Miten pojat suoriutuisivat paremmin peruskoulussa? Tuoreessa tutkimuksessa esille nousevat vanhat tutut: Lukeminen, hyvä yhteishenki ja motivaatio

Valtioneuvosto teetti selvityksen, kuinka poikien alisuoriutumiseen voitaisiin puuttua peruskoulussa.

peruskoulu
oppilaat oppitunnilla
Minna Aula / Yle

Viime aikoina on puhuttu kosolti poikien koulumenestyksestä, miesten naisia alhaisemmasta koulutustasosta sekä syrjäytymisestä. Valtioneuvosto aloitti vuosi sitten tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla kaventaa tyttöjen ja poikien välisiä oppimiseroja peruskoulussa.

Selvitys (siirryt toiseen palveluun) julkaistiin tänään tiistaina. Tutkimuksen tekivät Helsingin ja Jyväskylän yliopiston tutkijat.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) nostaa selvityksestä neljä teemaa, joiden kautta poikien oppimista voitaisiin kohentaa:

1. Lukeminen

– Poikien kiinnostus lukemista ja äidinkieltä kohtaan on tyttöjä vähäisempää. Vaikuttavinta ja tärkeintä on löytää tapoja innostaa poikia lukemaan. Kansallinen lukutaitofoorumi tekee ehdotukset kansalliseksi lukutaito-ohjelmaksi syksyyn mennessä, Grahn-Laasonen muistuttaa.

Viime vuonna uutisoitiin, että Suomessa on noin 370 000 työikäistä ihmistä, joiden lukutaito on erittäin huono.

2. Arviointi

– Opettajat tarvitsevat lisää työkaluja arviointiin. Kansallista tasokoetta en kannata. Opetushallitus valmistelee lisätukea opettajille arvioinnin toteuttamiseen, opetusministeri huomauttaa.

3. Yhteisöllinen kulttuuri

Tutkimuksessa havaittiin, että pojat kokevat kiusaamista enemmän kuin tytöt.

– Oppilaat menestyvät paremmin kouluissa, joissa on hyvä yhteishenki, yhteisöllinen ja tasavertainen koulukulttuuri. Lapset ja nuoret saavat olla omia itsejään, eivätkä he ole tiukasti "tyttö- tai poikalokeroissa". Tähän vaikuttaa kasvatustiede. Olemme lisänneet resursseja opettajankoulutukseen, kommentoi Grahn-Laasonen.

4. Motivaatio ja koulutuksen merkityksellisyys

– Motivaation yhteys oppimistuloksiin on kiistaton. Uudet opetussuunnitelmat alleviivaavat oppimisen iloa. Oppimisen merkityksen korostaminen on tärkeintä tulevaisuustyötä, ministeri kuvailee.

Tutkijat mainitsevat raportissaan myös, että olisi selvitettävä, voitaisiinko peruskoulun yläluokkien kolmen vuoden opinnot jakaa neljälle vuodelle, kuten lukiossa on mahdollista tehdä.

Lue myös:

Suomalaisvanhemmat lukevat lapsilleen liian vähän – enempi lukeminen ehkäisisi koulukiusaamista, antaisi pidemmät unet ja tekisi teinistä paremman keskustelijan

Kirjoja lukenut teini osaa jopa 70 000 sanaa – Nuori, joka ei lue, 15 000 sanaa

Suomalaispojat pärjäävät hyvin, mutta jäävät silti pahasti tyttöjen varjoon

Mitä PISA-tuloksista voi päätellä? Tutkijat kriittisinä: Eivät kerro Suomen koulutuksen tasosta

Professori Pisa-tutkimuksesta: ”Heikommin pärjääminen ei ole sukupuolikysymys”