Hallitus kehysriihessä: työttömien nuorten määräaikaisia työsuhteita ei tarvitse perustella, irtisanomista helpotetaan

Hallitus helpottaa irtisanomista pienissä yrityksissä. Alle 30-vuotiaan työttömän voisi palkata helpommin määräaikaisiin työsuhteisiin. Osa toisen asteen opiskelijoista on saamassa 46 euron oppikirjarahan.

Kehysriihi
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.), pääministeri Juha Sipilä (kesk.), valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) hallituksen kehysriihen loppuinfossa Helsingissä 11. huhtikuuta.
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.), pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.).Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Hallituksen kehysriiheltä on tulossa erilaisiin työllistämistoimiin, kuten muuntokoulutukseen, yhteensä 100 miljoonaa euroa. Tavoitteena on korjata kohtaanto-ongelmaa eli yhyttää työttömät ja avoimet työpaikat.

Nuorten aikuisten palkkaamista määräaikaisiin työsuhteisiin helpotetaan. Hallitus päätti, että alle 30-vuotiaiden työsuhteen määräaikaisuudelle ei tarvitse enää olla perustetta, mikäli tämä on ollut työttömänä kolme kuukautta.

Erillisellä lailla helpotetaan myös irtisanomista pienissä, alle 20 hengen yrityksissä. Ylen tietojen mukaan irtisanomiskynnystä madallettaisiin tilanteissa, joissa irtisanomisperusteena on henkilökohtaiset syyt.

Työaikalakia ei Ylen tietojen mukaan olla muuttamassa. Hallitus on neuvotellut syksystä asti ja taas tämän viikon kehysriihessä siitä, voidaanko työaikojen joustoista sopia paikallisesti myös järjestäytymättömissä yrityksissä, ohi työehtosopimusten. Myöskään asiantuntijatehtävissä työskentelevien työaikoja ei olla laajentamassa kokonaisajan piiriin.

Paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömiin, usein pieniin yrityksiin on ollut muun muassa yrittäjien toiveena.

Eriarvoistumisen hillitsemiseksi hallitus on sopinut useista pienistä toimista.

Toisen asteen opiskelijoille eli ammattikoululaisille ja lukiolaisille on tulossa rahaa oppimateriaalien, kuten oppikirjojen hankintaan. Tukea saisi osa toisen asteen opiskelijoista 46 euroa kuussa. Rahaa olisi ensi vuoden budjettiin varattu 6,3 miljoonaa euroa ja seuraaville vuosille 12,7 miljoonaa.

Iltapäivällä pääministeri Juha Sipilä (kesk) kommentoi, että indeksijäädytysten purkua ei tule, kuten asianomaiset ministerit ovat aiemmin sanoneet. Sipilä vahvisti, että aktiivimallin leikkurin välttämiseksi edellytetty koulutusvalikoima laajentuu.

Ylen tietojen mukaan työvoimahallinto saa lisää resursseja, uusia virkoja perustetaan mahdollisesti yli 200.

Hallituksen iso viesti seuraavaksi neljäksi vuodeksi on tukea työllisyys- ja talouskehitystä ja saada velkaantuminen loppumaan. Kukkaronnyörit ovat tiukalla, mutta kehysriihestä voi tänään odottaa niin lakimuutoksia kuin täsmäsummia.

Näistä on neuvoteltu:

Lisää vauvoja

Suomalaiset pitäisi hallituksen mielestä saada hankkimaan enemmän lapsia. Vauvojen määrä laskee jo seitsemättä vuotta ja väestönkasvu on maahanmuuton varassa. Ministerit miettivät, millä keinoilla valtio voisi lisätä syntyvyyttä.

Miten torjutaan eriarvoistumista?

Ihmisten eriarvoistumisen torjumiseksi pohditaan muitakin toimia, Ylelle kerrotaan. Jo aikaisemmin ylivelkaantuneiden asemaa on kerrottu parannettavan talous- ja velkaneuvonnan resursseja parantamalla. Isojen pikavippien sääntelyä kiristettiin jo korkokatolla.

Hallitus yrittää myös lievittää asunnottomuutta, keinoina on väläytetty muun muassa valtion käyttämättömien maiden hyödyntäminen asuntorakentamisessa.

Riita paikallisesta sopimisesta

Voidaanko pienissä yrityksissä sopia asioista paikallisesti, vaikka niissä ei ole luottamusmiestä? Työaikalaki aiheuttaa kitkaa Kesärannassa.

Ylen tietojen mukaan hallituspuolue siniset haluaisi pitää kiinni siitä, mistä työmarkkinajärjestöt ja hallitus sopivat kilpailukykysopimuksessa. Keskusta ja Kokoomus taas lisäisivät joustoja pieniin yrityksiin. Kysymys on vaikea, mutta hallitus yrittää ratkaista sen riihessä.

Rahaa työttömien lisäkoulutuksiin

Avoimia työpaikkoja on tarjolla, mutta työttömyysaste silti korkea. Hallitus on jo sanonut antavansa joitakin kymmeniä miljoonia työnhakijan osaamista päivittäviin lyhyisiin muuntokoulutuksiin, jotta työnhakijat ja työpaikat saataisiin kohtaamaan.

Kehysriihessä ratkeaa, paljonko rahaa siihen ohjataan, ja millä ehdoilla työtön voisi muuntokoulutukseen osallistua.

Aktiivimalliin korjauksia

Hallitus on sanonut, että aktiivimallin puutteita korjataan kehysriihessä.

TE-keskukset ovat saamassa yli sata uutta työntekijää. Heidän tehtävänsä on helpottaa työttömiä löytämään osa-aikatöitä tai työvoimakoulutusta, jotta työttömät täyttäisivät aktiivimallin ehdot. Myös koulutus- ja kurssivalikoima, joka täyttäisi aktiivimallin ehdot, on laajenemassa

Aktiivimalli leikkaa tukia noin joka toiselta peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavalta.

Kangasharju ja Korkman: Kattoa pitää korjata hyvän sään aikana

Taloustieteijä, VTT Sixten Korkman komppaa hallituksen viestiä tiukasta jakovarasta, mutta moittii kestävyysvajeen unohtumista keskusteluista. Sen sijaan puhutaan yksittäisen budjetin rahanjaosta.

– Kattoa pitää korjata hyvän sään aikana. Pian suhdanne loppuu ja kestävyysvaje palaa taas piinaamaan. Nyt pitää kantaa huolta että Suomella on kestokykyä, Korkman sanoi.

– Jostain syystä on loppunut puhe julkisen talouden kestävyysvajeesta ja puhutaankin jakovarasta. Suomen ikärakenne muuttuu epäedullisemmeksi, mikä tarkoittaa jatkuvasti enemmän ikäsidonnaisia menoja, mikä aiheuttaa jatkuvaa taipumusta alijäämään, Korkman jatkoi.

Korkman sekä Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju arvioivat Yle Radio1:n Ykkösaamussa, että nyt hyvä talouskasvu on pikemminkin suhdanteeseen perustuva pyräys kuin kilpailukyvyn parantumisen tulos.

– Nyt kasvu tulee työllisyydestä. Pitäisi muistaa herra Keynesin opit: noususuhdanteessa täytyy säästää. Nyt elvytämme ja jaamme olematonta sen sijaan, että teemme puskuria, Kangasharju arvioi.

Hallituksen keinoja työllistää, kuten muuntokoulutusta ja aktiivimallin valuvikojen korjaamista kumpikin pitää oikeansuuntaisena, mutta työllisyyden kokonaiskuvan kannalta pienenä täsmätoimena.

Kangasharju: Helpompi irtisanoa, helpompi palkata

Korkman myöntäisi lisäksi muuttoavustusta ja poistaisi varainsiirtoveron.

– Täytyy voida muuttaa työn perään. Ehkä kannattaisi maksaa muuttoavustusta.

Kangasharjun mukaan paikallisen sopimisen lisääminen kehysriihenkin ydinkysymyksiä. Ennen kaikkea kyse on pienten yritysten kyvystä hyödyntää joustoja. Esimerkiksi palkata ja irtisanoa helpommin.

– Jos helpompi irtisanoa, pienet yritykset uskaltavat helpommin myös palkata jonkun. Eli kun seuraava kriisi tulee, tarvitaan joustoa, ettei kävisi niin kuin yleensä käy: joustetaan työn määrällä firmasta ulospäin eikä uudelleenjärjestellä työpaikan sisällä, jolloin työt säilyisivät.

LUE LISÄÄ: Hallituksen kehysriihi: Maakunnille sote- ja it-kokeiluihin 100 miljoonaa, työttömien aktiivimalliin viilauksia ja TE-keskuksiin lisää käsipareja

Sipilä, Orpo ja Terho: Niukan kehysriihen ykkönen on työllisyys – "Ei voida elää jatkuvasti kädet tulevien sukupolvien taskussa"