Kaikki syytteet hylättiin Vaasan kaupungin lahjusjupakassa

Käräjäoikeuden mukaan lahjusrikoksista ei ollut näyttöä.

lahjonta
Lahjusoikeudenkäynti Pohjanmaan käräjäoikeudessa 7. maaliskuuta 2018.
Lahjusoikeudenkäynti Pohjanmaan käräjäoikeudessa 7. maaliskuuta 2018.Elina Kaakinen/Yle

Pohjanmaan käräjäoikeus on tänään antanut tuomion ns. Vaasan lahjusjupakassa. Kaikki syytteet hylättiin. Valtio velvoitetaan korvaamaan syytettyjen oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeus katsoo, että oikeudessa ei pystytty osoittamaan, että vastaajat olisivat syyllistyneet lahjuksen antamiseen tai ottamiseen. Lisäksi heiltä puuttuu rikoksen edellyttämä tahallisuus.

Tutkinnassa oli vaasalaisyrityksen tarjoamat matkat ja kestitys kaupungin työntekijöille. Epäily liittyi kaupungin urakkatarjousten käsittelyyn. Jutussa oli syytettynä neljä vaasalaisen maanrakennusyrityksen edustajaa, joita syytettiin lahjuksen antamisesta. Lahjuksen ottamisesta syytettiin neljää Vaasan kaupungin virkamiestä.

Oikeuden mukaan virkamiesten mahdollisuudet vaikuttaa maanrakennusyritystä koskevaan kaupungin päätöksentekoon ovat olleet vähäiset. Lisäksi matkoja koskevat asiakirjat on tehty oikeuden mukaan avoimesti, esimiehet ovat olleet niistä tietoisia ja matkat ovat olleet aikataulultaan tiiviitä ja raskaita.

Käräjäoikeus ei näe ajallista yhteyttä tehtyjen matkojen ja kaupungin yrityksen hyväksi tekemien hankintapäätösten välillä. Syytteiden keskiössä olleen tuhkatyöryhmän toiminnasta oikeus toteaa, että se on ollut tarpeellinen ja matkat perusteltuja. Maanrakennusyrityksellä on ollut liikesuhde Vaskiluodon Voiman kanssa ja sen tarjoama kestitys kaikille ryhmän jäsenille luontevaa.

Lahjusjutun tutkinta käynnistyi jo vuoden 2016 alussa. Syyttäjä vaati neljälle yrityksen edustajalle ja yhdelle kaupungin johtavalle virkamiehelle ehdollista vankeusrangaistusta. Lisäksi kolmelle kaupungin virkamiehelle vaadittiin tuntuvaa sakkorangaistusta sekä kahdelle osakeyhtiölle yhteisösakkoja, toiselle 100 000 euron yhteisösakkoa ja toiselle 15 000 euron yhteisösakkoa.

Syyttäjä ei vielä osaa arvioida, aikooko valittaa tuomiosta.