Iisalmen seurakunnan kirkkoherra vaihtuu – Janne Bovellan siirtyy notaariksi hiippakunnan tuomiokapituliin

Nykyinen notaari Marja-Sisko Aalto jää eläkkeelle elokuun alussa.

Iisalmi
Janne Bovellan
Iisalmen seurakunta

Iisalmen evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherra vaihtuu.

Nykyinen kirkkoherra Janne Bovellan siirtyy elokuun alussa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin virkaan. Virka tulee avoimeksi, koska pestin nykyinen hoitaja Marja-Sisko Aalto on jäämässä eläkkeelle.

Tuomiokapitulista arvioidaan, että Iisalmen uusi kirkkoherra valitaan vasta ensi vuoden puolella. Janne Bovellanin virkaa hoidetaan kesän vuosilomien ajan normaalein sijaistuksin elokuuhun asti. Tämän jälkeen tuomiokapituli määrännee virkaan pysyvämmän sijaisen.