Hyppää sisältöön

Ruoveden kirkkoherraa ollaan erottamassa epäasiallisen kohtelun vuoksi: "Ilmapiiri jännittynyt, pelokas ja lamaantunut"

Kirkkoherra itse pääosin kiistää syytteet. Hän on tällä hetkellä virkavapaalla.

Ruovedellä ollaan irtisanomassa kirkkoherra Markku Simula. Taustalla on pitkään jatkunut huono työilmapiiri.

Simula on työtekijöiden mukaan toiminut epäasiallisesti ja arvaamattomasti. Ilmapiiri on ollut jännittynyt, pelokas ja lamaantunut. Simula itse pääosin kiistää syytteet.

Ruoveden seurakunnassa tehtiin loka-marraskuussa 2017 työpaikkaselvitys, jossa käytiin läpi psykososiaalisia kuormittavia tekijöitä. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli eli piispan johtama toimielin kävi tulokset läpi ja alkoi itse selvittää asiaa tarkemmin.

Kahden selvityksen eli työntekijöiden, kirkkoherran ja työsuojeluvaltuutettujen sekä luottamushenkilöiden kanssa puhumisen jälkeen tuomiokapitulissa todettiin, että tilanne on vakava.

– Saadun selvityksen perusteella tässä ei ole kyse vain yksittäisten työntekijöiden kokemuksista, vaan henkilöstö on laajasti tämän näkemyksen takana, todetaan tuomiokapitulin päätöksessä.

Niin kirkkoherran ja hengellisen työn tekijöiden kuin kirkkoherran ja luottamushenkilöiden välillä on tuomiokapitulin mukaan vahvaa epäluottamusta. Tilanne vie voimavaroja ja aikaa.

Tuomiokapituli kuulee vielä kirkkoherraa ja seurakuntaa. Lisäksi selvitetään onko tilanne lain mukaan sellainen, että kirkkoherra irtisanotaan. Kirkkolain lisäksi tukeudutaan työturvallisuuslain pykälään 28.

Päätös asiassa tehdään todennäköisesti toukokuussa. Simula on ollut virkavapaalla viime vuoden loppupuolelta asti.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruovesi-lehti.

.
.