Muutos Tenon sopimusta koskevaan lakiin merkitsee halvempaa kalastuslupaa nuorille

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina lakimuutokset Tenojoen kalastussopimuksen voimaansaattamislakiin. Matkailukalastusluvalla on muutoksen jälkeen mahdollisuus myöntää halvempi tai maksuton kalastuslupa alle 18-vuotiaille.

kalastusluvat
kalastusveneitä Tenojoella
Tenon lupien myynti alkaa tänä vuonna 24.4.Annu Passoja / Yle

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut joitakin muutoksia Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislakiin, joka säätelee Tenojoen kalastussopimuksen käytännön soveltamista. Muutoksen tärkein tavoite on, että alle 18-vuotiaat voivat jatkossa saada matkailukalastuslupia Tenolle hyvin edullisesti tai maksutta.

Hallitus antoi muutosesityksensä eduskunnalle maaliskuun alussa. Tasavallan presidentti vahvisti muutoksen voimaansaattamilakiin Perjantaina 20.4.2018.

Lailla tarkennetaan palveluntuottajan kalastuslupien myyntiin liittyvien tehtävien suorittamisesta perittävän maksun määrää sekä velvoitetaan kalastuslupia myyvät tahot ilmoittamaan luvan ostajien nimi- ja yhteystiedot saalisrekisterin rekisterinpitäjälle.

Lisäksi mahdollistetaan matkailukalastuslupien myöntäminen alle 18-vuotiaille hyvin edullisesti tai maksutta. Laki tulee voimaan 23.4.2018.

Matkailukalastuslupien myynti Tenolle alkaa 24.4.