Hyppää sisältöön

Mäntsälään rakennetaan Malmia korvaavaa lentopaikkaa ilman lupia – Yrittäjä: Kasvatan pajua, jos lupaa ei tule

Mäntsälän lentopaikkaa ei ole merkitty maakuntakaavaan. Yrittäjä sanoo raivaavansa peltoa ja kasvattavansa kuitupajua, jos lupia lentopaikalle ei myönnetä.

Rakennustyöt Mäntsälässä ovat jo alkaneet. Kuva: Mäntsälä Aero -hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri arvostelee kovin sanoin Mäntsälän Hirvihaaraan jo rakenteilla olevaa lentopaikkaa ja helikopterikenttää. Luonnonsuojelijoiden mukaan osittain Malmin korvaajaksi suunniteltua kenttää rakennetaan ilman lainvoimaisia lupia ja kaavoja.

Mäntsälän kunnan kaavoitusjohtaja Lauri Pouru vahvistaa, että kyseistä 25 hehtaarin aluetta Mäntsälän Hirvihaarassa ei ole merkitty maakuntakaavaan lentopaikaksi. Alueella ei ole muuta lainvoimaista kaavaa. Mäntsälä aikoo laatia yleiskaavan koko kuntaan.

Hankkeen eli Mäntsälä Aeron omilta nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun) ilmenee, että alueelta on jo kaadettu metsää ja tehty metsäautoteitä.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on jo vireillä ympäristölupahakemus lentopaikalle ja helikopterikentälle. Viraston mukaan ympäristölupahakemuksen käsittelyn jatkaminen edellyttää ainakin Natura-arviointia ja ympäristövaikutusten tarveharkintaa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus teki alueelle tarkastuksen tällä viikolla ja kehotti maanomistajaa keskeyttämään maa-ainesten ottamisen alueen mäkisestä kohdasta. Ympäristökeskuksen mukaan kiviaineksen kaivamiseen ja viemiseen muualle alueella tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Havainnekuva lentokentästä. Kuva: Mäntsälä-aero -hanke

Yrittäjä: Täällä ei tapahdu mitään laitonta

Lentopaikkaa puuhaava yrittäjä, Gles Oy:n toimitusjohtaja Janne Kuulasvuo katsoo, että hän maanomistajana voi louhia myös kalliota ja täyttää sillä metsäalueen kuoppia.

– Kuka tahansa maanomistaja saa ottaa omalta maaltaan maata ja siirtää toiseen paikkaan, kun sitä ei kuljeteta pois kiinteistön alueelta eikä jalosteta eikä siitä ole ympäristölle haittaa. Hain nyt kuitenkin vaadittua ottolupaa, Janne Kuulasvuo sanoo.

Hänen mukaansa alueella tehdään luvallista pellonraivausta. Myös metsäautoteihin on viranomaisten lupa.

– Näitä ei ole käsketty lopettaa eikä täällä tapahdu mitään laitonta. Lentopaikalle haetaan lupaa, mutta siihen voi mennä 10 vuotta, ja siihen asti viljelen kuitupajua. Alueen käyttötarkoitus muuttuu, jos lupa lentotoimintaan saadaan, Kuulasvuo jatkaa.

Kuulasvuon mukaan kuitupaju ehtii yhden kesän aikana kasvaa 3-metriseksi, joten sato on taattu joka vuosi.

Kuulasvuon mukaan Mäntsälän lentopaikalta nousisi ja laskisi kuusi konetta päivässä, vuodessa maksimissaan 2 000.

– En minä tätä yksin maksa, tässä on taustalla iso joukko ihmisiä, minä olen nyt vain tikkataulu. Heti kun kenttä on rakennettu, se siirretään yleishyödylliselle ilmailuyhdistykselle.

Luonnonsuojelijat: Pajua hirvien ruuaksi

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että suunniteltu lentoalue sijaitsee yhdellä Uudenmaan suurimmalla yhtenäisellä metsäalueella, joka ulottuu Hämeeseen asti. Lähellä on muun muassa laaja Natura-alue, jolla pesii luonnonsuojelijoiden mukaan muun muassa kalasääski.

– Tällä alueella on järjetöntä kasvattaa pajua, jos ei sitten hirvien ruuaksi. Tälle alueelle ei pitäisi sallia minkäänlaista matalalentotoimintaa, vaaditaan luonnonsuojeluliiton tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).