Syyttäjä: Upseeri vaaransi tietoturvan ja jakoi opiskelijoille salaista tietoa maanpuolustuksesta

Syyttäjän mukaan majuri on saattanut aiheuttaa merkittävää vahinkoa maanpuolustukselle tai valtion turvallisuudelle. Syytetty on kiistänyt syytteet.

Rajavartiolaitos
Suomen puolustusvoimien pääesikunnan portti Helsingissä.
Suomen puolustusvoimien pääesikunta sijaitsee Kaartin kasarmin korttelissa Helsingissä.Yle

Rajavartiolaitoksen majuria syytetään Helsingin hovioikeudessa palvelusrikoksesta ja kahdesta virkasalaisuuden rikkomisesta. Majurin toiminta on syytteen mukaan vaarantanut Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tietoturvallisuutta.

Syytetty itse kiistää syytteet.

Syyttäjän mukaan majuri rikkoi tahallaan määräyksiä salaisten asiakirjojen tietoturvavaatimuksista ja käsittelystä.

Tämä on syyttäjän näkemyksen mukaan aiheuttanut merkittävää haittaa operaatioturvallisuudelle ja saattanut aiheuttaa merkittävää vahinkoa maanpuolustukselle tai valtion turvallisuudelle.

Majuri siirtyi keväällä 2014 Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnasta valmiusupseerin tehtävästä opetustehtäviin Raja- ja merivartiokouluun. Tuolloin mies oli syytteen mukaan oikeudetta vienyt mukanaan ulkoisen kovalevyn, jolla oli Puolustusvoimien salassa pidettäviä tietoja.

Syytetyllä ei ollut opettajana oikeutta tietojen hallussapitoon eikä hänen tehtäviinsä kuulunut niiden käsitteleminen.

Mies ei myöskään kirjannut salaisten asiakirjojen viemistä ja tuomista kovalevyllä. Syyttäjän mukaan mies myös rikkoi vanhemman opettajan tehtävässään määräyksiä muun muassa kytkiessään kovalevyn verkkoon, joka ei täyttänyt vaatimuksia korkeasta tietoturvatasosta.

Kurssilaisille salaisia tietoja

Syytteet virkasalaisuuden rikkomisista liittyvät miehen opetustehtäviin Raja- ja merivartiokoulussa. Miehen syytetään paljastaneen opiskelijoille salassa pidettäviä tietoja. Osan tiedoista mies oli saanut aiemmassa tehtävässään valmiusupseerina, mutta hän paljasti tietoja palvelussuhteensa päättymisen jälkeen.

Majuri on syytteen mukaan opettajana esimerkiksi tahallaan paljastanut kadettikurssilaisille salassa pidettäviä tietoja sotilaallisen maanpuolustuksen opetuksessa. Opiskelijoilla ei ollut näihin tietoihin oikeutta. Niin ikään salaista tietoa saivat rajavartijan peruskurssin oppilaat. Epäillyt rikokset ajoittuvat vuosille 2014–2015.

Syyttäjä vaatii miehelle sakkorangaistusta. Toissijaisesti syyttäjä vaatii rangaistusta tuottamuksellisesta eli huolimattomuudesta tehdystä palvelusrikoksesta ja tuottamuksellisista virkasalaisuuden rikkomisista.

Jutun käsittelyyn on varattu aikaa myös ensi viikolle. Juttua puidaan hovissa, sillä vähintään majurin arvoisen sotilaan syytteiden ensimmäinen oikeusaste on hovioikeus. Käsittely pidetään poikkeuksellisesti Pääesikunnan tiloissa tietoturvasyistä.

Lue myös

Rajavartiolaitoksen majuria syytetään virkasalaisuuden rikkomisesta – pääkäsittely poikkeuksellisesti pääesikunnan tiloissa