Kuusitoista sutta saanut GPS-seurantapannan

Paikannustietoa käytetään susikannan seurantaan ja susien elintapojen tutkintaan.

Kuva: Yle

Luonnonvarakeskus on pannoittanut kuluneen talven aikana yhteensä 16 sutta GPS-pannalla kymmenellä eri susireviirillä. Pannoituksia on tehty helmikuun puolivälin ja maaliskuun lopun välisenä aikana Pohjois-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohjois-Savossa pannoitettiin kuusi sutta kolmella reviirillä: Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä, jossa pannoitettiin kussakin kaksi sutta. Pannoitetuista susista 14 oli aikuisia, jotka yleensä asuvat pysyvästi reviirillään. Nuoria, tavallisesti synnyinreviiriltään pois vaeltavia susia pannoitettiin kaksi.

Pannoituksessa susi nukutetaan helikopterista ja nukutetulle sudelle asennetaan panta ja korvamerkki. Pannoissa on siirrytty käyttämään GPS-mallia, josta paikannustieto siirtyy palvelimelle satelliitin kautta. Aiemmin käytössä olleissa matkapuhelinverkkoa käyttävissä pannoissa on ollut viiveitä ja katkoksia.

Pantasusien seurantatietoa käytetään susikannan koon arvioinnissa sekä arviointimenetelmiä kehittävässä tutkimuksessa. Metsästyskaudella pantasusien liikkumista voi seurata netissä olevasta riistahavainnot.fi - palvelusta.