Hyppää sisältöön

Patentti- ja rekisterihallitus ei löytänyt epäselvyyksiä Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiön toiminnasta

Valvontapyyntö koski säätiön verkkosivujen kilpailutusta ja Sinfonia Lahden konserttien maksamista. PRH katsoi säätiön toimineen säätiölain ja omien sääntöjensä mukaisesti.

Kuva: Yle

Hämeenlinnalaisen Sibeliuksen syntymäkaupunki -säätiön varojen käyttöön ei liittynyt epäselvyyksiä, toteaa Patentti- ja rekisterihallitus.

PRH sai viime toukokuussa valvontapyynnön, jonka mukaan Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden nettisivut oli hankittu ilman kilpailutusta liian kalliiseen hintaan. Lisäksi Hämeenlinnan kaupungin 2016-2017 myöntämiä konserttitukia ei valvontapyynnon mukaan käytetty Sinfonia Lahden konserttien maksamiseen.

Säätiö ajautui maksuvaikeuksiin syksyllä 2016 eikä pystynyt hoitamaan velvoitteitaan. Säätiön vastauksen mukaan maksuista saatiin kuitenkin sovittua Sinfonia Lahden kanssa.

Nettisivut hankittiin asianmukaisesti

PRH tutustui säätiön pöytäkirjoihin ja sai säätiön selvitysmieheltä lisäselvityksiä. Niiden mukaan nettisivut ylläpitoineen hankittiin opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin yhteensä neljän yrityksen työnä. Kilpailutus olisi ollut äärimmäisen vaikeaa suunnitteluvaiheessa, sanotaan selvityksessä.

Myöskään säätiölle avustusta myöntäneellä opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole takaisinperittävää säätiöltä. Kilpailutusvelvoitetta ei ole myöskään säätiön säännöissä.

PRH:n mukaan sen toimivaltaan ei kuulu valvoa avustusten myöntäjätahojen ehtojen noudattamista, vaan säätiölain ja säätiön sääntöjen noudattamista. PRH ei siis valvo myöskään kaupungin varojen käyttöä eikä sitä, käyttääkö säätiö sille myönnetyt avustukset kaupungin korvamerkitsemiin tarkoituksiin.

PRH siis katsoo, että varoja on käytetty huolellisesti. Säätiö on myös toiminut säätiölain ja säätiön sääntöjen mukaisesti eikä valvontapyyntö anna aihetta toimiin.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti säätiön alasajosta helmikuussa 2017. Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuodesta vastannut Sibeliuksen syntymäkaupunki -säätiö on nyt virallisesti purkautunut.