1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kemikaalionnettomuudet

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden seuraukset alkavat paljastua – "Tilanne on vakava"

Kahdessa lammessa haitta-ainepitoisuudet ovat jo niin korkeita, että ne aiheuttavat ympäristöviranomaisten arvion mukaan todennäköisesti kalakuolemia lähipäivinä.

Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Mäntyharjussa lauantaina ympäristöön valuneet kemikaalit aiheuttavat vahinkoa useissa vesistöissä. Keskiviikkona otettujen vesinäytteiden mukaan haitta-ainepitoisuudet ovat nousseet merkittävästi.

Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristönsuojelun asiantuntijan Esa Rouvisen mukaan katastrofista puhuminen on liioittelua.

– Tilanne on kuitenkin vakava.

Samalla on tehty ensimmäinen havainto kalakuolemasta Kärmelammessa. Vesinäytteenoton yhteydessä avannossa havaittiin kuollut ruutana.

Rouvisen mukaan kalan kuolema saattaa johtua kemikaalionnettomuudesta johtuvasta MTBE-pitoisuuksien kohoamisesta.

– Kalaa ei ole sen enempää tutkittu. Ensimmäinen ajatus on, että kuolema johtuisi päästöstä. Voi se johtua muustakin. Oletettavaa on, että se johtuu päästöstä.

ELY-keskus ei aio tutkia tarkemmin tätä yhtä kuollutta kalaa. Ympäristöviranomaiset seuraavat nyt, tuleeko kalakuolemia lisää. ELY-keskuksen mukaan haitta-ainepitoisuudet Kärmelammessa ja Ojantakaisenlammessa ovat kuitenkin niin korkeita, että kalakuolemia voidaan odottaa.

Rouvinen miettii, että kalat osaavat vaaralta myös suojautua.

– Kala aistiessaan kemikaalia välttelee tiettyjä paikkoja ja pyrkii pääsemään pois.

Näytteitä otetaan useista paikoista

Ympäristövaikutuksia seurataan erillisen ohjelman avulla. Ohjelmaan sisältyy pinta- ja pohjavesien seurantaa. Pintavesinäytteitä otetaan 16 pisteestä. Lisäksi valmisteilla on pohjavesiseurantaohjelma.

Kärmelampeen ja Ojantauksenlampeen on asennettu haitta-aineen leviämistä rajoittavia puomeja. Lisäksi Ojantauksenlampeen on asennettu erillinen suojaseinä.

Onnettomuusalueelta Kärmelampeen tuleva oja on tukittu patorakenteella. Patorakennetta suunnitellaan ja se rakennetaan kosteikkoalueen pohjoispäähän. Suojaseinällä ja patorakenteilla hidastetaan haitta-aineiden leviämistä. Padotusalueille tulevien vesien pääsyä vähennetään.

MTBE:lle ei ole Suomessa annettu talousveden terveysperusteisia laatuvaatimuksia tai laatusuosituksia. Talousveden käytettävyyttä rajoittaa kemikaalin aiheuttama haju ja maku. Talousvedessä ei saa olla vierasta hajua tai makua. Haju varoittaa jo itsessään käytettävyydestä. Vettä ei pidä juoda eikä käyttää pesu- tai saunavetenä, jos hajun tuntee. Haju jää myös iholle.