1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kemikaalionnettomuudet

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden hajuhaitat laajenevat

Haitta-ainepitoisuudet ovat nousussa ja aiheuttavat alueella hajuhaittoja sekä vettä ei suositella käytettävän edes saunavetenä.

Ojatauksenlammesta Pajulampeen laskevassa ojassa MTBE:n haitta-ainepitoisuudet ovat nousussa. Kuva: Esa Huuhko/Yle

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden hajuhaitat laajenevat. Onnettomuuspaikkaa lähellä olevissa lammissa vesistöön valuneiden kemikaalien takia haitta-ainepitoisuudet ovat nousussa. Ely-keskuksen mittausten mukaan haitta-ainepitoisuudet ovat nousseet Ojatauksenlammesta Pajulammen suuntaan laskevassa ojastossa, ja ojasta on mitattu kemikaalia 33 000 mikrogrammaa litrassa.

Ojasta maanantaina mitattu MTBE-pitoisuus ylittää MTBE:n hajukynnyksen selvästi.

– Hajuhaittojen eteminen riippuu myös siitä, miten kevät etenee. Eli tilanne muuttuu, ja riippuu jään tilanteesta. Vesistöä yritetään padota eri tavoin, kertoo Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristötarkasta Raija-Leena Heino.

Haitta-ainepitoisuudet Pajulammessa ovat myös nousussa ja hajukynnys ylittymässä. Ely-keskuksen tämän hetkisen arvion mukaan Pajulammen MTBE-pitoisuus nousisi 25 milligrammaan litrassa, ja tämä tarkottaisi sitä, että hajuhaittoja alueella tulee esiintymään pidempään.

Myös Pajulammesta Sarkaveteen laskevien purojen haitta-ainepitoisuuksien ennustetaan nousevan, ja tämän myötä myös Sarkaveden haitta-ainepitoisuudet kohoavat myös Sarkavedessä. Arvion mukaan haitta-ainearvi nousisi 0,03 milligrammaan litrassa.

Haisevaa vettä ei suositella juotavaksi

Tämänhetkisen arvion mukaan päästöstä ei ole vaikutuksia läheisiin talousvesikaivoihin, mutta ely-keskus arvioi tilannetta jatkossa. Talousveden käytettävyyttä rajoittaa kemikaalin haju ja maku. Ely-keskus painottaa, että talousvedessä ei pitäisi olla vierasta hajua tai makua. Vettä ei pidä juoda eikä käyttää pesu- tai saunavetenä, jos hajun tuntee. Haju jää myös iholle.

Voimassa olevien kriteereiden mukaan MTBE-kemikaalia ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi, mutta se on lievästi myrkyllistä vesieliöille.

– Aika näyttää, mitä tapahtuu. Pieneliöiden häviäminen ei välttämättä näy silmillä, ja esimerkiksi levää voi hävitä, Heino sanoo.

Alueella yritetään rajoittaa kemikaalien leviämistä padoilla ja puomituksilla. Säiliöiden nosto aloitetaan torstaina.