Suomelle ensimmäinen langettava päätös YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevältä komitealta: Vuosia vanha huoltajuuskiista avattava

Komitean ratkaisu koskee tapausta, jossa lapsen yksinhuoltajuus oli annettu perheväkivallasta tuomitulle isälle.

huoltajuuskiistat
Naine katselee sateisen ikkunan läpi.
AOP

Varsinaissuomalaista naista ja hänen lastaan ei ole suojeltu vuosia sitten käydyssä huoltajuusriidassa perheväkivallan vaaralta, linjaa YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea. Oikeus määräsi yksihuoltajuuden tuolloin isälle, jota vastaan oli nostettu syyte pahoinpitelystä. Hänet tuomittiin siitä myöhemmin.

– Komitean mukaan isän kykyä vanhempana ei oltu arvioitu huolimatta lukuisista lastensuojeluilmoituksista ja hänen saamastaan väkivaltatuomiosta, kirjoittaa Ulkoministeriö tapauksesta kertovassa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Aiempia kehotuksia ei ole huomioitu

YK:n komitea antoi päätöksen asiassa tiedoksi eilen. Se on antanut Suomelle ensimmäisen väliaikaiskehotuksen tilanteen arvioimisesta jo kaksi vuotta sitten ja kaksi vastaavaa kehotusta vuoden 2017 aikana, mutta niitä ei ole noudatettu.

– Komitea moittii päätöksessään Suomen valtiota siitä, että kehotusten noudattamatta jättäminen vaarantaa koko sopimuksen ja valitusmekanismin tarkoituksen, toteaa äitiä valituksessa edustanut porilainen lakimies Susan Hindström.

Hindströmin mukaan tyypillisesti näin toimivat vain valtiot, joilla on ongelmia demokratian tai ihmisoikeuksien kanssa. Siksi hän pitääkin Suomen kannalta raskauttavana, että lapsen hyvinvointia ei ole varmistettu aiemmin.

Kyseessä on ensimmäinen suomalainen tapaus, jota komitea on käsitellyt. Muillekin pohjoismaille on annettu langettavia päätöksiä, mutta ne ovat noudattaneet komitean ohjeistuksia professori Niklas Bruunin mukaan pääosin hyvin. Hän toivookin, että Suomi ottaisi tämän päätöksen nyt vakavasti.

– Naistenkomitealla on sellainen maine, että useimmiten yksilöä koskevia suosituksia ja vahingonkorvausesityksiä noudatetaan, komitean jäsenenä itsekin aiemmin toiminut Bruun toteaa.

Komitean päätökset eivät ole laillisesti sitovia siten, että ne voitaisiin panna täytäntöön Suomessa. Suomi on kuitenkin itse sitoutunut noudattamaan niitä.

Vaikutusta myös tuleviin perheväkivaltatapauksiin

Suomella on puoli vuotta aikaa raportoida tehdyistä muutoksista. Käytännössä komitea suosittelee lapsen huoltajuutta koskevan asian käsittelemistä uudelleen viipymättä. Samalla se esittää, että lapsen isän väkivaltaisuudesta tehtäisiin perusteellinen arvio ja äidille maksettaisiin asianmukaiset korvaukset.

– Tapauksen lähtökohdat ovat mielestäni hyvin radikaalit. Kun uhri on traumatisoitunut ja kärsinyt väkivallasta, käännetään se hänen omaksi syykseen ja yksinhuoltajuus myönnetään isälle, Susan Hidström toteaa.

Hindström onkin tyytyväinen siitä, että yksittäistapauksen lisäksi komitea on halunnut tutustua Suomen oikeusjärjestelmään.

Se suosittelee muun muassa puolueettoman selvityksen tekemistä järjestelmän mahdollisista puutteista tai muista käytännöistä, jotka vaarantavat perheväkivallan uhrien suojelun. Lisäksi tuomareille ja hallintovirkamiehille suositellaan koulutusta, jotta heillä on riittävästi tietämystä perheväkivallasta ja keinoista puuttua siihen.

Hindström toivoo, että YK:n komitean päätös vaikuttaisi myös lapsen huoltoa koskevan lain uudistamiseen, joka on parhaillaan vireillä.

– Esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsittelyyn kesällä, joten siihen ehtii vielä tehdä muutoksia.

Mikä on lapselle parasta tällä hetkellä?

Professori Niklas Bruunin mukaan YK:n komitean päätös on syytä ottaa vakavasti. Sitä ei ole tehty kevyin perustein.

– Vaatii aika paljon ennen kuin komitea antaa langettavia päätöksiä. Asiat tutkitaan hyvin perusteellisesti. Tämä kyseinen päätös on mielestäni hyvin tiukka ja selkeä. Sen mukaan huoltajuuskiistan käsittely ei ole ollut asianmukainen, Bruun toteaa.

Bruun pitää Suomen osakseen saamaa arvostelua ankarana ja pyyhkeitä tulee erityisesti siitä, että väliaikaiskehotuksia ei ole huomioitu. Niistä johtuen tilanne on pitkittynyt kohtuuttomasti.

Huoltajuutta ja lapsia koskevissa tapauksissa hän pitää ylipäätään ongelmallisena, että päätökset tulevat pitkällä aikaviiveellä.

– Siinä ajassa ehtii tapahtua paljon. Tässä kyseisessäkin tapauksessa huoltajuuskysymys on ratkaistu vuosia sitten ja nyt pitää pohtia, mikä on lapselle parasta tällä hetkellä.