Säiliövaunuista vuoti natriumkloraattia Lappeenrannan Vainikkalassa

Pelastuslaitoksen mukaan vuoto oli pieni. Ihmisille ei aiheutunut vaaraa.

rautatieliikenne
vainikkala vr etelä-karjalan pelastuslaitos
Etelä-Karjalan pelastuslaitos sulki vuotavien säiliövaunujen venttiilit Vainikkalan ratapihalla.Jari Tanskanen / Yle

Kahdesta säiliövaunusta on vuotanut natriumkloraattia Vainikkalan ratapihalla Lappeenrannassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen vuodosta maanantaina kello 17 jälkeen.

Pelastuslaitoksen mukaan vuoto oli pieni.

Natriumkloraattia pääsi vuotamaan säiliövaunujen venttiileistä, jotka olivat hieman auki. Vaunujen piti pelastusviranomaisten mukaan olla tyhjiä.

Pelastusviranomaiset sulkivat venttiilit ja tilanne on hallinnassa.

Natriumkloraatti on hapettavaa ainetta. Se on terveydelle haitallista hengitettynä sekä ihokosketuksessa. Lisäksi aine aiheuttaa ympäristölle vaaraa.

Vainikkalassa ihmisille ei pelastuslaitoksen mukaan aiheutunut vuodosta vaaraa.

Viime viikolla Vainikkalan ratapihalla olleesta säiliövaunusta vuoti isoprobyylibentseeni -nimistä kemikaalia. Se on palovaarallinen, mutta ei syty erityisen herkästi.