Lepojärvet ja Keminmaan kunta vastakkain: Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta erävoitto kunnalle

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Rajakankaan maakaupoista tehdyt valitukset. Antero ja Sakari Lepojärvi ovat valittaneet päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

maakauppa
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus asiakaspalvelun ovi Oulussa.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen on valitettu myös Rajakankaan asemakaavan ensimmäisestä vaiheesta.Hannu Karjalainen / Yle

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Antero, Sakari ja Tommi Lepojärven valitukset Keminmaan Rajakankaalla tehdyistä maakaupoista. Valittajat ovat tehneet valitukset Kalevi ja Kaija Lepojärven kuolinpesien osakkaina. Lepojärvet ovat alueen suurin maanomistaja. He vaativat kauppojen kumoamista.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut tuomionsa kolmesta Keminmaan kunnanvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta. Niissä on hyväksytty yhdeksän maakauppaa vuonna 2016. Yhdestä valituksesta hallinto-oikeus ei ole vielä antanut päätöstä.

Sakari Lepojärvi ei pettynyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksiin.

– Oikeus ei huomioinut koko prosessia. Suhtaudun luottamuksella oikeusviranomaisten käsittelyyn. Ajamme periaatteellisella tasolla kaikkien kuntalaisten etua hallinnon suuntaan, kun päätöksenteosta tulee läpinäkyvämpää, julkista ja lainmukaista, Sakari Lepojärvi kommentoi.

Valittajien mielestä kyseessä on "Lepojärvien kyykytysprojekti"

Valituksissaan Lepojärvet ovat vedonneet esimerkiksi esteellisyyteen. Valittajien omasta mielestä salaisessa liitteessä vedotaan esimerkiksi siihen, että kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Jukka Rainto olisi ollut esteellinen, koska Rainnon isä on tehnyt poliisille tutkintapyyntöjä kunnan toiminnasta Tommi Lepojärven toimiessa Keminmaan kunnanjohtajana vuosina 2007 - 2013..

Tommi Lepojärvi ja kunnanjohtajan sihteeri puolestaan tekivät vuosina 2011 - 2012 tutkintapyyntöjä poliisille Jukka Rainnon, tämän isän ja Hannu Tikkalan toiminnasta.

Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajana toiminut Hannu Tikkala teki samoihin aikoihin Tommi Lepojärven työtehtävistä ja kunnan päätöksistä useita kanteluita ja valituksia.

Valittajat muistuttavat myös siitä, että vuonna 2005 Tikkala hävisi Antero Lepojärvelle kunnan elinkeinokoordinaattorin virkavaalissa ja vuonna 2006 Tommi Lepojärvelle kunnanjohtajan virkavaalissa.

Edelleen valittajien mukaan Rajakankaan maanhankintaa on kuvattu yksittäisten kunnanvaltuutettujen taholta "Lepojärvien kyykytysprojektiksi" tai "raintolaisten" hyökkäykseksi Lepojärviä kohtaan.

Valittajien mielestä Tikkalan ja Rainnon vihamieleinen asenne on vaarantanut heidän puolueettomuutensa.

Esteellisyyttä ei ollut tai sillä ei ollut merkitystä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan valittajien Tikkalan ja Rainnon esteellisyyden osalta esittämillä väitteillä ei ole merkitystä, kun kysymyksessä on kiinteistön ostaminen muilta maanomistajilta.

Valittajat esittivät myös, että kunnanvaltuutettu Pekka Heinonen olisi ollut esteellinen, koska hän omistaa maata Rajankankaalta. Oikeuden mukaan Heinonen ei ollut esteellinen käsittelemään muiden alueelta maata omistaneiden maakauppoja.

Valittajat pitivät myös kunnanjohtaja Mauri Posiota esteellisenä käsittelemään maanomistajien kirjelmästä tehtyä oikaisuvaatimusta. Oikeuden mukaan väitteellä ei ollut merkitystä arvioitaessa hänen esteellisyyttään valituksenalaisissa valtuuston päätöksissä.

Lepojärvet pitävät maan hintaa liian alhaisena

Valituksessaan Lepojärvet vetoavat myös kunnan taitamattomaan ja hapuilevaan valmisteluun, kunnan aseman väärinkäyttöön sekä lakien, hyvän hallintotavan ja hallinnon oikeusperiaatteiden rikkomiseen.

Lisäksi valittajien mukaan kunta on ajanut alueelle yhtenäistä hinnoittelua, jossa hintaperusteena on käytetty metsämaan kauppahintoja, vaikka kunnan edustajat kehuvat aluetta "Kultaiseksi kolmioksi". Valittajat pitävät kunnan ajamaa 20 sentin neliöhintaa epärealistisena ja epäoikeudenmukaisena.

Valittajien mukaan Rajakangasta lähin vastaava raakamaan alue sijaitsee Pörhölänkankaalla, jossa hintataso on ollut yli kymmenkertainen.

Hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta toimivaltaansa kuulumattomana viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin kohdistuvan kantelunluonteisen arvostelun. Hallinto-oikeus ei tutki myöskään valituksen väitteitä kunnan kaupankäyntitavoista.

Hallinto-oikeus on siis hylännyt valitukset ja valittajien vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvauksesta. Oikeus on hylännyt myös vaatimukset kunnan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, koska valittajat eivät ole esittäneet ilmeisen perusteettomia vaatimuksia.

Osalliset nykyisiä tai entisiä poliitikkoja tai virkamiehiä

Tommi Lepojärvi on Keminmaan entinen kunnanjohtaja. Tällä hetkellä hän on keskustan kunnanvaltuutettu ja valtuuston puheenjohtaja. Sakari Lepojärvi toimii Keminmaan kokoomuksen puheenjohtajana. Antero Lepojärvi on toiminut kunnan elinkeinotoiminnan kehittäjänä.

Tommi Lepojärvi perui 26.4.2017 päivätyllä kirjeellä omalta osaltaan valituksen, joka koski 23.3.2017 tehtyä kunnanvaltuuston päätöstä.

– Se osui vaalien aikaan, joten jätin kuolinpesän asiat muiden vastuulle, Tommi Lepojärvi kertoo.

Tommi Lepojärvi on mukana valituksissa, jotka on tehty kunnanvaltuuston 17.3.2016 ja 10.11.2016 tekemistä päätöksistä.

Jukka Rainto on tällä hetkellä kokoomuksen valtuutettu. Vuoden 2012 kuntavaaleissa hänet valittiin valtuustoon Keminmaalaisten parhaaksi -ryhmän listalta. Hannu Tikkala toimii Keminmaalaisten parhaaksi -ryhmän valtuutettuna. Pekka Heinonen ei ollut viime kuntavaaleissa ehdolla. Edellisellä valtuustokaudella hän oli keskustan valtuutettuna.

Mauri Posio on edelleen Keminmaan kunnanjohtaja.

Myös Rajakankaan asemakaavasta on valitettu

Antero ja Sakari Lepojärvi ovat valittaneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden Rajakankaan maakauppoja koskevista päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa keskimääräinen käsittelyaika on 20,2 kuukautta.

Lisäksi Antero ja Sakari Lepojärvi ovat valittaneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Keminmaan kunnanvaltuuston 14.12.2017 päättämästä Rajakankaan asemakaavan ensimmäisestä vaiheesta. Valitus on tehty Kalevi ja Kaija Lepojärven kuolinpesien puolesta, osakkaina ja yksityishenkilöinä.

Kunta suunnittelee Rajakankaasta uutta teollisuusaluetta. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle on kaavoitettu 40 hehtaaria maata teollisuus- ja liiketonteiksi.

Tällä hetkellä Keminmaan teollisuus- ja liiketontit ovat loppumassa. Kunnalla on tarjolla vain kymmenkunta tonttia.