Yli 700 sote-ammattilaisen työnantaja vaihtuu: Meri-Lapin sote-ulkoistuksen toiminta käynnistymässä kesäkuussa

Henkilöstö siirtyy yhteisyritykseen vanhoina työntekijöinä, eikä ketään irtisanota. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin eläköitymistahti on kiivas ja erityisesti lääkäreitä tarvitaan.

sosiaali- ja terveyspalvelut
miehelle laitetaan tippaa
AOP

Henkilöstön siirtäminen Meri-Lapin sote-yhteisyritykseen on alkanut. Kuntien ja sairaanhoitopiirin palveluksesta Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n yhteisyritykseen siirtyy kaikkiaan yli 700 työntekijää. Kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat laatineet listat siirtyvistä työntekijöistä ja asianomaisia on tiedotettu asiasta.

Meri-Lapin historiallinen sote-ulkoistus kestää 15 vuotta. Sopimus sisältää suuren osan neljän Meri-Lapin kunnan eli Keminmaan, Kemin, Tornion ja Simon perusterveydenhuollosta sekä Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnasta.

Henkilöstön koulutukset erilaisiin tietojärjestelmiin ja uuteen yhteisyritykseen aloitetaan toukokuussa.

– Olemme saaneet lähettävistä organisaatioista siirtyvien henkilöiden nimilistat. Henkilöstölle pidetään infotilaisuuksia paikanpäällä kerran kuukaudessa ja kahden viikon välein lähetetään infokirjeitä, kertoo Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n yhteisyrityksen käynnistämisprojektin projektipäällikkö Seija Parviainen.

Siirtyviä työntekijöitä on informoitu siirroista. Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä yhteisyrityksen palvelukseen, eikä ketään irtisanota. Työntekijöiden nykyiset työehdot ovat voimassa työehtosopimuskauden ajan. Nykyinen työehtosopimus on voimassa maaliskuun 2020 loppuun asti.

Rekrytointeja meneillään

Simon, Kemin, Keminmaan ja Tornion sekä terveyspalveluyhtiö Mehiläisen sote-yhteisyrityksessä on meneillään haltuunottovaihe, joka on alkanut kuluvan vuoden alussa. Yhteisyrityksen toiminnan on määrä käynnistyä kesäkuun alussa.

– Hyvin todennäköistä on, että 1. kesäkuuta jatketaan hyvin pitkälti samalla tavalla asiakkaiden ja potilaiden hoitamista kuin tähänkin asti. Varmasti pidemmällä aikavälillä tulee sitten uudistuksia ja kehitetään tätä toimintaa – nimenomaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Sen myötä tulee jonkin verran muutoksia ja asioita kehitetään sekä palvelua parannetaan asiakkaiden näkökulmasta, Parviainen kertoo.

Parviaisen mukaan tulevat työnkuvan muutokset ovat vasta hahmottumassa.

– Todennäköisesti meillä on sellaista päällekäistä toimintaa, jota kannattaa lähteä kehittämään. Erityisesti asiakkaiden palveluohjausta ja puhelinneuvontaa – vähän call center -tyyppistä palvelua tässä tullaan varmasti kehittämään. Nimenomaan asiakkaiden palvelua on tarkoitus parantaa ja kehittää.

Eläköitymistahti on kiivas

Yhteisyritykseen siirtymisestä aiheutuvat muutokset eivät vaaranna työntekijöiden työpaikkoja. Valtakunnallisen sote-kentän muodostumisen mukanaan tuomat muutokset sen sijaan ovat yhä hämärän peitossa.

– Irtisanominen ei ole kenelläkään odotettavissa eli kaikilla siirtyvillä työntekijöillä työt jatkuvat kuten ennenkin. Mitä sote-muutoksia on tulossa ja millä tavalla ne sitten myöhemmin tulevat vaikuttamaan asioihin, sitä on tietenkin tässä vaiheessa vaikea sanoa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä eläköityi viime vuonna ennätykselliset 46 työntekijää. Eläköitymistahti on Meri-Lapissa kiivas jatkossakin.

– Keski-ikä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöllä alkaa olla täällä lähempänä viittäkymmentä vuotta, eli sitä kautta alkaa olla enemmän huoli, että mistä tälle alueelle saadaan osaajia, Parviainen sanoo.

Yhteisyritykseen rekrytoidaan parhaillaan viittä palvelulinjan johtajaa sekä Kemin, Keminmaan ja Tornion terveysasemille vastaavia lääkäreitä.

– Toivottavaa on, että nykyisistä organisaatioista haettaisiin innokkaasti ja myös ulkopuolelta tulisi kiinnostusta tänne suuntaan. Lääkäreiden osalta meillä on koko ajan tarvetta olla esillä ja toivotaan, että tänne tulisi hyviä ja innostuneita hakijoita.

Henkilöstön kuulemiseen on satsattu

Muutosprojektia koordinoiva Parviainen kertoo, että henkilöstön kysymyksiin ja huoleen omasta tulevaisuudestaan on pyritty vastaamaan aktiivisella tiedottamisella.

– Meillä on sähköpostiosoite, johon voi näitä huolia ja kysymyksiä laittaa. Olemme tavanneet kaikki osastonhoitajat ja nyt tapaamme vielä yksiköiden henkilöstöä osastotunnilla työpaikkakokouksissa, jotta saataisiin kaikkien huolet ja kysymykset esille ja niihin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin.

Muutosten keskellä henkilöstön tiedottamiseen on tehty erityispanostuksia. Parviaisen mukaan siitä on saatu positiivista palautetta.

– Meillä on ollut isona haasteena henkilöstön informoiminen ja siihen sekä henkilöstön kuulemiseen on panostettu. Mehiläisen toimesta siihen on satsattu kovasti ja olen siihen hyvin tyytyväinen. Olemme saaneet hyvää palautetta pääluottamusmiestenkin taholta, heidän kanssaan on pidetty säännöllisiä palavereita kahden viikon välein.

Muutos avaa henkilöstölle uusia työmahdollisuuksia

Muutos voi avata henkilöstölle myös uusia työmahdollisuuksia. Työntekijöille on tehty ennakkokysely, jossa kartoitettiin heidän näkemyksiään ja mahdollista halua työkiertoon.

– Tässähän tarjoutuu nyt aivan loistava mahdollisuus työkiertoihin erilaisiin tehtäviin, Parviainen sanoo.

Tehtävää on vielä paljon ennen kuin yhteisyritys pääsee aloittamaan toimintansa kesäkuun alussa.

– Organisaatiorakennetta lähdetään vielä viilaamaan ja siitä informoidaan henkilöstöä lähempänä toukokuuta. Onhan se selvä, kun näin isosta muutoksesta on kyse, että kaikki ei voi olla näin kiireaikataululla ihan valmiina ensimmäinen kesäkuuta. Ongelmia ratkaistaan sitten toiminnan käynnistyessä.

Parviainen kertoo, että haltuunottoprojekti jatkuu tiiviinä kevään ajan.

– Nyt ryhdytään käymään keskusteluja yksikkötasolla ja tiimitasoilla. Kyllä tässä aika lailla on tekemistä kesäkuun alkuun mennessä.