Onko puolustuksen etiikka koskaan koetuksella lakituvassa? Asianajaja: Henkilökohtaisella mielipiteellä ei ole väliä

Oikeus saada asiantunteva avustaja oikeudenkäyntiinsä kuuluu jokaiselle, kertoi asianajaja Tuomas Turunen Radio Suomen Päivässä.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Silmittömän väkivaltaiset rikokset saavat usein aikaan keskustelua, miksi niiden tekijöitä pitäisi edes puolustaa oikeudessa. Oikeusvaltioperiaatteen mukaan jokaisella syytetyllä on kuitenkin oikeus puolustukseen, jotta oikeudenmukainen oikeudenkäynti toteutuu, kertoi asianajaja Tuomas Turunen keskiviikkona Radio Suomen Päivässä.

– Oikeus saada asiantunteva avustaja oikeudenkäyntiinsä kuuluu kaikille. Se kuuluu ihan kaikille riippumatta siitä, miten ne teot ulkopuolisille näyttäytyvät, Turunen painotti.

Turusen mukaan syytetyllä on oikeusaleissa puolustaja myös siksi, että oikeudenkäynnissä on vaikea asioida, jos ei tunne oikeuskieltä eikä tiedä sen ilmausten tarkkoja merkityksiä.

– Silloin maallikon on mahdoton puolustaa itseään tehokkaasti, ja on mahdoton varmistua siitä, että maallikko pystyy kiinnittämään huomiota itsensä kannalta olennaisiin seikkoihin, ellei hänellä ole siellä asiantuntevaa avustajaa.

Sellaisissa tilanteissa, joissa syytetyillä ei olisi taloudellisia edellytyksiä hankkia puolustusta, oikeusvaltion on suotava tämä mahdollisuus syytetylle.

– Kansallinen lainsäädäntökin edellyttää, että tietyn vakavuusasteen rikoksissa, jos henkilöllä ei ole oikeudellista avustajaa, niin sitten hänelle tulee sellainen viran puolesta tuomioistuimessa määrätä.

Lähtökohtana hyvä asianajotapa

Asianajalla on mahdollisuus kieltäytyä puolustamasta syytettyä, jos hän ei halua ottaa tapausta hoitaakseen. Mutta siinä vaiheessa, kun ollaan oikeudessa, asianajajan henkilökohtaisella mielipiteellä syytetyn syyllisyydestä tai syyttömyydestä ei ole mitään asemaa.

– Oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä tai rikosprosessissa yleisemmin keskustellaan siitä, mitä väitteitä ja todisteita on esitetty ja mikä on todisteiden painoarvo suhteessa väitteisiin, Turunen sanoi.

Turusen mukaan puolustusasianajajan lähtökohta on hyvä asianajotapa.

– Hyvä asianajo tietysti sisältää asian huolellisen hoitamisen suhteessa päämieheen ja oikeuslaitokseen. Yksityiskohtainen toteuttamistapa on varmaan hyvin persoonakohtaista.