Maailman vesistöissä virtaa yhä enemmän lääkeaineita - kukaan ei tiedä, miten ne poistetaan

Lääkeaineet valuvat vesiin ja viemäreihin ihmisen läpi yhtälailla teollisuusmaissa kuin köyhissäkin oloissa. Lääkekertymät ovat vieneet tuhon partaalle lintulajin Aasiassa. Vaikutuksia ihmisiin on tutkittu vasta vähän.

jäteveden käsittely
Vedenpuhdistamo
Vesa Sundqvist / Yle

Lääkkeistä on hyötyä ja haittaa. Ensikäyttäjä useimmiten paranee ja saa apua vaivoihinsa, mutta kemikaalien kierrätys vesistöissä on jo vaarallista niin ihmisille kuin koko ekosysteemille.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, kuinka Intiassa eräs korppikotkalaji on kadonnut lähes sukupuuttoon, koska vesistöön oli kertynyt suuria määriä tulehduskipulääkkeenä käytettävää diklofenaakkia. Ainakin Intiassa sen käyttö eläinten lääkkeenä on nyttemmin kielletty.

Vesistötutkimukseen erikoistunut Delftin Instituutti (siirryt toiseen palveluun)Hollannissa kertoo, että jo yli 10 000 kilometriä vesistöjä eri puolilla maailmaa on vakavasti kuormittunut diklofenaakki-kertymien takia. Aine on EU:n tarkkailulistalla.

Huolestuttavia määriä lääkeaineita löytyy Euroopassa mm. Keski-Englannista Aire-joesta ja maan pohjoisosasta Calder-joesta. Siellä selvitettiin viiden lääkeaineiden yleisyyttä.

Tutkija Lee Brown Leedsin yliopistosta (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että heidän ottamissaan jokivesinäytteissä lähes puolessa esiintyi diklofenaakkia yli EU:n salliman määrän. Tuholaismyrkkyjä tavattiin vain kuudessa prosentissa näytteistä.

Yhdysvalloissa lääkepäästöjä on tutkittu itärannikon Hudson-joesta. (siirryt toiseen palveluun) Aineita löytyi kuuttatoista eri laatua.

Hudson River New Yorkissa.
Kalastaja Hudson Riverin rannalla New Yorkissa.Sebastian Gabriel / EPA

Tutkijoiden mukaan lääkeainepäästöjen oletetaan olevan korkeampia etenkin Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, joissa laajakirjoisten antibioottien käyttö on teollisuusmaita yleisempää.

Ongelma on tunnistettu myös Suomessa. Tutkija Tiina Sikanen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta muistuttaa, että Suomessa kunnalliset vedenpuhdistuslaitokset eivät pysty erottelemaan jätevesistä lääkeaineita. Puhdistamoilla käsitellään kiinteitä jätteitä ja fosfori- ja typpiravinteita.

Suomen ympäristökeskus Syke (siirryt toiseen palveluun) on aloittanut selvityksen, jossa tutkitaan vedenpuhdistuksen mahdollisuuksia jo sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa.

Alustavien tulosten (siirryt toiseen palveluun) perusteella estrogeenihormonia kertyy jätevedenpuhdistamoille muutamia kiloja vuodessa, tulehduskipulääke diklofenaakkia 20-40 kiloa ja parasetamolia jopa 900-3 000 kiloa vuodessa.

Tutkija Sikasen mukaan farmasian tiedekunnassa etsitään keinoja lääkkeiden koko elinkaaren muuttamiseen. Vasta alussa on tutkimustyö, onko mahdollista valmistaa ympäristössä nopeammin ja vaarattomammaksi hajoavia lääkeaineita.