Essoten ja Sosterin yhteinen sävel on vielä löytymättä – Neuvottelut Etelä-Savon keskussairaaloiden työnjaosta jatkuvat

Etelä-Savon sote-kuntayhtymät Essote ja Sosteri eivät ole vielä päässeet yhteisymmärrykseen keskussairaaloiden leikkausten työnjaosta. Neuvottelut jatkuvat, ja niiden lähtökohtana on kaksi päivystävää sairaalaa Etelä-Savossa. Tavoitteena on keskeisten syöpäleikkausten ja tekonivelleikkausten säilyminen maakunnassa.

keskussairaalat
Neuvottelut Etelä-Savon keskussairaaloiden leikkausten työnjaosta jatkuvat
Essotella ja Sosterilla ei ole vielä yhteistä näkemystä Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden leikkausten työnjaosta. Asiaa käsiteltiin tiedotustilaisuudessa 17. huhtikuuta.Kati Rantala / Yle

Jotta lähtökohta kahdesta päivystävästä sairaalasta täyttyisi, on Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloissa oltava riittävä määrä päiväaikaista toimintaa. Näkemyserot työnjaosta menivät aiemmin siihen pisteeseen, että ulkopuolista apua oli haettava sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Apuun tuli lääkintöneuvos Timo Keistinen. Hänen mukaansa ainoa keino keskeisten syöpäleikkausten ja tekonivelleikkausten säilymiseen maakunnassa on, että molemmat keskussairaalat pääsevät sopimukseen leikkausten jakamisesta.

Essote ei ole valmis hyväksymään Sosterin esitystä tekonivelleikkausten keskittämisestä Savonlinnaan. Essoten huolenaiheena on ympärivuorokautisen laajan päivystyksen turvaaminen Mikkelissä.

– En näe mitään suurta riskiä traumapäivystyksen ylläpitämisessä, vaikka tekonivelleikkaukset siirtyisivät Savonlinnaan. Neuvottelut jatkuvat, ja yksityiskohtia käydään vielä läpi, Sosterin johtaja Panu Peitsaro kommentoi.

Essoten vastaehdotus Sosterille on kymmenen virkakirurgin työpanos Savonlinnaan. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että kaksi vaihtuvaa Mikkelin keskussairaalan kirurgia olisi töissä joka päivä Savonlinnassa. Lisäksi Essoten ehdotukseen sisältyy rintasyöpäleikkausten siirtyminen kokonaisuudessaan Savonlinnaan.

Henkilökunnan ja asukkaiden ajatukset otettava huomioon

Essoten johtaja Risto Kortelainen toivoo leikkausten työnjakoon kestävää ratkaisua. Hän kertoo kuunnelleensa tarkalla korvalla henkilöstön reaktioita.

– Keskussairaalathan ovat asiantuntijaorganisaatioita, joissa on hyvin vahvoja kannanottoja. Toki tärkeitä ovat myös alueen asukkaat ja potilaat ja heidän ajatuksensa. Oli hyvä, että tässä lähdettiin oikein tihentyneeseen ja vahvaan valmisteluprosessiin, Kortelainen sanoo.

Sosterin johtajan Panu Peitsaron mukaan työnjaossa on kyse leikkauksien ja niihin välittömästi liittyvien hoitojaksojen siirtymisestä toiseen sairaalaan. Lähtökohtaisesti kaikki mallit pyritään rakentamaan niin, että kaikki ennakko- ja jälkitarkastukset ja -tutkimukset tehdään leikkauspotilaan omassa sairaalassa.

– Enemmän tähän liittyy nyt tunnekysymyksiä kuin viime käden järkikysymyksiä, Peitsaro pohtii.

Keskussairaaloiden työnjaosta on keskusteltu viime syksystä lähtien. Essoten ja Sosterin tavoitteena olisi saada päätöksiä aikaan 26. huhtikuuta mennessä, jolloin sote-kuntayhtymien hallitukset kokoontuvat.

Työnjaon ja keskittämisasetusten kriteerit on täytettävä heinäkuun alkuun mennessä, jolloin siirtymäaika loppuu.

Lääkintäneuvos Timo Keistinen käyttää Essotesta ja Sosterista kielikuvaa kihlapari. Eteläsavolaisen kihlaparin olisi nyt löydettävä yhteinen linja. Pariskunta joutuu itse miettimään, miten asiat tehdään.

– Kihloihin pitäisi mennä nyt kesän aikana, ja juhannus alkaa olla se viimeinen aika. Avioliittohan alkaa vasta vuonna 2020 eli häät vietetään vähän myöhemmin.

Keistisen mukaan Etelä-Savon keskussairaaloiden työnjaossa pitää nähdä pari vuotta eteenpäin. Hän uskoo, että väestön näkökulmasta päästään hyvään ratkaisuun sekä laadukkaaseen ja potilasturvalliseen hoitoon.