Valtatie saa lisää rahaa – nyt alkaa suunnittelu koko Kouvolan ja Kotkan välisen tien korjaamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan summa on noin miljoona euroa.

Kymenlaakso
valtatie 15 ruuhkaisena
Video on kuvattu lokakuussa 2017.

Valtio antaa lisää rahaa valtatie 15:n korjaustöiden suunnitteluun. Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvoksen Risto Murron mukaan lisäraha on noin miljoona euroa.

Summalla on mahdollista tehdä korjaussuunnitelma koko Kouvolan ja Kotkan väliselle osuudelle Kiehuvan ja Rantahaan välille.

Nykyinen korjaussuunnitelma kattaa tiestä vain noin kaksi kolmasosaa. Siitä puuttuvat tieosuudet Ylänummen ja Urolammen sekä Inkeroisten ja Keltakankaan välillä.

Liikenneviraston hankesuunnitteluosaston johtaja Päivi Nuutinen sanoo, että rahoitus laajemmalle, koko tieosuuden kattavalle suunnittelulle on nyt varma.

– Se vaatii lisää suunnittelurahaa ja käytämme, mitä se vaatii. Suunnittelusta ei kannata tinkiä.

Keskikaiteita sekä lisää valaistusta

Uudet suunnitelmat olisivat valmiita kesällä 2019, arvioi Kaakkois-Suomen ely-keskuksen johtaja Jyrki Karhula. Valtatie 15:n korjaustyöt voisivat alkaa vuonna 2020, mikäli eduskunta myöntää niille rahoituksen.

Vaikka tiesuunnitelmaa laajennetaan, se ei ole vielä tae lopullisen rahoituksen saannista.

– Se on poliittinen päätös, Jyrki Karhula muistuttaa.

Suunnitelmien mukaan suurin osa tiestä rakennettaisiin keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi.

Lisäksi suunnitelmissa on valaistuksen parantamista, riista-aitoja, vihersiltoja, melusuojauksia ja pohjavesisuojausta.

Korjaustöille on nyt laskettu uusi, 106 miljoonan euron hintalappu. Aiempi hinta oli 79 miljoonaa euroa.

Yksi maan vaarallisimmista teistä

Valtatie 15 Kotkan Rantahaan ja Kouvolan välillä on rakennettu pääosin 1960-luvulla, jonka jälkeen siitä on parannettu lähinnä yksittäisiä liittymiä normaalin hoidon ja ylläpidon lisäksi.

Vuoden 2017 lopulla alkoi iso, vuoden kestävä urakka Keltakankaan liittymän eritasoristeyksen rakentamiseksi. Tarkoitus on parantaa liittymän turvallisuutta.

Tiestä on tullut 50 vuodessa suurteollisuuden merkittävä kuljetusreitti maan suurimpaan satamaan HaminaKotkaan sekä Venäjälle. Tiellä kulkee päivittäin lähes 1500 raskaan liikenteen ajoneuvoa.

Työmatkaliikenteen myötä tietä kulkee arkisin jopa 10 000 ajoneuvoa. Ennusteiden mukaan liikennemäärät kasvavat vuoteen 2040 mennessä noin 20 prosenttia. Lisäksi sairaalapalveluiden keskittyminen Kotkaan on lisännyt liikennettä.

Liikenneviraston onnettomuustilastojen mukaan valtatie 15 lukeutuu vaarallisimpiin teihin, kun verrataan liikennekuolemien määrää tiekilometreihin. Vuosina 2011–2015 sattui yhteensä 150 onnettomuutta, joista henkilövahinkoihin johtaneita oli 40. Vuosittain keskimäärin yksi henkilö menehtyy näissä onnettomuuksissa.

Valtatien 15 parannustöiden suunnittelu on ollut pitkä prosessi; suunnittelua on tehty jo yli kymmenen vuotta.