Parainen pyristelee pois lastensuojelun kriisistä: irtisanoutuneiden tilalle houkutellaan uusia sosiaalityöntekijöitä paremmilla työeduilla

Kuntaliiton kyselyn mukaan lastensuojelun tilanne on koko Suomessa huonontunut. Etenkin pula sosiaalityöntekijöistä on kova.

Parainen
Lapsi Paraisten keskuspuistossa.
Lapsi Paraisten keskuspuistossa. Kuvituskuva.Sannimari Lehtilä / Yle

Paraisten kaupungissa lastensuojelun neljästä sosiaalityöntekijästä kolme irtisanoutui lyhyen ajan sisällä. Irtisanoutuneiden mukaan syinä olivat huono johtaminen ja liiallinen työmäärä. Neljäskin sosiaalityöntekijä ehti jo irtisanoutua, mutta hän jatkaa kuitenkin kaupungin palveluksessa.

Paraisilla lastensuojelun tilaa pyritään nyt parantamaan monin erilaisin keinoin. Kaupunki on käynnistänyt kolmen puuttuvan sosiaalityöntekijän rekrytoinnin uudelleen. Ensimmäinen haku ei tuottanut tulosta.

– Lastensuojelu on ollut kriisissä ja on yhä edelleen, koska meillä on henkilöstövajetta. Tähän yritämme uudella otteella rekrytoinnissa saada tuloksia, sanoo sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist.

Paula Sundqvist
Paraisten sosiaali- ja terveysjohtaja Paula SundqvistPetra Ristola / Yle

Rekrytointiin satsataan tällä hetkellä erityisesti, jotta puuttuvat kolme sosiaalityöntekijää saadaan palkattua kaupunkiin.

– Tuomme mukaan parempia työehtoja, kuten etätyömahdollisuuden. Kehitämme työtä edelleen ja olemme mukana alueellisessa LAPE-hankkeessa pilottikuntana kehittämässä lastensuojelua, sanoo Paula Sundqvist.

Aluehallintoviraston seurannut jo vuosien ajan

Aluehallintovirasto on parin viime vuoden aikana seurannut Paraisten lastensuojelun tilannetta. Viimeksi kaksi vuotta sitten neljä sosiaalityöntekijää irtisanoutui kaupungin lastensuojelusta.

Irtisanoutuneet ottivat tuolloin yhteyttä aluehallintovirastoon ja epäkohtina mainittiin muun muassa lastensuojelulain lakien noudattaminen ja henkilöstön kelpoisuus. Aluehallintovirasto otti valvonta-asiana käsiteltäväkseen Paraisten kaupungin lastensuojelun kokonaistilanteen.

Henkilöstölle on hankittu erilaista tukea. Se on tullut varmasti viiveellä. Olisi tarvinnut saada nopeammin tukea tilanteen helpottamiseksi.

Paula Sundqvist

Se antoi asiasta kesällä 2017 sosiaali- ja terveyslautakunnalle huomautuksen, että lastensuojelulakia pitää noudattaa lastensuojelupäätöksiä tehtäessä. Avi vaati myös, että asiakassuunnitelmat on kirjattava lain mukaan.

– Lastensuojelussa on viimeisen kahden vuoden aikana tehty monia kehittämistoimenpiteitä. Näilläkään toimenpiteillä ei ole pystytty henkilöstön välisiä erimielisyyksiä poistamaan, sanoo sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist.

Syksyllä 2017 aluehallintovirasto aloitti valvonnan uudelleen, kun sen tietoon tuli uusia epäkohtailmoituksia. Avi teki tarkastustuskäynnin Paraisten perheyksikköön. Käynnin yhteydessä selvisi, että muun muassa työn johtamisessa oli puutteita.

– Henkilöstölle on hankittu erilaista tukea. Se on tullut varmasti viiveellä. Olisi tarvinnut saada nopeammin tukea tilanteen helpottamiseksi, sanoo Sundqvist.

Paraisten vaakuna
Paraisten kaupungintalo.Petra Ristola / Yle

Avi käynnisti lastensuojelua koskevan valvonnan uudelleen ja pyysi kaupungilta asiasta selvitystä. Kaupunki on nyt vastannut selvitykseen ja aluehallintovirasto käy läpi, onko se riittävä.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvistin mukaan johtamista kehitetään jatkuvasti ja esimiestyylejä on analysoitu.

– Olemme aloittamassa lastensuojelun kehittämistä asiakaslähtöisempään suuntaan, jotta saavutetaan mielekäs tapa tehdä työtä. Sellainen tapa, jossa työntekijöillä on vahva kollegiaalinen tuki, Sundqvist sanoo.

Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa tiiviimmin lastensuojeluasioita hoitavan perheyksikön toimintaa, jotta se voi reagoida tarvittaessa nopeasti. Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén valmistelee seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen esityksen siitä, mitä muutoksia johtamiseen tulee tehdä ja mitä henkilöstöpolitiikan parantamiseksi tulee tehdä.

Uusi esimies haasteen edessä

Lastensuojeluasioita hoitava perheyksikön yksikönpäällikkönä eli uutena esimiehenä 9. huhtikuuta aloitti Sami Salmivirta. Hän tiesi minkälaiseen tilanteeseen tulee.

– Työt ovat alkaneet hyvin ja työyhteisö on mukava. Näyttää siltä, että koko kaupungin organisaatio on tämän muutoksen ja uuden kehittämisen takana.

Puolentoista viikon työrupeaman aikana Salmivirralle on selkiintynyt kuva kaupungin lastensuojelun tilanteesta.

– Luonnollisesti meillä on haasteita ja ongelmia, joita pyrimme seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana ratkaisemaan. Akuutit haasteet liittyvät rekrytointiin.

Sami Salmivirta
Paraisten perheyksikön yksikönpäällikkö Sami SalmivirtaPetra Ristola / Yle

Henkilöstövajeesta huolimatta akuutit ja kiireelliset lastensuojelupäätökset kaupunki pystyy tekemään aikataulussa. Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen sosiaalityön tekeminen on tämän hetkisessä tilanteessa mahdotonta.

– Toivon, että kevään aikana saamme rekrytoinnit tehtyä ja saamme tänne päteviä työntekijöitä.

Luonnollisesti meillä on haasteita ja ongelmia, joita pyrimme seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana ratkaisemaan. Akuutit haasteet liittyvät rekrytointiin.

Sami Salmivirta

Sosiaalityöntekijöiden saatavuus on hankalaa koko Suomessa. Paraisille oman vaatimuksensa asettaa esimerkiksi kaksikielisyys.

– Haastavaa se on, mutta uskon, että meillä on tarjota sellainen houkutteleva paketti, johon varmasti löytyy kiinnostuneita, sanoo yksikönpäällikkö Sami Salmivirta.

Lastensuojelun johtamista ja henkilöstöpolitiikkaa on Paraisilla kritisoitu.

– Itse en ole huomannut näissä asioissa ongelmia tai haasteita, mutta jos sellaiseen törmään, aion niihin puuttua.

Lastensuojeluasioita hoitavan perheyksikön vahvuus on Paraisilla 13 työntekijää. Vahvuudesta puuttuu nyt kolme sosiaalityöntekijää. Perheyksikössä työskentelee uuden yksikönpäällikön lisäksi yksi sosiaalityöntekijä, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää, kaksi perheneuvojaa ja yksi lastenvalvoja.

Sosiaalityöntekijöistä on pulaa koko maassa

Paraisten lastensuojelun tilanne ei Kuntaliiton tietojen mukaan näytä niin katastrofaaliselta, kuin viime aikojen uutisointi antaa ymmärtää. Erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhosen mukaan tilastotietojen perusteella Parainen on hoitanut lastensuojelunsa melko hyvin viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Lastensuojelutilaston mukaan Paraisilla on kehuttavan pienet huostaanottoluvut. Siellä on keskimääräistä vähemmän lapsia huostassa. Myös avohuollon tukitoimien piirissä on pieni määrä lapsia, sanoo Puustinen-Korhonen.

Parainen-ilmapalloja.
Lapsille jaettiin ilmapalloja Paraisten keskuspuistossa kesällä 2017.Sannimari Lehtilä / Yle

Lastensuojelun tilaa Suomessa on tutkittu viime aikoina. Kuntaliiton lastensuojelukysely (siirryt toiseen palveluun) paljasti, että lastensuojelun tilanne Suomessa on huonontunut.

Lastensuojelun käytettävissä olevat henkilöstön voimavarat ovat olennaisesti heikentyneet viiden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna ja etenkin sosiaalityöntekijöiden resurssi on ohentunut.

– Sosiaalityöntekijän sijaisten pula on uusi resurssipulan muoto. Meillä on lähes puolet lastensuojelun järjestäjistä tilanteessa, jossa ei ole lainkaan tai on riittämättömästi sosiaalityön sijaisia käytössä, sanoo erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen.

Puustinen-Korhosen mukaan sijaispulaan liittyy se, että sosiaalityöntekijän sijaisia koskeva kelpoisuusehto tiukkeni vuonna 2016.

Meillä on lähes puolet lastensuojelun järjestäjistä tilanteessa, jossa ei ole lainkaan tai on riittämättömästi sosiaalityön sijaisia käytössä.

Aila Puustinen-Korhonen

– Nyt sijaisena voi toimia, jos on sosiaalityön opiskelija ja on suorittanut aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Tosiasia on, että sosiaalityön opiskelijoita ei riitä kaikkeen sijaistarpeeseen mitä lastensuojelussa on.

Sosiaalityöntekijäpulaan liittyy myös se, että työ on vaativaa ja asiakkaita on paljon. Jos kunta ei saa avoimia virkoja täytettyä, kuormittuvat ne, jotka kunnassa työskentelevät.

Kuntaliiton lastensuojelukyselyyn vastasi 92,3 prosenttia kaikista Suomen 180 lastensuojelun järjestäjätahosta, jotka edustavat 278 kuntaa.

Lisää aiheesta:

Paraisilla pidettiin hätäkokous lastensuojelun kaoottisesta tilanteesta

Lastensuojelun viimeinenkin sosiaalityöntekijä irtisanoutui Paraisilla

Paraisten johto keskustelee lastensuojelusta Obs depatt -ohjelmassa

Ylisosiaalineuvos: Lastensuojelun tilanne paranisi, jos varhaiseen tukeen uskallettaisiin nyt panostaa

Lastensuojelun karu totuus: Yhdellä sosiaalityöntekijällä asiakkaana jopa 130 lasta