Työttömien järjestön johtaja kehysriihestä: Oikeansuuntaista mutta vaatimatonta, aktiivimallin vikoihin paikkausta

Työttömien keskusjärjestön johtaja kuvailee esimerkiksi TE-toimistojen lisäväen määrää melko vaatimattomaksi.

Työllisyysmääräraha
Jukka Haapakoski
Jukka HaapakoskiMatti Hämäläinen / Yle

Aktiivimallin vikojen paikkausta, ei suuria yllätyksiä. Näin arvioi Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski kehysriihen ratkaisuja, joista hallitus kertoi keskiviikkona illalla. Hän pitää päätöksiä oikeansuuntaisina, vaikkakin osin vaatimattomina.

Haapakosken mukaan nyt kerrottujen parannusten jälkeenkin tulee olemaan työttömiä, jotka kokevat että heidät on tuomittu passiivisiksi väärin perustein, ja joiden työttömyysturaa leikataan ilman että sitä on voinut itse estää.

Työttömien järjestön mielestä aktiivimallin toteutus olisi pitänyt keskeyttää, sillä se on aiheuttanut paljon huolta ja tyytymättömyyttä työttömien parissa.

Aktiivimallin ongelmien paikkauksia

Kehysriihessä linjattiin, että ammattiliiton tai -järjestön, kansalaisjärjestön, kunnan tai muun vastaavan tahon järjestämää, työllistymistä edistävää koulutusta tai toimintaa aletaan kelpuuttaa aktiivimallin ehtojen täyttymiseen.

Lisäksi 25 vuotta täyttäneillä työttömille esitetään mahdollisuutta opiskella työttömyysetuutta menettämättä lyhytkestoisia opintoja, jotka antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Haapakoski kuvailee näitä hyviksi toimiksi, joilla yritetään paikata aktiivimallin valuvikoja. SAK:n mukaan työttömän on jatkossa helpompaa säästyä aktiivimallin leikkurilta, kun entistä useampi koulutus täyttää aktiivisuusehdon.

– Nyt tehdyt pienet täsmennykset eivät kuitenkaan muuta sitä, että aktiivimalli on isolle osalle työttömistä käytännössä pelkkä leikkaus, totesi SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta tiedotteessa.

Muunto- ja alanvaihtokoulutuksiin rahoitusta

Kehysriihi toi rahoitusta koulutuksiin, joilla yritetään saada nopeasti työvoimaa aloille joilta sitä puuttuu. ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien muuntokoulutuksiin hallitus varaa 10 miljoonaa euroa.

Ammatillisessa koulutuksessa lisätään työvoimapoliittista koulutusta ja toteutetaan pilotti, jossa luodaan malli alan vaihdon täsmäkoulutuksiin. Tähän varataan 16 miljoonaa euroa.

Teknologiateollisuus ry kehui päätöstä tarpeelliseksi, vaikkakin kuvaili panostusta pieneksi. Haapakoski miettii, miten oppilaitokset pystyvät käytännössä näitä järjestämään, ja miten yritykset reagoivat lyhyestä muuntokoulutuksesta tulevaan työvoimaan.

TE-toimistoihin lisää työntekijöitä

Hallitus päätti toteuttaa täysimääräisesti ELY-keskusten pyynnöt sekä työllisyysmäärärahojen että henkilöstöresurssien osalta. Työllisyysmäärärahoissa arvio tämän vuoden lisätarpeeksi on yhteensä 11,2 milj. euroa. ELY-keskukset ovat arvioineet työvoimapalveluiden lisähenkilöstötarpeeksi yhteensä 206 henkilötyövuotta.

Haapakoski katsoo että TE-toimistoissa olisi ollut tarvetta enemmällekin lisäväelle, sillä nyt tuleva henkilöstölisäys on noin seitsemän prosentin luokkaa. Hän kuvailee myös 11,2 miljoonan lisämäärärahaa vaatimattomaksi.

– Kehysriihen päätökset ovat kuitenkin oikeansuuntaisia. Se ansaitsee kiitosta, että pyritään vahvistamaan työllisyyttä, kasvua ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, Haapakoski toteaa.

*Korjattu 12.4. kello 10.41: TE-toimistojen väkimäärä lisääntyy noin seitsemällä prosentilla, ei kolmella kuten aiemmin kerrottiin. *

Lue lisää

Euroja pienimpiin äitiysrahoihin, irtisanominen helpottuu – Näistä hallitus päätti kehysriihessä

Ekonomisti: Hallitus on onnistunut, talouskasvu piristyi odotettua ripeämmin

Irtisanomista helpotetaan pienissä yrityksissä – hallitus kertoi kehysriihen linjauksista, Yle seurasi hetki hetkeltä

Hallituksen kehysriihi: Maakunnille sote- ja it-kokeiluihin 100 miljoonaa, työttömien aktiivimalliin viilauksia ja TE-keskuksiin lisää käsipareja