Seuraava hallitus myllää suomalaisten sosiaaliturvan uusiksi – SDP niputtaisi tuet "trampoliiniksi"

Kokoomuksen mukaan SDP ajaa Suomeen samanlaista sosiaaliturvaa kuin kokoomus, siniset ja kristilliset, ja ottaa "hajurakoa" vihreiden ja vasemmistoliiton perustuloon.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne esitteli puolueensa mallin suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseksi. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Työttömiä ja esimerkiksi lasta kotona hoitavia suomalaisia voi odottaa ensi vuosikymmenellä suuri muutos, jos puolueiden suunnitelmat sosiaaliturvan uudistamisesta toteutuvat. 

Uudistusta tarvitaan, koska nykyinen sosiaaliturva on vaikeaselkoinen. Oman vaihtoehtonsa esitellyt pääoppositiopuolue SDP moitti perjantaina, että nykyinen etuuksien "tilkkutäkki" aiheuttaa pompottelua luukulta toiselle ja ennakoimattomia tilanteita. 

SDP niputtaisi työttömyysturvan, opintotuen, lastenhoidon tuet, vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahan, toimeentulotuen perusosan ja asumistuen yhdeksi "yleisturvaksi".

Se tarkoittaisi, että työmarkkinatuella, vanhempainvapaalla tai sairauspäivärahalla olevat saisivat kaikki saman verran tukea, toisin kuin nykyisin. 

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan kyseessä olisi mullistus suomalaiseen sosiaaliturvaan.

SDP:n Rinne: Kenenkään tuki ei saa heiketä

SDP määrittäisi tuensaajalle kohtuullisen vähimmäiskulutuksen tason. Jos se olisi asumismenojen jälkeen 750 euroa kuukaudessa, yleisturvamalli maksaisi noin pari sataa miljoonaa euroa verrattuna nykytilanteeseen, Rinne laski perjantaina. 

Hänen mukaansa kenenkään tuki ei saa heiketä.

– Lähtökohta on se, että haetaan ihmisille toimeentulon taso, joka mahdollistaa inhimillisen, säällisen elämän silloin kun turvaa tarvitaan. 

Rinteen mukaan kustannusten nousu olisi miljardiluokkaa, jos opiskelijoiden lainat korvattaisiin kokonaan opintorahalla. Puolue vähentäisi opintojen lainapainotteisuutta, mutta asteittain.

– Tarvitsemme trampoliinimaisen järjestelmän, joka ponnauttaa ihmisen takaisin työelämään, kun hän on tipahtanut sieltä.

Työttömien sanktiot pysyisivät

Mallia valmistelleen työryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Tarja Filatovin mukaan lähtökohtana on, että tukien saannille pitää olla syy, kuten sairaus, työttömyys, vanhemmuus tai opiskelu.

– Kukaan ei voi valita sitä, että jää muiden verotulojen varaan, vaan pitää olla syy, Filatov sanoo.

SDP ei luopuisi myöskään sanktioista, joita esimerkiksi työstä kieltäytyvät työttömät voivat saada. 

– Sitä ei voi kokonaan ottaa pois. Työ on ensisijainen, ja sitä pitää vastaanottaa, Filatov perustelee. 

Tällä hetkellä työtöntä voidaan rankaista etuuksien maksun useiden kuukausien karensseilla. Filatovin mukaan oleellinen ero nykyiseen olisi, että SDP:n mallissa sanktiot eivät jäisi "taakaksi".

– Kun tässä mallissa parannat tapasi ja korjaat tilanteen, pääset takaisin etuuden piiriin. 

"SDP liittyy kokoomuksen, sinisten ja kristillisten joukkoon"

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen tulkitsee, että SDP liittyy mallillaan "yleistukirintamaan" kokoomuksen, sinisten ja kristillisten joukkoon. 

Satonen arvostelee tiedotteessaan, että SDP ei avaa euromääräisiä vaikutuksia eikä ota kantaa asumistukien uudistamiseen. 

Kokoomus esitti viime kuussa, että Suomessa kokeiltaisiin Britannian mallin mukaista sosiaaliturvaa. Britanniassa sosiaalietuuksia on yhdistetty yhdeksi tarveperusteiseksi yleistueksi, Universal Creditiksi, joka vähenee tulojen noustessa.  Sen saamiseksi edellytetään aktiivisuutta esimerkiksi työnhaussa.

Rinteen mukaan kokoomuksen ajama yleistuki on "kova, luokkayhteiskunnan järjestelmä". 

– Ero on, että SDP:n järjestelmässä taataan kaikissa tilanteissa, että tuki on ihmisen kannalla inhimillinen oikealla kohtaa. Universal creditissä saattaa olla toista vuotta kokonaan ilman tukia, ja tukitaso leikkaantuu. 

– Kokoomuksen ajattelema malli syrjäyttää ihmisiä toimeentulotuen piiriin entistä useammin.

"Rahaa ei jaeta kaikille kuten perustuloa"

Arto Satosen mukaan SDP ottaa "hajurakoa" oppositiopuolue vihreisiin ja vasemmistoliittoon, jotka ajavat vastikkeetonta perustuloa. Erona kokoomuksen ja SDP:n ehdotuksiin on, että perustuloa maksetaan kaikille kansalaisille toimeentuloa varten ilman ehtoja.

SDP:n yleisturvamallia valmistellut Matias Mäkynen sanoo, että puolueen vaihtoehto on perustulon ja brittiläisen yleistuen välissä. 

– Tukia yhtenäistetään vähän kuin Britanniassa. Mutta ihmisiä ei rankaista, vaan heihin luotetaan enemmän, Mäkynen sanoo.

– Toisaalta, emme jaa rahaa kaikille ja verota sitä pois, vaan tuet kohdennetaan hyvin tarkasti tarpeen mukaan. 

Rinne sanoo, että puolueet ovat melko laajasti hyväksyneet tukien yhdistämisen. Hän uskoo, että sosiaaliturvan uudistus alkaa ensi vaalikaudella. Rinne toivoo, että uudistuksesta löytyisi laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys.

Hän ehdottaa, että uudistuksen tekemisessä pitäisi palata komitean käyttämiseen. Perusteluna on, ettei mittavalle uudistukselle kävisi kuten useille nykyhallituksen uudistuksille, jotka kaatuivat huonoon valmisteluun.

SDP:n malli olisi kolmiportainen. Se hyödyntäisi ensi vuonna käyttöön tulevaa tulorekisteriä.
Alin takuutaso olisi lähinnä nykyistä nykyistä toimeentulotukea. Yleistaso tarjoaisi turvaa esimerkiksi työttömyyden, opiskelun, sairauden ja lapsen syntymän aikana. Aktiivitasolla ihmistä palkitaan nykyistä laajemmin työmarkkina-asemaa parantavista toimista.