Tarkista ainakin nämä, ennen kuin sijoitat rahasi tai ostat sijoitusvakuutuksen

Mitä tehdä, jos huomaa tehneensä virheen ja on hankkinut sijoituksen tai vakuutuksen, jonka ehdot eivät auenneet myyntitilanteessa?

sijoittaminen
Tiina Saijonmaa. Asiakas selailee sijoitusvakuutuksen esitettä ja ehtoja.
Nella Nuora / Yle

Vakuutustuotteiden myyntiä koskeva lainsäädäntöä kiristetään EU:n rahoitusmarkkinat-direktiivin mukaisesti lokakuussa. Sijoitustuotteiden samansisältöinen laki astui voimaan jo vuoden alussa.

Laissa on täsmennetty aiempaa yksityiskohtaisemmin, mitä palveluntarjoajan pitää tehdä myyntitilanteessa.

Myyjän on otettava tarkemmin selkoa asiakkaan sijoitustarpeista ja -kokemuksesta sekä riskinottohalukkuudesta. Myös tuotteen soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia tiukennetaan. Tämä tarkoittaa, että myyjän on arvioitava, onko tuote asiakkaan olosuhteisiin ylipäätään järkevä.

Mihin tarkoitukseen asiakas haluaa tuotteen ostaa? Onko tuote sopiva hänen elämäntilanteeseensa? Millaista tuottoa asiakas tavoittelee? Onko tarkoitus säilyttää omaisuus perillisille?

Pääsääntönä voi pitää sitä, että korkean tuoton kohteissa on myös korkeammat riskit.

Lisäksi myyjän on annettava tarkkaa tietoa vakuutuksen kokonaiskuluista. Vuodesta 2013 lähtien tarjoukseen on pitänyt sisällyttää Finanssivalvonnan ohjeiden mukaan tehty niin kutsuttu nollatuottolaskelma eli tilanne, jossa sijoitukset eivät tuota mitään. Laskelma auttaa ostajaa hahmottamaan vuosikuluja ja helpottaa eri tuotteiden vertailua. Myyjän tulee myös varoittaa riskeistä ja kertoa, miten niitä voi hallita esimerkiksi hajauttamalla sijoituksia.

Sijoitus- ja vakuutustuotteiden myyjien pätevyydelle ja ammattitaidolle on asetettu uusia vaatimuksia. Asiakkaille on myös kerrottava sidonnaisuuksista ja mahdollisista eturistiriidoista: onko myyjä riippumaton vai epäitsenäinen? Ensimmäinen tarkoittaa, että asiakas maksaa palkkion, jälkimmäinen, että kolmas taho, esimerkiksi vakuutusyhtiö, maksaa sen.

Tiukennukset eivät kuitenkaan muuta perusasetelmaa. Asiakkaan on perehdyttävä tuotteesta saamiinsa tietoihin ja kysyttävä tarvittaessa lisätietoja. Loppupelissä sijoituksen järkevyyden arviointi jää aina asiakkaalle. Sopimuksesta on kieltäydyttävä, jos ei täysin ymmärrä sen yksityiskohtia.

Miten menetellä, jos huomaa, ettei täysin ymmärtänyt ostamansa sjoituksen tai vakuutuksen ehtoja?

– Lähtökohta on huono, koska sopimuksen tekohetki on vastuun jakautumisen kannalta ratkaiseva. Asiakkaan ja myyjän sana on sanaa vastaan. Jos tiedot on annettu oikein, pääsääntö on, että sijoittajariski kuuluu asiakkaalle, Rahoitus- ja vakuutusneuvonnan johtava asiantuntija Ville Raulos huomauttaa.

Tässä Rauloksen ohjeet asiakkaalle:

1. Kokoa kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka myyjä antoi tuotteesta. Käy ne huolellisesti läpi ja katso, onko tuote kuvattu oikein ja ymmärrettävästi.

2. Jos tuotteen tiedoissa tai myyntitapahtumassa ilmenee puutteita, esimerkiksi kuluista tai riskeistä ei ole kerrottu kattavasti, tee ensin valitus sijoituksen palveluntarjoajalle, vakuutusyhtiölle tai vakuutusmeklarille.

3. Jos asia ei selviä, FINEn neuvonta voi auttaa. FINE voi myös ottaa yhteyttä myyjään ja auttaa asian selvittelyssä ja asiakirjojen saamisessa.

4. Riita-asian voi viedä FINEn sijoitus- tai vakuutuslautakuntiin, jotka antavat ratkaisusuosituksia. Myyjän on esitettävä näyttö siitä, että sopimusta tehdessä asiakkaalle on kerrottu kaikki laissa vaadittu. Lautakunta käsittelee asiat vain kirjallisessa menettelyssä. Asian selvittäminen voi olla tästä syystä vaikeaa, jos riita ei koske asiakirjoja vaan monta vuotta sitten kerrottuja myyntipuheita. Lautakunta ei voi käsitellä vakuutusmeklarin ja asiakkaan välisiä riitoja. Alan yritykset noudattavat pääosin suosituksia.

5. Myyjän voi haastaa viime kädessä oikeuteen omalla riskillä oikeudenkäyntikuluista vastaten.

Lähteet: Rahoitus- ja vakuutusneuvonta ja Finanssivalvonta. FINE avustaa yksittäistapauksissa ja Finanssivalvonta valvoo rahoitusmarkkinoiden menettelytapoja.

*Lue myös: *Viidennes vanhan rouvan puolen miljoonan vakuutuksesta suli kuluihin ja tappioihin – monesta kuolinpesästä voi paljastua lähivuosina ikävä yllätys