Patria menetti Iso-Britannian miljardien arvoiset AMV-kaupat: "Työ ei ole tuottanut tulosta"

Patrian pitkään havittelema suurkauppa Iso-Britanniaan on luisunut yhtiöltä sivu suun. Britit päätyivät Boxer-ajoneuvojen suorahankintaan, eivätkä suomalaiset pääse edes jättämään tarjousta pöytään.

Patria
Patria joukkueenkuljetusvaunu.
Patria ei päässyt jättämään edes tarjousta briteille panssaroiduista ajoneuvoista.Patria / EPA

Patria on kolme vuotta aktiivisesti tutkinut mahdollisuutta päästä sisään tarjouskilpailuun brittien panssaroiduista ajoneuvoista. Tieto Britannian päätymisestä suorahankintaratkaisuun (siirryt toiseen palveluun) (Britannian puolustusministeriön tiedote) tuli maaliskuun viimeisenä päivänä.

– Alusta asti on tunnistettu riski, että vaunut hankitaan suorahankintana. Patria on tehnyt töitä, että päästäisiin tarjouskilpailuun ja nyt valitettavasti uutiset pääsiäiseltä näyttävät, että työ ei ole tuottanut tulosta, vaan britit hankkivat Boxer-ajoneuvoja OCCARin kautta, kertoo Patria Landin liiketoimintajohtaja Jussi Järvinen.

OCCAR eli Organisation for Joint Armament Cooperation on useiden eurooppalaisten valtioiden puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestö, joka pyörittää erilaisia yhteistoiminnallisia aseohjelmia. Boxer on mukana yhtenä monista.

Toisena brittien yhteistyökumppanina on Artec, jonka taustalta löytyvät saksalainen Rheinmetall ja Krauss-MaffeiWegmann (KMW). Artec on jo ennakkoon solminut yhteistyösopimuksia brittiläisten BAE Systemsin, Pearson Engineeringin ja Thales UK:n kanssa.

Suorahankintaan on tyytyminen

Jo kesästä 2017 lähtien brittilehdissä ja niiden teollisuussivuilla on ennakoitu, että Britannia saattaa tehdä suorahankintaratkaisun. Osa brittipoliitikoista on samalla epäillyt suorahankinnan perusteita: kilpailua ei synny ja kustannukset veronmaksajille voivat nousta.

Suomalainen Patria kuitenkin tyytyy ratkaisuun, eikä ala käydä kilpailuttamisen takia EU-oikeutta.

– Patrialla ei ole asiaa kohtaan mitään vaatimuksia. Totta kai me toivomme vapaata kilpailua ja olemme vakuuttuneita siitä, että silloin, kun ollaan kilpailussa mukana, meillä on kilpailukykyiset tuotteet, hinta ja ratkaisut. Kun isot eurooppalaiset maat hankkivat suorahankintana puolustustarvikkeita, silloin kuitenkin Patrian vaikutusmahdollisuudet ovat pienemmät, kertoo liiketoimintajohtaja Jussi Järvinen.

Suunnittelu Suomessa, kokoaminen muualla

Patrian tarkoituksena ja tarjouksena on ollut se, että suunnittelu ajoneuvoista olisi suomalaista. Työt ja kokoonpanot tehtäisiin Englannnissa ja tarjottaisiin näin työtä saarivaltakuntaan. Brittikauppa on suuri: miljardeja, niin punnissa kuin euroissakin.

– Kun puhutaan miljardeista, pitää erottaa se, että puhutaan kokonaisarvosta. Ajoneuvojen osuus ei ole yhtä iso kuin kokonaisarvo, vaan siinä on myös asejärjestelmää, mahdollisesti tukea mukana.

Kyse on noin 600:sta kahdeksanpyöräisestä vaunusta, joihin liittyy vaativaa tietotekniikkaa ja myös aseistusta.

– Suoraan ei voi ajatella, että koko hankinta olisi tullut Patrialle, jos olimme päässeet mukaan tarjouskilpailuun ja voittaneet sen, muistuttaa Järvinen.

Takaiskuista myös opitaan

Patria koki vastikään takaiskun Australiassakin, mutta siellä oltiin jo eri vaiheessa kuin Iso-Britanniassa. Australia oli kuitenkin tärkeä amv-ajoneuvojen kehitys- ja testaushanke kolmen vuoden ajan.

– Näitä kahta hankintaa ei voi niputtaa. Australiassa Patria teki aktiivisesti töitä useamman vuoden ja se oli meille kirvelevä tappio, mutta siinä kehitettiin uusia ominaisuuksia ajoneuvoon, mitä voidaan heti myydä asiakkaalle. Pystyttiin kasvattamaan myös organisaation osaamista ja saatiin kokemusta pitkässä ja isossa tarjouskilpailussa mukana olemisesta.

– Briteissä olimme vasta siinä vaiheessa, että pyrimme saamaan tarjouskilpailua aikaiseksi, kertoo asiaa Patria Landin liiketoimintajohtaja Jussi Järvinen.

Nyt katse kotimaahan

Patrian ajoneuvojen suunnittelu- ja kehitystyö tehdään Suomessa. Vaunujen kokoonpano taas tapahtuu aina paikallisesti. Kokemusta tästä on useilta vuosilta. Yhtiön suurin näin toteutettu kauppa on ollut Puolaan jo yli kymmenen vuotta sitten, vuonna 2007.

– Meidän kilpailukykyyn olennaisena liittyy, että meillä on kokemusta teknologian siirrosta muihin maihin. Olemme tehneet sen Puolaan, parhaillaan tehdään Etelä-Afrikkaan, se on meidän selkeä kilpailuvaltti. Mekin olisimme ajoneuvoja todennäköisesti briteissä valmistaneet, Jussi Järvinen kertoo.

Kotimaassa Patria uudistaa ja huoltaa Suomen maavoimien käytössä olevia Pasi-vaunuja.

– Meillä jatkuu siis edelleen XA-ajoneuvojen eli Pasien uudistaminen Hämeenlinnassa. Siitä saimme lisätilauksen alkuvuodesta.

Yhtiön toiveissa on myös se, että Suomeen hankittaisiin uudempia ajoneuvoja kuin Paseja. Hämeenlinnassa vaunujen uusimisessa työskennellään, mutta varsinainen tuotantolaitos Hämeenlinna ei enää ole. Asentajien päätyö onkin olla rakentamassa uusia versioita ajoneuvoista ja kouluttaa kauppojen onnistuessa asentajia ja vaunujen kokoajia ostajamaihin.

– Tavoitteena on, että saadaan vielä kotimaasta lisää tekemistä tässä kevään aikana Hämeenlinnan tontille, kertoo Patria Landin liiketoimintajohtaja Jussi Järvinen.