Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden vuoto näkyy vesistössä – lähialueen kaivot pysyvät todennäköisesti puhtaana

Ympäristön kunnostustoimet ovat käynnistyneet tiistaina.

kemikaalionnettomuudet
kaatuneita säiliövaunuja radan varressa
Etelä-Savon pelastuslaitos

Mäntyharjussa lauantaina rikkoutuneesta säiliövaunusta valuneet kemikaalit ovat vaikuttaneet lähialueen lampiin. Merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat tällä hetkellä Kärmelampeen ja Ojantauksenlampeen.

Bensiinin lisäaineen metyyli-tert-butyylieetteri eli MTBE-kemikaali virtaa tällä hetkellä jääpeitteiden alla. Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino sanoo, että aine ei ole akuutisti myrkyllinen esimerkiksi kaloille.

– Ei vielä pystytä sanomaan, onko eliöille ja kaloille tullut vahinkoa, ja jos on, niin minkälaista. Aine ei itsessään ole myrkyllistä, vaan se on ärsyttävää ja haitallista. Se ei välttämättä kerry kaloihin. Niin suuria pitoisuuksia ei ole tällä hetkellä voitu osoittaa, että tulee kalakuolemia tai pieneliöiden tuhoutumista. Sellaisia merkkejä voi tulla, mutta ei välttämättä, Heino sanoo.

Etelä-Savon ely-keskus on ottanut näytteitä onnettomuuspaikan lähivesistöistä sunnuntaina ja maanantaina. Sunnuntaina otettujen näytteiden perusteella kemikaalit näkyvät korkeina haitta-ainepitoisuuksina Kärmelampeen tulevassa ja lammesta lähtevässä ojavedessä. Kohonnut pitoisuus ilmenee esimerkiksi voimakkaana hajuna. Kärmelampeen on onnettomuuspaikalta 700 metriä.

Ojantauksenlammen alueella havaitiin näytteiden perusteella niin ikään kohonnut haitta-ainepitoisuus. Pajulammessa ja siitä alapuoliseen vesistöön laskevassa purossa havaittiin pieniä pitoisuuksia haitta-aineita.

Ely-keskuksen mukaan myös lähellä olevassa Sarkavedessä havaittiin pitoisuuksia, mutta määrä ovat niin pieniä, että niillä ei ole vaikutusta veden käytettävyyteen esimerkiksi saunavetenä. On epätodennäköistä, että kemikaalia olisi päässyt lähialueen kaivoihin.

– Todennäköisesti kemikaalia ei ole mennyt pohjaveteen. Kaivot ovat kauempana onnettomuuspaikalta. Kaivovesistä tullaan ottamaan näytteitä jatkossa, Heijo sanoo.

Vesien virtauksia pyritään ohjaamaan puomien avuilla

Vaikutusalueen rajaamiseen liittyvät kunnostustoimet ovat käynnistyneet tiistaina. Vahingoittuneet säiliövaunut ovat vielä paikan päällä Kinnin liikepaikalla, ja maaperää ei ole vielä päästy tutkimaan.

– Sitten päästään kaivamaan, kun vaunu saadaan pois sieltä. Onnettomuuspaikka tullaan raivaamaan. Lampien lähellä tullaan näkemään puomia, joilla pyritään ohjaamaan ja rajoittamaan vedenvirtausta. Luontohan sulaa nyt koko ajan, ja vesimassoja tulee pieniin lampiin ja ojiin eli laimentumista tapahtuu koko ajan.

Onnettomuus sattui lauantaina, kun junaradalla parkkeerattu säiliövaunu lähti toistaiseksi tuntemattomasta syystä liikkeelle ja osui toiseen vaunuun. Osuman saanut vaunu rikkoutui, ja 35 000 litraa bensiinin lisäainetta valui säiliövaunusta luontoon.

Klo 17.10 lisätty Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja Raija-Leena Heinon kommentit.