Norjan Saamelaiskäräjät vastaa opettajapulaan rahalla – Myös Suomesta tulevat opiskelijat voivat saada suuren stipendin

Norjan Saamelaiskäräjät jakaa niin kutsutun superstipendin kaikille niille saamenkieltä taitaville opettajaopiskelijoille Norjassa, joiden opintohin sisältyy saamen kieli. Näin ollen myös Suomen puolelta Koutokeinon Saamelaisen ammattikorkeakoulun opettajaopintoihin suuntaavilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea tätä stipendiä.

opiskelu
Norgga ruvnnu báberruđat mat báhcet eret.
Superstipendin suuruus on enimmillään 50 000 kruunua vuodessa, eli reilut 5 000 euroa.Noges Bank

Saamenkielinen opetus on tärkeää kielen ja kulttuurin säilymisen ja kehittymisen kannalta. Saamenkielisistä opettajista on kuitenkin pulaa kaikkialla Saamenmaassa. Norjan Saamelaiskäräjät pyrkii nyt rahalla motivoimaan saamenkielisiä nuoria opiskelemaan opettajaksi.

Norjan Saamelaiskäräjät jakaa niin kutsutun superstipendin kaikille, jotka opiskelevat viisivuotisessa maisteritutkinnossa opettajaksi tai lastentarhanopettajaksi. Opiskelijalla tulee olla riittävä saamen kielen taito ja saamen kielen on myös sisällyttävä opintoihin.

Stipendi on suuruudeltaan jopa 50 000 Norjan kruunua vuodessa, mikäli opiskelijalle kertyy tarpeeksi opintopisteitä. Nordean valuuttalaskurin mukaan (5.4.2018) kyse on 5 190 eurosta.

– Me tiedämme, että kouluissa on suuri pula opettajista ja etenkin opettajista, jotka osaavat saamen kieltä ja joilla on pedagogista osaamista saamenkielisissä aineissa. Siksi olemme Norjan Saamelaiskäräjillä päättäneet kannustaa nuoria opiskelemaan opettajiksi stipendin avulla, kertoo Norjan Saamelaiskäräjien hallituksen jäsen Mikkel Eskil Mikkelsen.

Mikkelsenin mukaan Saamelaiskäräjät haluaa näin vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa saamelaislapset voivat saada hyvää opetusta saamenkieliseltä opettajalta.

Mikkel Eskil Mikkelsen
– Stipendin tarkoitus on parantaa koulujen ja myös lastentarhojen tilannetta tulevaisuudessa, kertoo Norjan Saamelaiskäräjien hallituksen jäsen Mikkel Eskil Mikkelsen.Berit Solveig Gaup / NRK

Saamen kieli ratkaisee, ei kansalaisuus

Stipendi myönnetään opiskelijoille, jotka suorittavat lastentarhanopettajan ja peruskoulunopettajan opintoja ja käytännöllis-pedagogisia opintoja Saamelaisessa korkeakoulussa (pohjoissaameksi Sámi allaskuvla) Koutokeinossa, tai etelä- ja luulajansaamen perusopetusopintoja Nord yliopistossa Bodøssa ja Levangerissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös ne opiskelijat, jotka lähtevät Suomen puolelta suorittamaan opettajaopintoja Norjan Koutokeinoon ja osaavat saamen kielen, ovat oikeutettuja hakemaan tätä stipendiä Norjan Saamelaiskäräjiltä.

Edellä mainittujen oppilaitosten lisäksi stipendin saavat myös ne muissa Norjan korkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat opettaja- ja lastentarhaopettajaopiskelijat, jotka voivat todistuksin osoittaa tarpeellisen saamen kielen taidon, ja kuuluvat Norjan väestörekisteriin.

– Jokaisella, joka tätä superstipendiä hakee, täytyy olla saamen kieli aineena ja osana omissa opettajaopinnoissaan, painottaa Mikkelsen.

Myös valtio tukee kouluttautumista opettajaksi

Norjan valtio kannustaa omalta osaltaan kouluttautumaan opettajaksi. Norjan opetusministeriön alaisuudessa toimiva lainarahasto, Lånekassen, antaa osan opintolainasta anteeksi opettajiksi valmistuneille opiskelijoille tietyin perustein.

Esimerkiksi ajallaan peruskoulun 1-7. luokkien opettajaksi valmistuneet voivat saada anteeksi 106 000 kruunua opintolainastaan, mikäli ovat kuuden vuoden sisällä valmistumisensa jälkeen työskennelleet kolme vuotta opettajana.

Lisää lainanvähennystä, 55 000 kruunun edestä saa valtiolta, mikäli työskentelee Pohjois-Norjassa vähintään kolme vuotta valmistumisen jälkeisten kuuden vuoden aikana. Tämän summan saavat myös ne, jotka eivät ole ehtineet opinnoistaan ajallaan.

Suomen saamelaisnuori: “Stipendi voisi houkutella opiskelemaan Norjan puolelle, jos ala kiinnostaisi"

Inarilainen saamelaisnuori ja tämän kevään abiturientti Sara Keränen sanoo, että stipendi voisi houkutella opiskelemaan Saamelaiseen korkeakouluun Koutokeinoon, jos olisi kiinnostunut opettajaopinnoista.

Sara Keränen, Inari
Inarilainen Sara Keränen pohtii, että stipendi voisi innostaa lähteä opiskelemaan Saamelaiseen korkeakouluun Norjan puolelle, mikäli ei vielä tietäisi, mitä aikoo opiskella.Jouni Aikio / Yle

– Etenkin, jos pohtisi, hakeeko Ouluun vai Saamelaiseen korkeakouluun opiskelemaan, niin silloin tieto stipendistä saattaisi vaikuttaa. Myös silloin, jos ei olisi vielä varma, mitä haluaa opiskella, se saattaisi innostaa lähtemään Saamelaiseen korkeakouluun.

Keränen kertoo kuitenkin olevansa jo melko varma siitä, mihin haluaa opiskelemaan, eikä itse lähtisi pelkän stipendin vuoksi opiskelemaan opettajaksi.