Selvitys: Yli 56-vuotiaat ehdokkaat varmistivat SDP:lle kakkossijan kuntavaaleissa – vihreiden kannatus syntyi nuorten naisten voimin

Ajatuspaja Toivo selvitti puolueiden ehdokkaiden saaman kannatuksen ikäjakaumaa ja sukupuolittuneisuutta vuoden 2017 kuntavaaleissa.

Kuntavaalit 2017
Puheenjohtaja Antti Rinne SDP:n vaalivalvojaisissa tulosten selvittyä kuntavaalien vaalipäivänä ravintola Seurahuoneella Helsingissä 9. huhtikuuta.
Martti Kainulainen / Lehtikuva

Puolueet eroavat merkittävästi toisistaan siinä, miten niiden ehdokkaat saavat kannatusta eri ikäluokissa. Tämä käy ilmi kokoomusta lähellä olevan Ajatuspaja Toivon lauantaina julkaisemasta selvityksestä (siirryt toiseen palveluun), joka koskee vuoden 2017 kuntavaaleja.

Ajatuspaja selvitti ehdokkaiden kaupunkikannatusta kuntavaaleissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Kaupungit olivat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio.

Tarkastelu rajattiin suurimpiin puoleisiin eli keskustaan, kokoomukseen, perussuomalaisiin, SDP:hen, vasemmistoliittoon ja vihreisiin. Kyseiset puolueet asettivat vaaleihin yli 29 000 ehdokasta.

Selvityksessä ilmeni, että vaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousseen kokoomuksen saamista äänistä puolet meni ehdokkaille, jotka olivat 49-vuotiaita tai sitä nuorempia.

Kokoomuksen äänistä 90 prosenttia meni ehdokkaille, jotka olivat 18–66-vuotiaita. Toisaalta alle 30-vuotiaille kokoomusehdokkaille kerääntyi vain noin 10 prosenttia kaikista puolueelle annetuista äänistä.

Vastaavasti SDP:n kannatus painottui valtakunnallisesti vanhempaan ehdokasjoukkoon. Puolet demareiden äänistä kerääntyi 51-vuotiaille ja sitä nuoremmille ehdokkaille. Yli 56-vuotiaat ehdokkaat varmistivat SDP:n kakkossijan vaaleissa.

Demareiden kannatuksen painottuminen vanhempaan ehdokasjoukkoon vahvistaa aiemmin tutkittua käsitystä, että puolueessa on imua erityisesti vanhemmassa ikäluokassa.

SDP:n lisäksi keskusta oli ainut puolue, jonka kannatuksesta yli puolet kertyi yli 50-vuotiaiden ehdokkaiden äänistä.

Vihreät olisivat voittaneet, jos vain alle nelivitosten äänet olisi laskettu

Vaaleissa puolueista kannatusta eniten kasvattaneen vihreiden tilanne oli täysin päinvastainen.

Selvityksessä ilmeni, että vihreät olisi niukalla marginaalilla ollut koko maassa kuntavaalien suurin puolue, jos vain 45-vuotiaiden ja sitä nuorempien ehdokkaiden vaalitulokset olisi otettu huomioon.

Vertailun vuoksi: Jos vaalitulos olisi laskettu vain 46-vuotiaiden ja sitä vanhempien ehdokkaiden tuloksen perusteella, suurin puolue olisi ollut SDP.

Vielä alle 30-vuotiaiden ja sitä nuorempien ehdokkaiden vaalituloksessa vihreät ja kokoomus ovat aivan tasoissa. Ratkaiseva etu vihreiden hyväksi syntyi 33–39-vuotiaissa ehdokkaiden äänimäärässä.

80 prosenttia kaikista vihreiden ehdokkaiden äänistä tulivat 50-vuotiaille tai sitä nuoremmille ehdokkaille.

Perussuomalaiset miesehdokkaiden puolue

Selvityksessä tarkasteltiin myös puolueiden ääniä saaneiden ehdokkaiden sukupuolijakaumaa. Perussuomalaisten ehdokkaiden saama kannatus oli kaikkein sukupuolittunein ja SDP:n kaikkein tasavertaisin.

Perussuomalaisissa miesehdokkaiden keräämien äänien osuus oli puolueen koko tuloksesta peräti 76 prosenttia. SDP:n naisehdokkaiden saama ääniosuus oli 48 prosenttia ja miesehdokkaiden 52 prosenttia.

Myös kokoomus ja keskusta näyttivät olleen vaaleissa vahvasti miesehdokkaiden puolueita. Sekä kokoomuksessa että keskustassa miesehdokkaat keräsivät 60 prosenttia äänistä.

Sen sijaan vihreät profiloitui naisehdokkaiden puolueena. Vihreiden kannatuksesta yli puolet tuli alle 50-vuotiaiden naisehdokkaiden saamista äänistä. Huomattavaa on, että kokoomuksella vastaava luku oli vain 24 prosenttia.

Yli 50-vuotiaat miesehdokkaat saivat vihreiden äänistä vain yhdeksän prosenttia.

Vaarana puolueiden poteroituminen

Ajatuspaja Toivo halusi selvittää ehdokkaiden kaupunkikannatusta, koska se katsoo kaupungistumisen megatrendiksi. Kaupunkiseutujen poliittisen painoarvon oletetaan nousevan samaa tahtia kuin niiden väestömääräkin.

Selvityksessä todetaan johtopäätöksenä, että demokratian ja poliittisen osallistumisen kannalta on huolestuttavaa, jos puolueet pirstaloituvat eri ikäluokkia edustaviksi edunvalvojiksi.

– Ikä on vain yksi sosiodemografinen tekijä, jonka ei soisi olevan jakolinja puolueiden välillä eikä sisällä. Tarvitsemme yhteiskunnassa aatteita ja ideoita, jotka ennemmin yhdistävät eri väestöryhmiä kuin jakavat niitä omiin poteroihinsa, selvityksessä sanotaan.

Lue myös:

Tutkimus: Vihreät voitti 2017 kuntavaalit, koska se vastusti koulutussäästöjä – Ylen vaalikone tärkein nuorten tiedonsaantikanava

Tutkimus: Tällaisia puolueiden jäsenet ovat – keskusta ja SDP eläkeikäisten puolueita ja perussuomalaiset miesten