Vaasan Rönnskäretiin suunnitellaan avohakkuita – lintuharrastajat vastustavat

Metsänomistajat haluaisivat tehdä saaressa metsänhoidollisia töitä. Maisemalupahakemus on vireillä, mutta lintuharrastajat eivät ole suunnitelmista mielissään.

Maisematyölupa
Rönnskäretin kartta
Rönnskäretin suunnitellut hakkuualueet on merkitty karttaan punaisella.Vaasan kaupunki

Vaasan Sundomin edustalla olevalle Rönnskäretin saarelle haetaan maisematyölupaa avohakkuisiin. Saari kuuluu Merenkurkun maailmanperintöalueeseen. Lupaa töihin hakee UPM Metsä.

Saarella on useampi kymmenen metsänomistajaa ja osa heistä haluaa tehdä palstoillaan metsänhoidollisia töitä. Suurin hakkuualue olisi noin kymmenen hehtaaria ja muut alle viiden hehtaarin, kertoo metsäasiakasvastaava Ville Väärälä UPM Metsältä.

Maisematyölupa tarvitaan yli kymmenen hehtaarin töihin ja pienemmillekin alueille, jos ne rajoittuvat rantaan.

– Rönnskäretissä tarkoituksena on harventaa mäntymetsää sekä uudistaa vanhaa kuusimetsää ja istuttaa uusia taimia tilalle. Alueelle jätetään säästöpuuryhmiä ja rannan lehtipuut säilyvät koskemattomina, tarkentaa Väärälä.

Lupahakemusta käsiteltäessä selvitetään alueen luontoarvot. Varsinaisen päätösesityksen lupaan tekee kaavoitusjohtaja.

Merikotka-yhdistys ei avohakkuita halua

Avohakkuisiin suhtautuu kriittisesti muun muassa Pohjanmaan Merikotkat -yhdistys. Yhdistyksen mielestä hakkuut haittaavat maailmanperintöalueen imagoa ja heikentävät sen luontoarvoja.

Suunnitelmissa olevat hakkuut sijoittuvat yhdistyksen mukaan merikotkan pesinnän kannalta keskeiselle alueelle. Kyseessä oleva alue on ollut kuitenkin pitkään tutkimatta. Yhdistys ehdottaa, että se tarkastaisi sekä merikotkan että sääksen pesintätilanteen saaressa vuoden loppuun mennessä.

Yhdistys on jättänyt maisematyölupahakemukseen huomautuksen. Pohjanmaan Merikotkat pitää aiottuja avohakkuita erittäin epäsuotavina eikä se halua, että lupa myönnetään.