Kaatopaikalle ei tuulivoimaloita Rovaniemellä

Kaatopaikka-alueelle voi tulla biokaasun ja auringoenergian tuotantoa.

tuulienergia
Kuusiselän kaatopaikka suljetaan kokonaan lähivuosina.YLE / Jarmo Honkanen

Osittain suljetulle Kuusiselän kaatopaikalle Rovaniemellä ei tule tuulivoimaloita. Rovaniemen kaupunginhallitus päätti, että Kuusiselän osayleiskaavasta poistetaan kaikki viittaukset tuulivoimaan. Sen sijaan Kuusiselän aluetta kehitetään biokaasun ja aurinkoenergian hyödyntämisen ympärille. Kaupunginhallitus palautti kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun.

Asiaa esitti Sanna Karhu (kesk.). Päätös syntyi äänin 7-4.

Kaupunginjohtaja esitti hyväksyttäväksi kaavaa, jossa kaatopaikka-alueelle suunniteltiin seitsemää tuulivoimalaa. Alueelle suunnitellaan myös aurinkoenergia- ja biokaasutuotantoa alueelle.

Kuusiselän hanketta suunnittelevat Rovaniemen kaupungin jätehuoltoyhtiö Napapiirin Residuum Oy ja uusiutuvan energian tuotantoa kehittävä Tuulialfa Oy. Kuusiselän kaatopaikka on osaksi suljettu ja sen toiminta loppuu kokonaan vuonna 2022.

- Tuulivoimaa tulee ensisijaisesti rakentaa paikkaan, jossa sillä ei ole negatiivista vaikutusta matkailuun ja alueen asukkaisiin. Päätöksessä haluttiin huomioida myös alueen asukkaiden mielipide. Alueelle tulee kuitenkin suunnitella kaatopaikan uudelleenkäyttöä, ja biokaasun ja aurinkoenergian hankkeet sopivat sijaintiin. Kaupunginhallituksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen, joten hallituksella näkemyksiä tuulivoiman rakentamisen puolesta että vastaan, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala (kesk.) sanoo kaupungin tiedotteessa.