Hyppää sisältöön

Peruskoululle moite uskonnollisista aamunavauksista – Rehtori: "Hyvin paljon ihmetellään, eikö meillä ole tässä maassa suurempia asioita huolehdittavana"

Apulaisoikeusasiamies antoi moitteita siitä, että oululaisessa 800 oppilaan koulussa uskonnollisiin päivänavauksiin osallistumiselle ei ollut vaihtoehtoa. Rehtorin mukaan hyviin tapoihin olisi kuulunut, että asiasta olisi oltu yhteydessä kouluun, ei oikeusasiamieheen.

Kuva: AOP

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on saanut apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen, kun oululaisessa koulussa ei tarjottu vaihtoehtoa uskonnollisille päivänavauksille. Oulunsalon Pitkäkankaan koulussa soitettiin uskonnollisia päivänavauksia, jotka lähetettiin keskusradion välityksellä.

Sinänsä uskonnollisissa tilaisuuksissa ei ole lain mukaan ongelmaa. Kyse oli siitä, että niille ei Pitkäkankaan koulussa tarjottu vastaavaa mielekästä vaihtoehtoa, ainakaan apulaisoikeusasiamiehen tulkinnan mukaan.

Tässä kohtaa emme ole ymmärtäneet, että siinä olisi jotain vikaa.

Seppo Pasanen

Kaupungin selvityksen mukaan oppilaat olisivat voineet hakeutua tilaan, jonne aamunavaukset eivät kuulu.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kaupunki ei kuitenkaan ole kertonut, miten tämä järjestely käytännössä toteutuisi ja miten siinä vältettäisiin leimautuminen tai se, että oppilaiden olisi ollut pakko paljastaa vakaumuksensa. Lisäksi kaupunki ei ole osoittanut sitäkään, miten tilaisuuksista olisi etukäteen kerrottu oppilaille tai heidän huoltajilleen tai onko tilaisuuksille millään lailla tarjottu vaihtoehtoja.

Huomautus ihmetyttää koulua

Pitkäkankaan koulun rehtori Seppo Pasanen kertoo, että kaupungin saama huomautus kummastuttaa koulun henkilökuntaa.

– Hyvin paljon ihmetellään sitä, että eikö meillä ole tässä maassa suurempia asioita huolehdittavana kuin tällainen asia.

Pasanen kertoo, etteivät he ole koululla ymmärtäneet, että heidän toiminnassaan olisi jotain kiellettyä. Etenkään kun kukaan oppilaiden huoltajista ei ole ollut asiaan liittyen yhteydessä.

– Jos joku huoltaja olisi ottanut yhteyttä, olisimme tietenkin ottaneet huomioon sen mahdollisuuden, ettei oppilaan tarvitse osallistua päivänavaukseen. Hyviin tapoihin kuuluu, että huoltaja, joka on vastuussa oppilaan asioista, olisi yhteydessä koululle tällaisissa asioissa.

Asiasta käydään vakava keskustelu, koska ei tällaista voi enää tapahtua.

Mika Penttilä

Pasanen myöntää, että Pitkäkankaan koulun toiminnassa on ollut moitittavaa siltä osin, että päivänavauksista olisi pitänyt tiedottaa paremmin. Koululla ollaan oltu tietoisia siitä, että jos koululla järjestetään jonkinlaista uskonnollista toimintaa, täytyy sellaisille oppilaille, jotka eivät siihen halua osallistua, järjestää jotain korvaavaa opetusta.

– Totta kai meidän täytyy noudattaa lakia. Mutta tässä kohtaa emme ole ymmärtäneet, että siinä olisi jotain vikaa.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan päätös ja huomautus ovat yksiselitteisiä ja hyvin perusteltuja.

– Niissä ei ole mitään epäselvää. Syystä tai toisesta Pitkäkankaalla ei kuitenkaan ole toimittu tämän selkeän ohjeistuksen mukaan, mikä meillekin on annettu.

Oulun kaupunki aikoo Penttilän mukaan kerrata ja antaa tarkennetut ohjeet Pitkäkankaan koululle sekä valvoa että ohjeita noudatetaan. Koululle tai rehtorille ei ole tulossa asian vuoksi sanktioita, tärkeintä Penttilän mielestä on se, että koulun toiminta muutetaan vallitsevan lainsäädännön mukaiseksi.

– Totta kai asiasta käydään vakava keskustelu, koska ei tällaista voi enää tapahtua, Penttilä painottaa.

Aamunavauksia ei lopeteta

Uskonnollisia aamunavauksia on järjestetty Pasasen mukaan noin kerran kuukaudessa ja ne ovat sisältäneet lauluja, virsiä, runomuotoisia rukouksia tai siunauksen työpäivään.

– En ole ikinä ajatellut, että niissä olisi mitään erikoista, Pasanen sanoo.

Joku huoltaja on ilmeisesti ollut tekemisissä valituksen kanssa, mutta meihin kukaan ei ole ollut yhteydessä.

Seppo Pasanen

Pitkäkankaan koulu aikoo huomautuksen takia tarkentaa käytäntöjä niin, että jatkossa uskonnollisesta toiminnasta tiedotetaan paremmin. Uskonnollisia päivänavauksia ei kuitenkaan aiota lopettaa. Pasanen sanoo, että oppilaille, jotka eivät halua kuulla päivänavauksia, järjestetään korvaavaa toimintaan.

– Joku huoltaja on ilmeisesti ollut tekemisissä valituksen kanssa, mutta meihin kukaan ei ole ollut yhteydessä. Se aiheuttaakin eniten ihmetystä, kun on lähdetty niin sanotusti isolla vaihteella liikkeelle, ilman koulun kanssa keskustelua.

Pitkäkankaan koulussa on noin 800 oppilasta, joista parikymmentä opiskelee elämänkatsomustietoa.

Selvityspyyntöön ei vastattu kunnolla

Apulaisoikeusasiamies antoi ratkaisussaan moitteita myös siitä, että koulun rehtori ei ollut kunnolla vastannut selvityspyyntöön. Selvityspyynnön antoi ensin vain Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja, ja rehtorilta tuli vain lyhyt osuus. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan sekin oli ylimalkainen, eikä siinä vastattu tai otettu kantaa konkreettisiin tilanteisiin tai väitteisiin.

Lain mukaan oikeusasiamiehelle kuuluu antaa tämän tarvitsemia tietoja.

Vastaavia ratkaisuja uskonnonvapauden puutteellisesti toteutumisesta peruskouluissa ei ole ollut pariin vuoteen, muistelee vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä. Täysin tavattomia vastaavat ratkaisut eivät kuitenkaan ole..

Skottman-Kivelä muistuttaa, että perustuslakivaliokunta on jo vuodesta 1982 todennut, että kenenkään ei tarvitse osallistua vieraan uskonnon harjoittamiseen.

.
.