1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tampereen vesi

Tarkastusraportti listaa lukuisia epäonnistumisia Tampereen Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksessa

Sekä Tampereen Veden irtisanoutunut toimitusjohtaja, viime kevääseen asti toiminut johtokunta että rakennusyhtiö Econet saavat pyyhkeitä.

Tampereen vesi
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos
Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos puhdistaa Näsijärven vettä tamperelaisten käyttöön.Mari Siltanen / Yle

Tampereen kaupungin sisäinen tarkastus on havainnut lukuisia ongelmia Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen valvonnassa ja riskienhallinnassa. Tarkastusraportin mukaan peruskorjausurakan sisäinen valvonta ei ole ollut hyväksyttävällä tasolla.

– Sisäisen valvonnan puuttumisesta tai toimimattomuudesta johtuen syntyy negatiivisia toiminnallisia ja taloudellisia seurauksia tai on olemassa suuri todennäköisyys, että näin käy. Valvonta ja riskienhallinta ovat epäonnistuneet, raportissa sanotaan.

Kaupinojan vedenpuhdistamosta on tarkoitus tulla Tampereen toinen päävedenottamo Ruskon puhdistamon rinnalle. Rakennustyöt alkoivat vuonna 2013 ja valmista piti tulla vuoden 2016 alkupuolella.

Tampereen Vesi ei ole vieläkään vastaanottanut urakkaa ongelmien vuoksi. Tällä hetkellä laitos tuottaa kymmeniä prosentteja vähemmän vettä kuin oli tarkoitus.

Budjetin ylitys miljoonaluokkaa

Saneerauksen kustannusarvio on yli 20 miljoonaa euroa. Tarkastusraportin mukaan urakan suunnitellut kustannukset ovat ylittyneet yli 2,6 miljoonalla eurolla. Summa voi vielä kasvaa merkittävästi.

Puutteita on ollut sekä Tampereen Veden irtisanoutuneen toimitusjohtajan Pekka Pesosen, viime vuoden toukokuuhun saakka toimineen Tampereen Veden johtokunnan että urakkaa johtaneen rakennusyhtiö Econetin toiminnassa.

Pesonen irtisanoutui tehtävästään 1.2.2018 alkaen. Hän ei kertonut syytä lähdölleen.

Raportointi on ollut monella tapaa riittämätöntä

Tarkastuksen mukaan Econet ei ole pystynyt vastaamaan urakan johtamisesta ja omista urakkasopimuksen velvoitteista. Samalla johtokunta ei ole valvonut urakkaa siten, kuin sen olisi pitänyt. Johtokunta ei myöskään ole saanut tai edellyttänyt toimitusjohtajalta riittävää raportointia urakan etenemisestä ja riskienhallinnasta.

Myös raportointi omistajaohjaukselle tai konsernijaostolle on ollut puutteellista. Lisäksi tilinpäätös- ja toimintakertomusraportointi on investoinnin osalta ollut riittämätöntä.

Tarkastusraportti suosittelee muun muassa, että Tampereen vesi analysoi urakan toteuttamiseen ja valvonnan epäonnistumiseen johtaneet syyt. Lisäksi vesilaitoksen pitää arvioida riskejä ja niiden hallinnan riittävyyttä normaali- ja poikkeustilanteissa, jos Kaupinojan vedentuotanto jää merkittävästi alle tavoitteen.

Sopuratkaisu yhä tavoitteena

Tampereen Vesi ja urakoitsijat ovat kiistelleet siitä, kuka on vastuussa ongelmista. Tarkastusraportin mukaan pääurakoitsijana toimivaa konsortiota johtava Econet on vaatinut Tampereen Vedeltä yli 1,9 miljoonan korvausta.

Tampereen Vesi pyrkii yhä sopimaan asian urakoitsijoiden kanssa. Kiistan päätyminen oikeuteen on silti mahdollista.

Aiemmin Tampereen kaupungin tilintarkastaja ei puoltanut tili- ja vastuuvapautta Tampereen Veden entiselle toimitusjohtajalle ja viime kevääseen saakka toimineen johtokunnan jäsenille saneeraukseen liittyvien ongelmien vuoksi. Tarkastuslautakunta kaipaa asianosaisilta selitystä tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta.

Lue seuraavaksi