Kahdeksan sairaalan tähtisikermä Hämeeseen ja Pirkanmaalle etenee askel kerrallaan

Tampereelta Riihimäelle, Forssaan ja Hämeenlinnaan säteilevä sairaalaketju hoitaisi yli 700 000:ta asukasta kasvavassa eteläisessä Suomessa.

sairaanhoitopalvelut
Kanta-Hämeen keskussairaalan leikkaussali
Kanta-Hämeen keskussairaala olisi yksi kahdeksasta tähdestä.Timo Leponiemi / Yle

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnallinen sairaalaverkko on hitsautumassa tiiviiseen potilasvaihtoon ja sairaalaosaamisen jakamiseen. Julkisen terveydenhuollon sairaaloita ajaa nyt ja 2020-luvulla yhteen entistä avoimempi kilpailu potilaista ja osaavasta henkilökunnasta yksityisten ja muiden julkisten sairaaloiden kanssa.

Hämeessä syvin alan osaaminen on yliopistosairaalassa Tampereella; siellä hoidetaan myös tarkinta erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työntekijöitä olisi tulevassa kahdeksan tähden sairaalassa noin 10 000, eniten suurimmissa sairaaloissa Taysissa Tampereella ja Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa.

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien hallitukset ovat muun muassa saaneet selvitykset ja briiffaukset huhtikuussa. Päätöksiä kuntayhtymistä on tulossa toukokuussa ja kesäkuussa. Tarkoitus on, että syksyllä päästään valmistelemaan sopimustekstejä. Allekirjoituksia varten sopimusasiakirjat voisivat olla koossa loppuvuodesta.

Odotusarvona on, että luottamusjohdot asettuvat kannattamaan niin sanottua alustayhtiömallia, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen.

Alustayhtiö mahdollistaa myös sairaalaosuuskunnan

Kahdeksan tähden sairaala on 2020-luvun alkupuolen horisontista nouseva tähtikuvio. Kahdeksan tähden sairaala -hanke tarkoittaa sitä, että viisi pirkanmaalaista sairaalaa sekä Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen sairaalat alkaisivat jakaa osaamistaan ja tarjota hoitopaikkoja toisilleen.

Sairaaloiden ammattijohdon, työntekijöiden ja luottamushenkilöstön keskuudessa hanke on kiinnostanut ja saanut hyväksyntää, vaikka päätöksiä asiasta ei olekaan. Konsulttiselvityksessä esille tullut alustayhtiö olisi luonteeltaan kahden sairaanhoitopiirin omistama osakeyhtiö.

– Selvityksen tuloksena olemme päätyneet siihen, että tässä ei voida edetä suin päin yhteiseen organisaatioon, vaan on edettävä askel kerrallaan, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen.

Yhtiön perustamisen jälkeen suunnittelussa päästään piirtämään sairaaloille tarkempia tehtäviä, asiakaskuntia ja kumppanuuksia.

Jos maakunnat myöhemmin haluavat edetä hankkeessa osuuskuntien tapaan, tämä olisi juridisesti mahdollista. Kuntien yhdessä omistama liikelaitos sen sijaan ei ole mahdollinen.

Kahdeksan sairaalan tähtiketjun valmistelu alkoi 2017

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri aloittivat sairaalaketjun hyötyjen ja haittojen selvittelyn loppuvuodesta 2017. Ennestään tiivistä yhteistyötä on tehty jo maakuntien välillä muun muassa laboratoriotoiminnassa. Myös sydänsairaala sykkii jo Hämeessä Tampereelta Hämeenlinnaan ja Riihimäelle ja myös Forssaan asti.

– Aiemmin juuri tekonivelsairaala Coxa ja sydänsairaala ovat osoittaneet tällaisen toiminnan edut laajalla alueella. Tulevan alustayhtiön päälle on tarkoituksena rakentaa maakuntien välille lisää yhteisiä, tehokkaita osaamisprosesseja sairaalatyöhön, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen.

Kahdeksan tähden sairaalan käytännön toiminnan käynnistymistä täydessä laajuudessa lykkää 2020-luvulle kuitenkin se, että esimerkiksi Hämeenlinnan uuden keskussairaalan rakentaminen kestää kolmisen vuotta ja sairaala saadaan käyttöön aikaisintaan 2023. Tampereella sairaalarakentamista on tehty puolestaan jo lähes koko 2010-luku.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallituksen odotetaankin ottavan sairaalakahdeksikkoon valmistelun pohjalta myönteisen kannan toukokuussa. Sairaanhoitopiirin valtuusto puolestaan on koolla kesäkuussa. Tämän jälkeen alkaisi alustayhtiön sopimusten luonnosten kirjoittaminen, tekstien arviointi ja hyväksyttäminen sairaanhoitopiirien luottamuselimissä loppuvuodesta.

Forssan seutu mukana sairaaloiden tähtiketjussa

Forssan seutu on tiiviisti mukana Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen yhdessä valmistelemassa kahdeksan tähden sairaalassa. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä otti asiaan kantaa 23 huhtikuuta.

Hykylle pitää antaa suunnittelussa kuitenkin aito mahdollisuus päästä neuvottelemaan ratkaisuista, joilla Forssan sairaala jatkossa voi toimia elinkelpoisena erikoissairaanhoidon yksikkönä, muistutti Forssan seudun kuntayhtymä.

Riihimäen seudulla on puolestaan tehty alkuvuodesta irtiottoa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä. Asia sai runsaasti julkisuutta, kun Riihimäen kaupungin edustajat olisivat halunneet uuden Hämeenlinnan keskussairaalan totetukseen suojalausekkeita sen varalle, että valtakunnallista maakuntauudistusta ei tule ja uuden sairaalan rakennuttamnen jää Kanta-Hämeen kuntien itsensä maksettavaksi.

Riihimäkeläisten varauksellisuus asiaan vaikuttaa keskussairaalan näkökulmasta kuitenkin jälkijättöiseltä, koska kaikki Kanta-Hämeen kunnat hyväksyivät yksimielisesti uuden sairaalan toteuttamisen kesäkuussa 2016. Tätä päätöstä toteutetaan nyt Ahvenistontien varteen.