Kiista lohen omistusoikeudesta on pääsemässä viralliseen neuvottelupöytään

lohi
Vavat veneessä Tornionjoella
Minna Aula / Yle

Vuosia jatkunut kiistely Tornionjoen lohen omistusoikeudesta on pääsemässä maa- ja metsätalousministeriön asialistalle.

Maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Risto Lahti vahvistaa, että asia on vireillä, mutta työryhmää ei ole perustettu.

Tornion-Muonionjokivarressa odotetaan työryhmän perustamista, sillä jokivartiset ovat vaatineet lohen omistusoikeuden selvittämistä parin vuosikymmenen ajan.

Kalastusalue nimeää omat edustajansa

Ylitorniolla perjantaina kokoontuva Tornionjoen kalastusalue varautuu kokouksessaan lohen omistusoikeutta pohtivan työryhmän perustamiseen. Kalastusalueen puheenjohtaja Pekka Pelttari sanoo, että heidän tarkoituksenaan on valita jo kalastusalueen edustajat tulevaan neuvottelukuntaan.

Pelttarin mukaan työryhmän tai neuvottelukunnan perustamisella on iso merkitys jokivartisille, sillä hänen mukaansa ministeriö ei ole neuvotellut tähän mennessä mitenkään lohen omistusoikeudesta jokivartisten kanssa. Vuoropuhelua ministeriön kanssa on käyty jonkin aikaa, mutta virallisia neuvotteluja ei ole ollut.

Jokivartiset vaativat viimeksi alkuvuodesta valtiota luopumaan lohenkalastuksen omistusoikeudesta Tornion-Muonionjoella. Tämä sisältyi lausuntoon, jonka Tornionjoen kalastusalue antoi ministeriölle osana rajajoen ensi kesän kalastusjärjestelyjä.

Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa selvityksessä on päädytty siihen, että määräysvalta rajajoen lohenkalastuksesta on valtiolla vielä tänäkin päivänä.