Hyppää sisältöön

Kelan vammaisten tulkkauspalvelusta tehty useita tutkintapyyntöjä poliisille

Kuusi vammaisten tulkkauspalvelun käyttäjää on pyytänyt poliisi tutkimaan, onko Kela mahdollisesti syyllistynyt rikokseen vammaisten tulkkauspalvelun järjestämisessä.

Tuija Mustonen viittomassa.

Tyytymättömyys Kelan vammaisten tulkkauspalveluun on viime viikkoina saanut uuden ilmenemismuodon. StopKela-kampanjan (siirryt toiseen palveluun) keräämien tietojen mukaan kuusi tulkkauspalvelun käyttäjää on vuodenvaihteen jälkeen jättänyt tulkkauspalvelusta rikosilmoituksen poliisille. Tämän lisäksi Kelan vammaisten tulkkauspalvelusta on tehty useita kanteluita Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle sekä viime vuonna toteutettuun kilpailutuksen hankintaan liittyen 19 kantelua markkinaoikeuteen.

"Elämänlaatuni on heikentynyt paljon"

Vuoden vaihteessa Kelan tulkkaupalvelussa alkoi uusi hankintakausi, johon liittyen palveluun tuli runsaasti muutoksia. Yksi muutoksista on se, että tulkkauspalvelua järjestetään nyt kuudella eri hankinta-alueella (siirryt toiseen palveluun). Toisen alueen tulkkia saa käyttää vain, jos asuu lähellä kahden alueen rajaa. Uudenmaan alueella asuvalle kuurosokealle Tuija Mustoselle tämä on tarkoittanut sitä, että hän ei voi enää käyttää tarvitsemaansa kuuron tulkin tekemää toistotulkkausta.

– Kun olen tänä vuonna yrittänyt tilata tulkin Kelan välityskeskuksesta, sieltä on vastattu, etteivät he voi välittää tulkkeja, jotka ovat itäisellä alueella. Minä asun pääkaupunkiseudulla ja täällä ei ole tulkkeja, jotka ovat päteviä tekemään toistotulkkausta.

Viittomakielinen Mustonen on menettänyt näkökykyään vähitellen ja hänen näkökenttänsä on nykyisin hyvin kapea. Tämän vuoksi hänen on enää mahdotonta seurata normaalisti viittomakielistä tilaisuutta tai keskustelua normaalisti. Mustonen tarvitseekin viittomakielisiin tilaisuuksiin yleensä toistotulkin, joka toistaa hänelle viittomakielisen informaation siten, ettei katsetta tarvitse siirtää. Kuuro tulkki on hänelle takuu tasaveroisesta osallistumisesta.

– Kuurot tulkit, joille viittomakieli on äidinkieli, pystyvät toistamaan täydellisesti ilmeitä, viittomia ja kaiken olennaisen informaation, jolloin olen silloin tuntenut olevani tasavertainen muiden viittomakielisten kanssa. Olen voinut osallistua keskusteluihin normaalisti eri tavoin arjessa ja työelämässä. Nyt tälle on tullut täysi stoppi, Mustonen kertoo.

Toistotulkkauksen myötä on Mustonen kertoo menettäneensä mahdollisuutensa tasaveroiseen osallistumiseen.

– Olen ollut aktiivinen käyttämään natiivitulkkien tulkkauspalveluja vuosien aikana ja nyt en saakaan niitä lainkaan. Elämänlaatuni on heikentynyt huomattavan paljon, Mustonen toteaa.

Tutkintapyyntöjen selvittäminen vie viikkoja

Vaikka tulkkauspalvelusta poliisille tehdyt selvityspyynnöt kertovat tyytymättömyydestä tulkkauspalveluun, eivät ne suoraan tarkoita, että Kela olisi syyllistynyt rikoksiin. Selvityspyynnöt saatuaan poliisi selvittää aloitetaanko asiasta esitutkinta. Jo pelkästään tässä voi mennä viikkoja. Poliisista saamiemme tietojen mukaan tämä selvitystyö on edelleen käynnissä ainakin Helsingissä ja Turussa.