Kantelu oikeusasiamiehelle: Viekö kilpailutus kehitysvammaisten tutut avustajat Tampereella?

Tampere on kilpailuttamassa kehitysvammaisten ympärivuorokautista asumispalvelua Vuoreksen ja Kalkun asumisyksiköissä.

vammaispalvelut
Kehitysvammainen asukas katselee televisiota kajaanilaisessa laitoskodissa.
Sini Salmirinne / Yle

Tamperelaisten kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksesta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun tehnyt lakimies Jukka Kumpuvuori kertoo, että Kalkun ja Vuoreksen asumisyksiköiden asukkaat pelkäävät, että palveluntuottajan mahdollinen vaihtuminen sekoittaa koko elämän. Kumpuvuoren mielestä Tampereen pitäisi järjestää vammaispalvelut muuten kuin kilpailuttamalla.

– On surullista, että vaikka valtio työministeriä myöten ohjeistaa kuntia, että ne voisivat hoitaa vammaisten tärkeät palvelut toisin, ne eivät sitä tee. Esimerkiksi palvelusetelin avulla palvelu voisi jatkua vammaisen omassa kodissa tuttujen avustajien kanssa, Kumpuvuori sanoo.

– Tampereen kaupungin nyt valitsema tapa ei ole perustuslain eikä YK:n vammaissopimuksen mukainen toimintatapa, vaan niiden vastainen, Kumpuvuori kirjoittaa kantelussa.

Tampereella ei ole käytössä palveluseteliä kehitysvammaisten asumispalveluissa.

Työministeri ohjeisti kuntia

Työministeri Jari Lindström lähetti vammaispalveluja koskevan kirjeen Suomen Kuntaliitolle lokakuussa 2017. Kirjeen mukaan hankintalaki ei vaadi kilpailuttamaan vammaispalveluja silloin, kun ne toteutetaan muutoin kuin hankintoina. Oman julkisen palveluntuotannon lisäksi vaihtoehtoja ovat palveluseteli tai henkilökohtaisen budjetin kaltainen menettely, jossa asiakas itse valitsee palveluntarjoajan.

– Nyt julkisuudessa käytävä keskustelu vammaispalveluiden laatuongelmista viittaa siihen, että hankintayksiköt eivät ole vielä riittävästi ottaneet käyttöön hankintalain antamia mahdollisuuksia laadun huomioimisessa, ministeri kirjoittaa kirjeessä.

Tampereen kilpailutuksesta on aiemmin tehty kuntalaisaloite. Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli aloitteen maaliskuun puolessavälissä. Aloite ei saanut Tamperetta perumaan kilpailutusta.

Lautakunta kuitenkin lisäsi päätökseen toivomusponnen. Siinä lautakunta esitti, että kaupunki selvittää mahdollisuuden ottaa jatkossa käyttöön palvelusetelit kehitysvammaisten asumispalveluissa jo ennen palveluiden siirtymistä maakuntaan.

Asukkaat siirtyvät uuden palveluntuottajan asiakkaiksi

Tampere julkaisi Vuoreksen ja Kalkun asumisyksikköjä koskevan hankintailmoituksen noin viikko sitten. Tarjoukset pitää jättää 20. huhtikuuta mennessä. Vuoreksen osalta uusi sopimus alkaisi 1.10.2018 ja Kalkun osalta 1.4.2019.

Kilpailutus koskee ympärivuorokautista palvelua. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 10 miljoonaa euroa. Molemmissa asumisyksikössä on 15 paikkaa.

Sopimus on jaettu kahtia niin, että Vuorekseen valitaan yksi palveluntuottaja ja Kalkkuun yksi. Kun sopimus alkaa, nykyiset asukkaat siirtyvät valitun palveluntuottajan asiakkaiksi uusien sopimus- ja hintaehtojen piiriin. Uusi sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka ja sisältää mahdollisuuden toistaiseksi voimassa olevaan optiokauteen. Tilaaja päättää optiokauden käytöstä erikseen puoli vuotta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.