Lappajärvi haluaa turvallisen senioriasumisen kunnaksi – "Ihan hyvä strategia joillekin kunnille"

Lappajärven keskustaan on kaavoitettu kerrostaloja, jotka sopivat palveluineen myös ikäihmisille. Etelä-Pohjanmaan valmistelujohtaja Asko Peltola uskoo, että maakuntauudistuksen jälkeen nähdään monenlaisia tapoja tuottaa tarvittavat palvelut.

maakuntauudistus
Lappajärven keskustaa
Lappajärvi Etelä-Pohjanmaalla pyrkii profiloitumaan turvallisen senioriasumisen paikkakuntana.Antti Kettumäki/Yle

Lappajärven keskustaan on kaavoitettu tilaa kolmelle kerrostalolle. Kunhan talot joskus rakentuvat, niiden toivotaan houkuttelevan erityisesti senioriasukkaita (paluu)muuttamaan kuntaan.

Tavallaan nyt on toteutumassa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemen ajatus Lappajärvestä eläkeläisten paratiisina.

– Tämän tyyppinen kunta, joka olosuhteiltaan ja ympäristöltään houkuttelee asujia, voisi myös houkutella eläkeläisasujia, Lehtiniemi sanoo.

Lehtiniemi uskoo, että tulevaisuudessa turvallisen asuinympäristön tarjoava kunta kiinnostaa. Jo nyt Lappajärvelle tapahtuu paluumuuttoa, kun ihmiset saavat työuransa valmiiksi, ja kerrostaloasuntojen toivotaan mahdollistavan kuntaan muuttamisen myös heille, joilta vanhat lapsuuden aikaiset kotitalot, joihin palata, puuttuvat.

Maakuntauudistus mahdollistaa

Lappajärvellä 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on Etelä-Pohjanmaan korkein, 31,8 prosenttia (siirryt toiseen palveluun).

Kunnanjohtaja Lehtiniemen mukaan Lappajärvi haluaa olla elinvoimainen ja nuorten asujien kunta, mutta samaan aikaan strategisessa ajattelussa yksi painopiste on profiloitua turvallisen vanhuuden asumisen paikkana senioreille ja eläkeläisille.

– Nyt maakuntauudistus tuo sen mahdollisuuden, että kun sosiaali- ja terveystoimen menot menee laajemmille harteille, se että meillä asuu väestöä, joka tarvitsee paljon palveluita, ei välttämättä maksa meille suoraan mitään, Lehtiniemi toteaa.

– Jos me saamme vanhuksia, jotka tarvitsevat palveluja, tuo se työpaikkoja niille nuorille, joita tänne varsinkin toivotaan.

Tuomo Lehtiniemi
Lappajärven kunnanjohtaja Tuomo LehtiniemiAntti Kettumäki/Yle

"Ihan hyvä strategia joillekin kunnille"

Vuoden 2020 alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta maakuntien vastuulle. Maakunta vastaa siitä, että palveluita on, sanoo Etelä-Pohjanmaan liiton valmistelujohtaja Asko Peltola.

Peltola uskoo, että uudistuksen myötä palveluiden tuottajia ja niiden järjestämistapoja tulee monenlaisia.

– On ihan odotettavaa, että meille syntyy uusia palveluntarjoajia ja varmasti myös ratkaisuja, joilla haetaan uusia vaihtoehtoja ikäihmisten asumiselle ja annetaan ikäihmisille myös valinnan mahdollisuuksia siitä, minkälaisia palveluita he haluavat itselleen ostaa, Peltola sanoo.

Asko Peltola ei tyrmää ajatusta senioriasukkaiden – tai "voimavaraihmisten" – houkuttelemisesta kuntaan osana kunnan strategiaa. Hän kuitenkin muistuttaa, että vaikka seniorit ovat tervetulleita, kunnat tarvitsevat kaikenikäistä väestöä.

– Ihan hyvä strategia joillekin kunnille houkutella senioriasujia, Peltola sanoo ja muistuttaa Yhdysvaltain Floridasta, joka houkuttelee eläkeläisiä asumaan ja käyttämään rahaa, sekä sitä kautta tuomaan hyvinvointia

Sitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaava maakunta pärjäisi, jos kovin moni sen kunta haluaisi houkutella erityisesti ikäihmisiä asukkaikseen, on Peltolan mukaan mahdoton arvailla.

– Periaatteessa vois ajatella, että tulisi maakunnalle kustannuksia, mutta myös maakunnan rahoitus riippuu osittain siitä, millainen on ikärakenne, onko siellä paljon sairastavuutta ja näin poispäin. Ei pysty suoraan vastaamaan, onko se maakunnalle hyvä vai huono asia, mutta jos tulevaisuutta ajatellaan olisi hyvä, jos maakunnassa on kaikenikäisiä asukkaita.

Kaksi puuta Lappajärven rannalla.
Antti Kettumäki/Yle