1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kemikaalionnettomuudet

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus näkyy pian naapurimaakunnassakin – myös kaivovesissä merkkejä haitta-aineesta

Kohonneita pitoisuuksia näkyy Etelä-Savon ja Kymenlaakson rajalla sijaitsevalla Voikoskella.

Rikkoutunut kemikaalivaunu Kinnin liikennepaikalla Mäntyharjulla. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Mäntyharjun Kinnin kemikaalipäästö etenee alueen vesistössä.

Maanantaina 16.4. otettujen vesinäytteiden mukaan haitta-aine MTBE:tä on levinnyt Mäntyharjulla Sarkaveden eteläosaan. Haitta-aineen tarkka kulkureitti ja haitta-aineen eteneminen Sarkavedessä ei kuitenkaan ole tiedossa.

Haitta-aine on myös kulkeutumassa Sarkaveden kautta kohti Vuohijärveä.

Kohonneita pitoisuuksia näkyy Etelä-Savon ja Kymenlaakson rajalla sijaitsevalla Voikoskella.

Viranomaiset arvioivat, että selvästi kohonneita pitoisuuksia havaitaan Sarkavedessä toukokuun loppupuolelle saakka. Arviot on tehty kemikaalin etenemistä koskevan mallinnuksen perusteella, ja niihin liittyy epävarmuuksia. Pajulammen yläpuolisten ojien haitta-ainepitoisuudet ovat edelleen korkeita.

Haitta-ainetta myös kaivoissa

Onnettomuusalueen vaikutusalueella kaivoista otettiin vesinäytteitä kuluneella viikolla. Ensimmäiset tutkimustulokset ovat valmistuneet. Osassa kaivoista havaittiin merkkejä haitta-aineesta. Pitoisuudet ovat pieniä. Tuloksista on tiedotettu kaivojen omistajille.

Alueella on aloitettu pohjavesi- ja maaperätutkimukset, joiden perusteella seurantaohjelmaa tarkennetaan.

Alueella jatketaan torjuntatoimia. Patorakenteita vahvistetaan ja korotetaan sekä patoallasta laajennetaan. Onnettomuuspaikan ja sen lähistön kunnostamista suunnitellaan.

Lumen sulamisvedet kuitenkin laimentavat pitoisuuksia lähipäivinä.

Haitta-aineelle haiseva ja maistuva vesi ei sovellu talousvedeksi. Vettä ei pidä juoda eikä käyttää pesu- tai saunavetenä, jos hajun tuntee.

Haitta-aine pääsi ympäristöön lauantaina 7.4. kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle.

Yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE-kemikaalia, josta 35 tonnia valui maahan.