Hämäläiskaupunki viihtyisi paremmin Uudellamaalla – ei ainakaan osaksi Pirkanmaata

Nykyisessä maakuntajaossa Riihimäki on osa Kanta-Hämeen maakuntaa. Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko uumoilee kuitenkin maakuntien yhdistämisiä jo lähitulevaisuudessa. Silloin Riihimäen olisi parempi olla osa Uuttamaata, sanoo Sulkko.

Kanta-Häme
Lasinpuhaltajapatsas Riihimäellä
Riihimäki puhaltaisi mieluummin osana Uuttamaata.Timo Leponiemi / Yle

RiihimäkiRiihimäki haki siirtoa Uudenmaan maakuntaan jo 1990-luvun loppupuolella. Silloin toiveet maakunnan vaihdoksesta tyrmättiin, mutta hakemuksen perusteet pätevät tänäkin päivänä, katsoo Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko.

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko
Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo, että pitäisi katsoa sitä, missä ihmiset asioivat. Riihimäeltä se on Uudenmaan suuntaan.Timo Leponiemi / Yle

Sulkon mielestä pitäisi aina katsoa isompaa kuvaa eli sitä, miten ihmiset käyttäytyvät ja missä he asioivat.

– Meidän aluetaloudellinen suuntautuminen on ihan yksiselitteisesti Uuteenmaahan, samoin työssäkäynti ja kaupallinen asiointi. Myös erilaisissa liikennejärjestelmissä olisi loogista olla osa Uudenmaan järjestelmää.

Sulkko perustelee halua Uudellemaalle myös Riihimäen profiloitumisella.

– Riihimäki ja Hausjärvi ovat osa metropolialuetta, mutta tätä on pystytty aika huonosti tuomaan esiin, vaikka sillä voi olla merkittävä lisäarvo kaupungin ja seudun kehittymisen kannalta.

Hyvinkäällä ymmärretään Riihimäkeä

Naapurikaupungissa Hyvinkäällä ymmärretään hyvin Riihimäen haikailu Uudellemaalle.

Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila
Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila ymmärtää Riihimäen halun Uudenmaan suuntaan.Timo Leponiemi / Yle

– Varsin hyvin ymmärrän sen, koska toiminnallinen yhteys pääkaupunkiseudulle ja ylipäätään Uudellemaalle on Riihimäeltä kova työssäkäynnin ja palveluiden hakemisen osalta, sanoo Hyvinkään kaupunginjpohtaja Jyrki Mattila.

Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakuntaraja oli viime vuonna selvä myös väestökasvuluvuissa. Kun Hyvinkää kasvoi 165 asukkaalla, Riihimäki menetti 131 asukasta. Kuuluminen Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvuakselille ei tuonut siis kasvua Riihimäelle. Kaupungin väkiluku on laskenut jo kolmena peräkkäisenä vuonna.

Hyvinkään näkövinkkelistä sillä olisi merkitystä, että Riihimäki olisi osa Uuttamaata.

Jyrki Mattila sanoo, että jos Riihimäki ja Hyvinkää olisivat samaa maakuntaa, niin se loisi mahdollisuuksia tehdä enemmän yhteistyötä hallinnollisissa kysymyksissä.

Juuri nyt maakuntavaihdos ei ajankohtainen...

Juuri tällä hetkellä Sami Sulkko ei pidä Riihimäen hakeutumista Uudellemaalle realistisena.

– Meillä on kaikki hallinnollinen ja edunvalvontayhteistyö sidoksissa Hämeenlinnaan ja Kanta-Hämeeseen. Tampereelle päin on jo selkeästi vähemmän yhteyksiä.

Sulkko uskoo, että parin vuosikymmenen takainen hakemus Uudellemaalle olisi tuonut toteutuessaan positiivisen heijastuksen ja paremmat kasvuluvut Riihimäelle.

– Päätös Uudellemaalle hakeutumisesta on poliittisten päättäjien käsissä, huomauttaa Sulkko.

...mutta pian tilanne voi olla toinen

Suunnitteilla olevassa maakuntauudistuksessa, kuten nykyisessäkin maakuntajaossa Riihimäki kuuluu Kanta-Hämeeseen.

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko ei kuitenkaan ole täysin varma maakuntauudistuksen toteutumisesta. Ja mikäli maakuntauudistus pääsee maaliinsa, uusi reformi voi olla edessä hyvinkin pian.

– Näen isona riskinä sen, että maakuntia joudutaan yhdistämään. Ne ovat nyt liian pieniä. Silloin voi olla mahdollista, että Kanta-Häme ja Pirkanmaa yhdistetään. Se ei olisi Riihimäen kannalta paras mahdollinen tilanne.

– Itse uskon, että jo uudella eduskuntavaalikaudella joudutaan ottamaan kantaa maakuntien yhdistämiseen. Pidän sitä vääjäämättömänä.

Sulkko katsoo, että siinä yhteydessä Riihimäellä voi olla ajankohtainen hetki tarkistaa suuntautumista.

– Jos vaihtoehtona on se, että ollaan osa isompaa Pirkanmaata tai Uuttamaata, niin itse näen, että siinä tilanteessa on yksiselitteisesti johdonmukaisempaa pyrkiä kuulumaan Uuteenmaahan.