tutkinta on kesken Vaasan hallinto-oikeudessa. Tutkintanimikkeenä on vesilain rikkominen.

Artikkelia on täsmennetty ja siihen on lisätty Olli Rajalan kommentit lauantaina 31.3.2018 klo 19.19.