1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ilmasto

Suomen pisin maantietunneli ei ole pilannut Tampereen ilmanlaatua: "Vain vähäisiä vaikutuksia"

Rantatunneli on vaikuttanut Ilmatieteen laitoksen mukaan vain vähän Tampereen ilmanlaatuun.

ilmasto
Tampereen Rantatunneli
Antti Eintola / Yle

Ilmatieteen laitos on seurannut viiden vuoden ajan Tampereen Rantatunnelin rakentamisen vaikutusta Tampereen ilmanlaatuun.

Louhinta- ja rakennusvaihe heikensi välillä ilmanlaatua, mutta tunnelin avaamisen jälkeen tilanne parani, kertoo Ilmatieteen laitos.

Suomen pisimmillä maantietunnelilla on Ilmatieteen laitoksen mukaan vain vähäisiä vaikutuksia Tampereen ilmanlaatuun.

Automaattiset hälytykset

Ilmanlaatumittaukset aloitettiin jo Rantatunnelin suunnitteluvaiheessa vuoden 2012 lopussa. Mittaukset jatkuivat keskeytyksettä vuoden 2017 loppuun asti tunnelin molempien suuakkojen läheisyydessä olevilla mittausasemilla. Toisella asemista mittaukset jatkuvat vielä vuoden 2018 ajan.

– Rantatunnelihankkeen vaikutusalueella on kymmeniä tuhansia asukkaita ja tienkäyttäjiä, siksi väylähankkeen ilmanlaadun seuranta on ollut poikkeuksellisen laajaa ja jatkunut näin pitkään, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Jatta Salmi tiedotteessa.

Naistenlahdessa ja Santalahdessa sijaitsevilla mittausasemilla mitattiin ulkoilmasta typen oksidien, pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia. Nämä ovat oleellisimmat kaupunki-ilmanlaatuun vaikuttavat ilman epäpuhtaudet.

Rakentamisvaiheessa vuosina 2014–2016 ilmanlaatu heikkeni ajoittain huonoksi tai erittäin huonoksi tunnelityömaan vuoksi.

Rantatunnelin allianssin rakentamisen aluevastaavana toiminut Jari Humalajoki kertoo, että he saivat automaattisen hälytyksen aina pitoisuuksien kohotessa haitalliselle tasolle.

– Hälytyksien avulla työmaa-alueiden pölyämiseen pystyttiin heti reagoimaan ja lisäämään työmaan kulkuväylien kastelua ja muuta pölynsidontaa, hän kertoo.

Katupöly vaikuttaa

Rantatunnelin ilmanvaihtotorni
Terri Niemi / Yle

Keväällä tuleva katupöly kohotti hiukkaspitoisuuksia. Tällöin ilmanlaatu heikentyi laajemmin koko Tampereen kaupungin alueella.

Tunnelin avaaminen paransi tilannetta. etenkin Naistenlahdessa.

– Naistenlahdessa ja Santalahdessa ilmanlaatu tunnelin avaamisen jälkeen vuonna 2017 oli keskimäärin samanlaista kuin muillakin Tampereen kaupungin ilmanlaadun mittausasemilla, Jatta Salmi kertoo.

Naistenlahden mittauspisteessä ilmanlaatu on parantunut tunnelin käyttöönoton jälkeen.

– Santalahden mittauspisteessä ilmanlaatu on puolestaan huonontunut tunnelin käyttöönoton jälkeen tunnelin suuaukkojen puoleisilla tuulilla, mutta myös muilla valtatie 12:n puoleisilla tuulensuunnilla, varsinkin hengitettävien hiukkasten osalta. Tämä johtuu pääasiassa tielinjauksen siirtymisestä lähemmäs mittauspistettä, Ilmatieteen laitos kertoo.

Lue seuraavaksi