Miten käy läsnäolon ja hoivan päiväkodeissa? STTK tyrmää täysin hallituksen aikeen vähentää lastenhoitajien määrää

Sosionomitaustaisten varhaiskasvatuksen ammattilaisten huoli asemansa täydellisestä menettämisestä sen sijaan on osoittautumassa turhaksi.

varhaiskasvatus
Lastentarha päiväkoti Linnunlaulu.
Lastenhoitajia ja varhaiskasvatuksen lähihoitajia edustavat liitot pelkäävät, että aitoon läsnäoloon on entistä vähemmän mahdollisuuksia päiväkodeissa.Mikko Koski / Yle

Jo nyt aikuisia on päiväkodeissa usein paikalla liian vähän lapsimäärään nähden. Tämä oli pääviesti, kun STTK:n alaiset ammattiliitot kutsuivat mediaa keskiviikkona kuulemaan ajatuksiaan uudesta varhaiskasvatuslaista.

Lastenhoitajia ja varhaiskasvatuksen lähihoitajia edustavat liitot pelkäävät aidon läsnäolon vähenevän päiväkodeissa entisestään, jos suunnitelmat henkilöstörakenteen muutoksista toteutuvat.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin asiantuntija Johanna Pérez muistuttaa, että lastenhoitajat ovat ainoita, jotka käyttävät koko työaikansa lasten kanssa.

– Me olemme huolissamme nimenomaan lasten ajasta aikuisten, koulutettujen kasvattajien kanssa. Korkeasti koulutetuilla opettajilla on paljon pedagogista suunnitteluvastuuta ja muuta työtä, joka ei ole lasten parissa ryhmässä.

– Hoitajamme kokevat jo nyt, että he eivät riitä jokaiselle lapselle siinä arjen toiminnassa, Pérez lisää.

Uuden varhaiskasvatuslain sisällöstä päästiin hallituksessa sopuun keskiviikkona.

Yle saamien tietojen mukaan lakiesitys kasvattaa korkeakoulutetun henkilöstön määrää päiväkodeissa. Lastenhoitajia tai varhaiskasvatuksen lähihoitajia puolestaan olisi tulevaisuudessa vain yksi kolmasosa kaikista työntekijöistä.

Vastakkainasettelu leimahtanut eri ammattiryhmien välillä

STTK:n mukaan pedagogiikan merkitys on korostettu jo liiankin kanssa viimeaikoina käydyssä keskustelussa.

– Nykyinen henkilöstörakenne on hyvä ja turvaa laatua. Se antaa riittävästi aikaa lapselle ja myös mahdollisuuksia hoivaan, leikkiin. Opetus on osa kokonaisuutta, mutta se ei ole koko varhaiskasvatus, toteaa sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi STTK:sta.

– Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän hoivan merkitys korostuu. Nuorimmat varhaiskasvatukseen tulevat ovat yhdeksän kuukauden ikäisiä. He tarvitsevat ihan käsiä ja syliä aikuiselta. Meidän mielestämme pitäisi ehdottomasti kiinnittää huomiota siihen, että siellä on riittävästi hoivaa antavia aikuisia ryhmässä, jatkaa puolestaan Pérez.

Hän korostaa myös, että varhaiskasvatuksen lähihoitajat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka voivat tarvittaessa huolehtia lasten tarvitsemasta lääkehoidosta ja heillä on valmiuksia esimerkiksi aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kohtaamiseen.

Sekä Työläjärvi että Pérez harmittelevat sitä, että sekä varhaiskasvatuslakiin suunnitellut muutokset että palkkakeskustelu ovat lisänneet vastakkainasettelua päiväkodeissa.

– Ikävä kyllä viime syksystä lähtien olemme saaneet jäseniltä sellaista palautetta, että heidän ammattitaitoaan ei enää arvosteta siellä arjessa kuten ehkä menneinä vuosina, Pérez kertoo.

Anonyymeja lapsia
Mikko Savolainen / Yle

Sosionomien määrä päiväkodeissa ei näytä olevan vaarassa

STTK esitti keskiviikkoaamuna myös huolensa sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien tulevaisuudesta uuden varhaiskasvatuslain jälkeen. Pahin pelko aseman heikkenemisestä näyttää kuitenkin Ylen saamien tietojen mukaan olevan turha.

Tällä hetkellä lastentarhanopettajaksi voi pätevöityä suorittamalla joko kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon yliopistossa tai sosionomin tutkinnon ammattikorkeakoulussa. Hallituksen esitys on kuitenkin jakamassa lastentarhanopettajan nimikkeen kahtia.

Vuodesta 2022 lähtien valmistuneiden sosionomien nimike olisi jatkossa varhaiskasvatuksen sosionomi ja vain kasvatustieteen kandidaatit voisivat toimia varhaiskasvatuksen opettajina.

Nykyiset sosionomitaustaiset lastentarhanopettajat saisivat kuitenkin pitää pätevyytensä, samoin alaa jo tällä hetkellä opiskelevat. Tulevien varhaiskasvatuksen sosionomien asema puolestaan taattaisiin edellyttämällä, että heitä olisi kaikista päiväkotien työntekijöistä noin kolmannes.