Paraisten sosiaali- ja terveyslautakunta päätti perheyksikön tukitoimista

Perheyksikössä aloitetaan muun muassa työilmapiirin, asiakasmäärien ja henkilökunnan koulutusten kuukausittainen seuranta.

Lyhyet

Taustalla on lastensuojelun kriisi, jota lautakunta pui kokouksessaan torstaina. Lastensuojelun kaikki neljä työntekijää ovat irtisanoutuneet. Työntekijöiden mukaan syinä ovat alimiehitys, liiallinen työmäärä ja huono johtaminen.

Lautakunta ehdottaa myös, että kaupunki palkkaisi sosiaali- ja terveysosastolle henkilöstökoordinaattorin, joka auttaisi kehitystyössä ja henkilökunnan rekrytoinnissa. Osastolla on noin 400 työntekijää.