Kuopiossa kapinoidaan Kriisinhallintakeskuksen siirtoa vastaan

Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki tyrmäävät Kriisinhallintakeskuksen siirron pääkaupunkiseudulle. Kannanotossa arvostellaan myös sisäministeri Kai Mykkäsen tekemää siirtopäätöstä.

Kuopio
Kriisinhallintakeskuksen kyltti.
Sakari Partanen / Yle

Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta pääkaupunkiseudulle herättää vastarintaa Kuopiossa. Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki vastustavat jyrkästi sisäministeriön esitystä.

Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki vaativat kannanotossaan asian selvittämistä alueellistamisen koordinaatioryhmässä. Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ilmoitti viime perjantaina, että Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) siirtyy Kuopiosta pääkaupunkiseudulle.

Ministeri Mykkänen perusteli siirtoa muun muassa sillä, että Kriisinhallintakeskuksen synergiaedut Pelastusopiston kanssa eivät ole toteutuneet.

Samalla kerrottiin, että pelastuskoulutus keskitetään Kuopioon. Koulutuksen keskittäminen tuo Pelastusopistolle vuosittain noin 20 tutkintoa lisää.

Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki pitävät Kriisinhallintakeskusasian käsittelyä ja valmistelua sisäministeriössä asenteellisena, puutteellisena ja hyvän hallintotavan vastaisena.

Kannanotossa todetaan lisäksi, että sisäministeri Kai Mykkäsen toiminta on myös luottamuksen suojan näkökulmasta hyvän hallintotavan vastaista. Kannanotossa muistetaan myös, että edellinen sisäministeri Paula Risikko (kok.) ja kansliapäällikkö Päivi Nerg ilmoittivat toukokuussa 2017, että Kriisinhallintakeskus säilyy ja sitä kehitetään Kuopiossa.

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liitto muistuttavat käyttäneensä vuosien varrella useita miljoonia euroja Kriisinhallintakeskuksen toiminnan kehittämiseen. Kannanotossa esitetään vakava huoli siitä, että Kuopioon on kohdistunut viime vuosina useita alueellistamistavoitteiden vastaisia toimia. Esimerkkeinä mainitaan Fimean siirron vesittäminen ja Varastokirjaston siirtoaie.

Kannanotossa vaaditaan asian käsittelyä valtioneuvostossa

Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki vaativat pääministeri Juha Sipilälle ja sisäministeri Kai Mykkäselle lähettämässään kannanotossa, että valtioneuvosto tekee lopullisen päätöksen Kriisinhallintakeskuksen säilyttämisestä ja kehittämisestä Kuopiossa.

Ylen sisäministeriöstä tänään saaman tiedon mukaan Kriisinhallintakeskuksen siirtoasia on tulossa alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyyn perjantaina 27. huhtikuuta. Ryhmän antama lausunto koskee esityksen toiminnallisia, taloudellisia, alueellisia ja henkilöstöön liittyviä vaikutuksia.

Kriisinhallintakeskuksessa on nykyisin 22 vakituista työntekijää. Osa henkilökunnasta on tehnyt paljon etätöitä.

Kriisinhallintakeskus on toiminut Kuopiossa vuodesta 2007 lähtien. Keskuksen toimintaa ja tulevaisuutta on selvitetty vuosien aikana useita kertoja.

Vuonna 2017 annetussa loppuraportissa todettiin, että sijaintiin Kuopiossa liittyy haasteita. Asiantuntijaryhmä totesi tuolloin, että keskuksen siirto pääkaupunkiseudulle helpottaisi kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä muiden kriisinhallintatoimijoiden kanssa.

Kriisinhallintakeskus vastaa suomalaisten siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden koulutuksesta, rekrytoinnista ja varustamisesta kansainvälisiin tehtäviin.