Ely-keskus haluaa kestopuun murskauksen sisätiloihin Hämeenlinnassa – riski haitta-aineiden leviämisestä ympäristöön

Raskasmetalleja ja syöpävaarallista arseenia sisältävien pylväiden sahaus ja murskaaminen ulkoilmassa saattaa valvontaviranomaisen mukaan levittää ihmiselle ja luonnolle haitallisia aineita lähiympäristöön Hämeenlinnan Tuuloksessa.

ympäristöriskit
Kestopuun kierrätysalue Tuuloksessa Hämeenlinnassa
Demoliten mukaan kestopuun murskaus sisätiloissa voisi lisätä hallin tulipaloriskiä.Timo Leponiemi / Yle

Hämeen Ely-keskus valvontaviranomaisena on tarkistanut Demoliten teollisuusalueen ja yrityksen toiminnan Tuuloksen Pannujärvellä. Ely-keskuksen mukaan välitöntä asiaan puuttumista ei tarvita, eikä murskauksen suoranaista kieltämistä ulkosalla.

Turvallisempaa olisi kuitenkin valvontaviranomaisen mukaan saada murskaus sisätiloihin. Sellainen Demolitella onkin: valtatie 10:lle näkyvä korkeahko peltihalli.

Hämeen Ely-keskus on tehnyt asiasta esityksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi), joka on lupaviranomainen asiassa. Esitys on ollut vuoden verran aluehallintovirastossa ja on nyt nähtävillä ja lausuntokierroksella toukokuulle asti.

– Sisätiloissa tehtävä murskaus olisi parhaan tekniikan mukaista. Lisäksi murskauksen pölypäästöt olisivat näin hallittavissa, kertoo valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen Hämeen Ely-keskuksesta.

Kestopuuteollisuus perusti Demoliten hävittämään käytöstä poistettuja ja nyttemmin kiellettyjä aineita sisältävää kestopuuta. Demoliten Tuuloksen teollisuustontti on nyt aivan täynnä kestopuuta ja yritys pyrkii niistä eroon. Vireillä on esimerkiksi Hämeenlinnassa Moreenin teollisuusalueelle kestopuun polttolaitos kuntien omistaman Kiertokapula Oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Hämeen Ely haluaa tiukennuksia Demoliten ympäristölupaan

Ulkona tehtävässä murskauksessa on riski, että pöly leviää ympäristöön ja kuljettaa mukanaan myös haitta-aineita. Kyllästetyssä puussa voi olla mukana muun muassa arseenia, kromia ja kuparia. Kreosiittikyllästetyssä puussa on myös PAH-yhdisteitä, perustelee Hämeen Elyn kantaa valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen.

– Emme ole keskeyttämässä toimintaa. Nämä ympäristövaikutukset, joita tarkastuksissa on havaittu, eivät ole niin vakavia, että toimintaa tarvitsisi keskeyttää, kertoo Koikkalainen.

Kestopuun käsittelyssä vastaantulevat monet PAH-yhdisteet ovat karsinogeenejä tai mutageenisiä eli ne aiheuttavat syöpää tai mutaatioita. Ainoastaan arseenin taso ylitti lievästi asetuksen kynnysarvon. Hämeen Ely-keskuksen mukaan kuitenkin sisätiloissa tehtävällä kestopuun murskauksella vältettäisiin paremmin pienemmätkin ympäristöriskit.

Hämeenlinnan Moreenin alueellekin kestopuun murskausta?

Hämeenlinnassa on suunnittelussa parhaillaan kestopuun polttolaitos Hämeenlinnan eteläpuolella olevalle Moreenin elinkeinoalueelle. Polttolaitoksesta on ajateltu Hämeenlinnan kaukolämmön keskeistä tuottajaa.

Jos tuleva polttolaitos alkaisi murskata Moreenin alueella kestopuuta Tuuloksen Pannujärven laitoksen tapaan, Hämeen Ely-keskuksen mukaan Moreenin alueellakin tulisi murskaus tehdä suojatuissa sisätiloissa.

Ympäristölupaa uudelle polttolaitokselle ei ole vielä tehty. Hankkeen valmistelussa ovat keskeisesti mukana Elenia Lämpö, Kiertokapula, Demolite ja Hämeenlinnan kaupunki. Ely-keskus otti Moreenin alueelle suunnitellun polttolaitoksen ympäristövaikutusarvioon eli yva-selvitykseen kantaa alkuvuodesta. Moreenin alueen kaavoitus polttolaitosta varten on käynnissä Hämeenlinnassa.

Demolite haluaa jatkaa nykyisellä ympäristöluvallaan

Hämeen Ely-keskus teki aloitteensa Demoliten lupaehtojen muuttamisesta huhtikuussa 2017. Aloitteen käsittely ja arviointi on parhaillaan menossa. Nopeimmillaan päätöstä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta voi odottaa loppuvuodesta.

Asian käsittely saattaa silti venyä tätä pitemmäksi, sillä asianosaisilla on valitusoikeus avin ratkaisusta ympäristölupia käsittelevään Vaasan hallinto-oikeuteen.

Demolite on itse vastannut jo Etelä-Suomen aville, että ympäristön pilaantumista ei ole tapahtunut eikä perusteita murskaustoiminnan siirtämiseksi sisätiloihin Demoliten itsensä mukaan ole. Demoliten teollisuusalueelta otettujen näytteiden ja pohjaveden perustilaselvityksen mukaan haitta-ainepitoisuudet ovat alittaneet asetuksen kynnysarvot.

Yhtiön mukaan kestopuun murskaus sisätiloissa voisi lisätä hallin tulipaloriskiä. Samoin hallin lämmitys aiheuttaisi pakokaasupäästöjä ja aiheuttaisi yritykselle kustannuksia.

Kestopuuta eli lähinnä kyllästettyjä pylväitä koko Suomesta keräävä, varastoiva ja murskaava Demolite Oy on toiminut Hämeenlinnan Tuuloksessa Pannujärven teollisuusalueella viitisentoista vuotta.

Yhtiö haluaa päästä polttamaan kestopuuta Hämeenlinnaan, koska varastot ovat täysiä. Lisäksi Demolite on joutunut viemään ja kuljettamaan kestopuuta poltettavaksi aina Saksaan asti viime vuosina.