Puolustusministeriö arvioi Jehovan todistajien asevelvollisuuskysymyksen

Työryhmän on määrä saada arviointi valmiiksi 29. kesäkuuta mennessä.

Jehovan todistajat
Varusmiehen kädet.
Toni Pitkänen / Yle

Puolustusministeriö on asettanut perjantaina työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida Jehovan todistajien asevelvollisuuden suorittamisesta vapauttamista koskevan lainsäädännön muutostarpeet.

Puolustusministeriö kertoo tiedotteessa, että asiaa käsittelevistä aiemmin tehdyistä selvityksistä on ilmennyt, että nykylainsäädäntöä pidetään ongelmallisena etenkin yhdenvertaisuuden kannalta.

Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskeva laki on aikanaan säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä niin sanottuna poikkeuslakina ennen nykyisen perustuslain voimaantuloa.

Työryhmän on määrä saada arviointi valmiiksi 29. kesäkuuta mennessä.