Masennus, liikehäiriöt, Parkinsonin tauti ja monia muita – Sähkö on mukana yhä useamman sairauden hoidossa

Hermostoon vaikuttavat neuromodulaatiohoidot auttavat monia potilaita, jotka eivät ole hyötyneet perinteisistä hoidoista.

terveydenhoito
Naiselle annetaan sarjamagneettistimulaatihoitoa
Paula Koskinen / Yle

Hermoston toiminnan säätelyyn perustuvat neuromodulaatiohoidot lisääntyvät vauhdilla.

Neuromodulaatiohoidoissa aivoihin tai selkäytimeen annetaan joko sähköistä tai magneettista stimulaatiota. Sillä muokataan aivojen toimintaa, mikä vaikuttaa suotuisasti jopa kahteen kolmasosaan potilaista.

– Esimerkiksi hankala hermovauriokipu paranee nykyisillä lääkkeillä ja muilla hoidoilla vain noin 40 prosentilla potilaista ja yli puolet jää ilman apua. Heille neuromodulaatio voi tuoda avun, kertoo Turun yliopistollisen keskussairaalan kuvantamisen toimialueen toimialuejohtaja Satu Jääskeläinen.

Neuromodulaatiohoidot tarjoavat usein avun potilaille, joille perinteiset hoitomuodot eivät tehoa.

Satu Jääskeläinen

Hän on ollut myös perustamassa Tyksissä aloittavaa valtakunnallista neuromodulaatiohoitojen osaamiskeskusta.

– Neuromodulaatiohoidot voivat tarjota avun potilaille, joille perinteiset hoitomuodot eivät tehoa tai sairauksiin, joihin ei tällä hetkellä ole tehokasta hoitoa, Jääskeläinen kertoo.

Neuromodulaatiohoitoja annetaan useilla erikoisaloilla. Tyksissä neuromodulaatiohoitojen valikoima on maan laajin, ja niitä käytetään kivun hoidon lisäksi muun muassa masennuksen, ahdistuneisuushäiriön, epilepsian, liikehäiriöiden ja Parkinsonin taudin hoitoon.

– Esimerkiksi hankala hermovauriokipu paranee nykyisillä lääkkeillä ja muilla hoidoilla vain noin 40 prosentilla potilaista ja yli puolet jää ilman apua. Heille neuromodulaatio voi tuoda avun, Jääskeläinen kertoo.

Tunnetuimpia ja pisimpään käytössä olleita neuromodulaatiohoitoja lienee ECT eli sähköhoito, jota käytetään edelleen muun muassa vakavan masennuksen hoidossa. Sähköhoidoilla on monen korvaan ikävä kaiku, mutta niistä on saatu hyviä kokemuksia. Nykyisillä tekniikoilla sen sivuvaikutukset, joista tärkein on ohimenevä muistihäiriö, ovat aiempaa harvinaisempia.

Tehokkainta yhdessä psykoterapian kanssa

Psykiatrian saralla sähköhoito on edelleen Pohjoismaiden käytetyin neuromodulaatiohoitomuoto. Hoitomuodot kuitenkin lisääntyvät ja yleistyvät, esimerkiksi sarjamagneettistimulaatiohoitoon kirjoitetaan runsaasti lähetteitä.

– Meilläkin suurin ongelma on sen suosio. Jonot ovat kiireettömään hoitoon noin 5–6 kuukautta, kertoo psykiatrian dosentti ja osastonylilääkäri Tero Taiminen Tyksistä.

Psykiatriassa neuromodulaatiohoitoja käytetään yleensä silloin, kun muut hoidot eivät ole tehonneet. Jotkut hoidoista ovat kuitenkin niin hyvin siedettyjä ja niillä on niin vähän sivuvaikutuksia, että niitä voidaan käyttää jo sairauden alkuvaiheessa, Taiminen kertoo.

Aivot
Pixabay

Tero Taimisen mukaan neuromodulaatiohoidot ovat etenkin psykiatrian alalla kasvava trendi. Hänen mukaansa koko psykiatrian tulevaisuus rakentuu hyvin pitkälti neuromodulaatiohoitojen varaan.

– Psykiatrisen lääkehoidon teho ei ole viimeisen 30 vuoden aikana juurikaan kasvanut. Psykoterapian käyttö lisääntyy koko ajan, mikä on erinomainen asia, mutta ratkaisevasti aiempaa tehokkaampia psykoterapiamenetelmiä ei ole kehitetty, Taiminen sanoo.

Samaan aikaan erilaiset psykiatriset häiriöt ja niiden aiheuttama työkyvyttömyys lisääntyvät. Uusille, tehokkaammille hoidomuodoille on siis tilausta.

Psykoterapia ja neuromodulaatiohoidot eivät kilpaile keskenään vaan täydentävät toisiaan.

Tero Taiminen

Taimisen mukaan neuromodulaatiohoidot ovat selvästi tehokkaampia kuin lääkehoito tai psykoterapia.

Psykoterapeuttien piiristä on kuulunut huolta siitä, että koko ajan lisääntyvät neuromodulaatihoidot syrjäyttävät hitaampia hoitomuotoja, kuten psykoterapiaa. Tero Taimisen mielestä huoli on ymmärrettävä, mutta perusteeton.

– Psykoterapia ja neuromodulaatiohoidot eivät kilpaile keskenään vaan saattavat jopa voimistaa toistensa tehoa. Kun lääkehoito tai psykoterapia yhdistetään neuromodulaatiohoitoon, syntyy usein additiivinen vaikutus: 1 + 1 onkin 3, Taiminen sanoo.

Samalla hoitokerralla apu moneen vaivaan

Satu Jääskeläinen Tyksistä uskoo, että neuromodulaatiohoitojen käyttö yleistyy myös monien muiden neuropsykiatristen sairauksien hoidossa. Koska lähetteitä kirjoitetaan aiempaa enemmän, on Tyksissä avattu iltavastaanotto sekä psykiatrian että kliinisen neurofysiologian hoitojen antamista varten.

Erityisen käyttökelpoisiksi neuromodulaatiohoidot tekee se, että esimerkiksi samalla sarjamagneettistimulaatiohoidolla voidaan hoitaa useamman erikoisalan ongelmia samanaikaisesti, yhdellä käynnillä. Jos potilas esimerkiksi kärsii sekä vakavasta masennuksesta että kroonisista kivuista, voi hän saada hoitoa molempiin vaivoihin samalla kerralla.

Tavoitteenamme on olla muutaman vuoden sisällä pohjoismainen huippuosaamiskeskus.

Satu Jääskeläinen

– Esimerkiksi monilla kipupotilailla tulee usein kivun lisäksi masennusta. Aivojen eri kohtiin annettu sarjamagneettistimulaatio auttaa molempiin oireisiin. Jos potilas hyötyy hoidosta yhdessä aiheessa, hän yleensä hyötyy toisessakin, Jääskeläinen sanoo.

Tyksin neuromodulaatio-osaaminen vahvistuu entisestään, sillä sairaalaan ollaan tekemässä laitehankintoja, jotka laajentavat neuromodulaatiohoitojen skaalaa.

– Tavoitteenamme on olla muutaman vuoden sisällä pohjoismainen huippuosaamiskeskus, Jääskeläinen sanoo.