Tampere sai luvan hakkuille ratikan päätepysäkillä – Liito-oravan lisääntyminen ei ole vaarassa

Ennen pääsiäistä viranomaiset keskeyttivät hakkuut Tampereen Hervantajärven tulevalla asuinalueella. ELY-keskus kaipasi lisätietoa liito-oravan liikkeistä.

liito-orava
Liito-orava.
Yle

Tampere on saanut luvan hakata metsää tulevan ratikan päätepysäkin ympäristössä Hervannan kaakkoispuolella. Pirkanmaan ELY-keskuksen tietojen perusteella puidenkaatoalueella ei ole liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Hakkuut eivät myöskään katkaise liito-oravan puustoisia kulkuyhteyksiä tunnettujen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen välillä.

Puunkaatotyöt alkavat tänään torstaina ja kestävät muutamia työpäiviä. Tampere lupaa varmistaa, että metsänkäsittely ei tuhoa lintujen pesiä. Hakkuualueella on tehty liito-oravakartoitus ja linnustoselvitys maalis-huhtikuussa.

Juuri ennen pääsiäistä ELY-keskus vaati kaupunkia keskeyttämään metsätyöt tulevalla Hervantajärven asuinalueella. Viranomaiset halusivat lisätietoa liito-oravan elinalueista ennen hakkuiden aloittamista. ELY-keskus halusi varmistaa, että hakkuut eivät riko luonnonsuojelulakia.

Alueelle on tulossa monipuolista asutusta noin 3 000 asukkaalle ja Tampereen tulevan ratikan eteläinen päätepysäkki. Kaupunki poistaa puuston tulevalta Makkarajärvenkadulta ja siihen rajoittuvilta korttelialueilta.