Hyppää sisältöön

Kelan päällikkö aktiivimallista: Työttömien aktiivisuudessa ei mitään merkittävää muutosta

Kelan alustavien tietojen mukaan työttömistä olivat alkuvuoden aikana aktiivisia ne, jotka olivat aktiivisia jo aikaisemminkin.

Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Kela arvioi, että puolet sen työttömyysturva-asiakkaista on täyttänyt alkuvuoden aikana aktiivimallin aktiivisuusehdon. Jos työtön ei täytä ehtoa, hänen työttömyysetuuttaa leikataan 4,65 prosenttia.

Etuuden leikkaus uhkaa nyt noin 94 000 työtöntä.

65 päivän tarkastelujakso päättyi kaikilta niiltä työttömiltä, jotka ovat saaneet Kelalta työttömyysetuutta koko tammi-maaliskuun ajan. Heitä on Kelan mukaan 187 400.

Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikön Pasi Pajulan mukaan on liian aikaista arvioida, onko aktiivimalli lisännyt työttömien aktiivisuutta.

– Vähäistä lisäystä [aktiivisuudessa] aktiivimallin johdosta on varmasti ollut, mutta mitään merkittävää käyttäytymisen muutosta ei tämän perusteella ole havaittavissa, Pajula arvioi.

– Näyttää siltä, että henkilöt, jotka olivat aktiivisia aikaisemminkin, ovat aktiivisia edelleen. Eli nuoret ja naiset ovat keskimäärin aktiivisempia kuin iäkkäät ja miehet.

Pajula ei halua ottaa kantaa kysymykseen, onko malli toiminut hyvin vai huonosti.

– Sitä on erittäin vaikea arvioida, koska tämä malli tuli yhdellä kertaa voimaan kaikilla Suomessa. Samaan aikaan on työllisyys- ja taloussuhdanteissa tapahtunut muutoksia, jotka myös vaikuttavat erittäin voimakkaasti siihen, miten ihminen pystyy työllistymään, eli yksinään aktiivimallin vaikutusta ei pystytä luotettavasti vielä näiden tietojen perusteella arvioimaan.

"Toimeentulotuen tarve kasvaa"

Kela on varautunut siihen, että osa työttömistä hakee työttömyysturvan heikennyksen vuoksi lisää toimeentuloturvaa.

Kelan mukaan noin kolmasosa sen työttömyysetuuden saajista saa myös perustoimeentulotukea.

– Jo lain valmisteluvaiheessa arvioimme, että toimeentulotuen tarve tulee lisääntymään. On yksilöiden käyttäytymisestä riippuvaista, miten moni tulee hakemaan toimeentulotukea tämän [leikkauksen] takia.

Aktiivimallin tavoitteiden toteutumista on Pajulan mukaan myös ennenaikaista arvioida. Hallituksen tavoitteena oli lisätä työllisyyttä mallin avulla 8 000 henkilöllä.

– On liian aikaista lähteä arvioimaan [työllisyyden lisäystä] näiden alustavien tietojen perusteella, etenkin kun meiltä puuttuu vertailusta kokonaan työpaikkakassojen luvut, Pajula sanoi.

Työttömyyskassojen kautta maksetaan työttömille ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ansiosidonnaista työttömyyskorvausta saavien käyttäytymisestä aktiivimallin aikana saadaan tietoja myöhemmin keväällä.

Lue myös:

Aktiivimalli leikkaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea 94 000:lta – Katso oman kuntasi tilanne