Kysely: Kerro, saako lapsesi tarpeeksi tukea koulussa – vai joudutko taistelemaan erityislapsesi puolesta?

Millaisia kokemuksia sinulla on erityislapsen tai muutoin tukea tarvitsevan lapsen vanhempana tai opettajana? Onko tuki riittävää?Vastaa artikkelin lopussa olevaan kyselyymme, teemme aiheesta juttua.

erityisopetus
Tiitus Villman leikkii Ella koiran kanssa.
Henrietta Hassinen / Yle

– Se, että erityislapsi selviää hengissä peruskoulun, vaatii vanhemmilta tosi paljon, sanoi Suomen Vanhempainliiton järjestötoiminnan asiantuntija Aslak Rantakokko aiemmassa jutussamme.

Rantakokolla on itselläänkin lapsi, jolla on muun muassa Aspergerin oireyhtymä.

Ainoastaan Helsingissä yli 4 600 lasta tarvitsee erityistä tukea kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa. Se on 12 prosenttia lapsista, kun koko Suomessa keskimäärin 7,3 prosenttia on saanut erityisen tuen päätöksen. Nämä lapset kärsivät esimerkiksi oppimisvaikeuksista, tarkkaavaisuuden häiriöistä tai heillä voi olla kehitysvamma tai vaikkapa autismin kirjon häiriö.

Koko Suomessa (siirryt toiseen palveluun)vuonna 2015 erityistä tukea tarvitsevia lapsia oli kouluissa vajaa 40 000. Tähän lisäksi tulevat vielä lapset tehostetun tuen päätöksellä, eli astetta kevyempää tukea tarvitsivat 45 000 oppilasta.

Erityistä tukea tarvitsevien määrä lisääntyy Helsingissä jatkuvasti, koska koululaisten määrä kasvaa tuhannella vuosittain. Karkeasti ottaen yli sata uutta koululaista vuosittain tarvitsee erityistä tukea koulussa.

Helsinki aikoo sulauttaa lisää erityislapsia tavallisille luokille

Pääkaupungissa 60 prosenttia erityistä tukea tarvitsevista lapsista käy erityisluokkaa ja 40 prosenttia heistä on integroitu yleisopetukseen eli he käyvät koulua tavallisella luokalla.

Kaupungin on tarkoitus lisätä yleisopetukseen sulautettavien oppilaiden määrää siten, että edellä mainitut luvut kiepautetaan toisinpäin.

Espoossa lähes kaikki erityisen tuen oppilasta opiskelee erityisluokalla. Vantaalla taas enemmistö erityislapsista on integroitu yleisopetukseen.

Koulun on tarjottava erityisen tuen päätöksen saaneelle lapselle joko opetusta erityisluokalla tai muuta tukea, esimerkiksi erityisopettajan osa-aikaista opetusta tai tukiopetusta. Myös avustajaa on lapselle mahdollista hakea.

Tuen tarve täytyy kirjata henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) oppilaan tarpeiden mukaan, ei sen mukaan millaiset resurssit esimerkiksi erityisopettajien ja avustajien suhteen koulussa on.

Laki tai suositukset eivät kuitenkaan ole määrää sitä, miten paljon ja millaista tukea erityisoppilailla on oikeus saada. Erityisen tuen tarvitsevien määrät, opettajien, erityisryhmien ja avustajien määrät ovat saatavissa koulukohtaisesti, mutta mitään erityistä mittaria tai laskukeinoa ei lapsen tuen riittävälle määrälle ole olemassa.

"Jos tukea ei saa, lapsi voi alkaa oireilla psyykkisesti ja koko perhe väsyy"

Helsingin vanhemmat ry vaati ennen joulua lapsille lisää tukea kouluihin. Yhdistys esitti huolensa yleisopetukseen integroitujen, erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen riittämättömyydestä. Kannanotto (siirryt toiseen palveluun) perustui yhdistyksen vanhemmille tekemään kyselyyn.

– Vastauksia alkoi tulla todella nopeasti, pitkiä tarinoita. Mekin olemme pitäneet asiaa tapetilla viimeiset vuodet, mutta emme ymmärtäneet, että todellisuus on tämän kaltainen, totesi Helsingin Vanhemmat ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen.

Monet vanhemmat kokivat, että lapsen siirryttyä pienryhmästä yleisopetuksen luokkaan lapsen tarvitsema tuki on vähentynyt merkittävästi, Valtonen sanoi.

– Vanhempien mukaan tämä aiheuttaa lapsille ongelmia esimerkiksi psyykkisessä jaksamisessa. Lasten oppimistulokset saattavat laskea, ja pahimmillaan koko perheen hyvinvointi kärsii.

Myös helsinkiläisistä opettajista 70 prosenttia on ammattiyhdistyksen oman kyselyn mukaan ollut sitä mieltä, että tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea yleisopetuksen luokassa.

Helsinkiin perustetaan ensi syksynä yhdeksän uutta erityisluokkaa. Kaupungilta kerrotaan, että syynä on se, että kaikille erityisluokalle jonossa oleville ei ole voitu tarjota paikkaa erityisluokalle. Kaikissa kouluissa erityisluokkia ei ole ollenkaan.

Kerro meille: Saako lapsi tukea riittävästi

Haluamme kuulla, kuinka sinun koulussasi erityisopetus on järjestetty.

Saako lapsesi riittävästi tukea koulussa? Millaista tukea ja kuinka paljon lapsesi saa? Toteutuuko koulussa lapsen HOJKS:ssa tehdyt suunnitelmat ja onko lisää tukea mahdollista saada?

Onko lapsesi saanut pyydettäessä esimerkiksi erityisopetusta tai tukiopetusta vai oletko joutunut taistelemaan lapsesi saaman tuen puolesta? Oletko hakenut lapsellesi pienryhmäpaikkaa, miten on käynyt? Miten opiskelu sujuu integroituna yleisopetukseen?

Kaipaamme kokemuksia myös opettajien näkökulmasta.

Millaisia kokemuksia sinulla on opettajana erityisopetuksesta ja tuen riittävyydestä lapsille? Saatko opettajana tarpeeksi tukea koulun rehtorilta ja muulta henkilökunnalta? Onko sinulla mielestäsi tarpeeksi aikaa ja mahdollisuuksia järjestää ja antaa tukea oppilaille? Miten erityislasten integroiminen yleisopetukseen vaikuttaa sinun työhösi ja koko luokan toimintaan?

Voit kertoa ongelmien ja haasteiden lisäksi myös onnistumisista. Jos sinulla on hyviä kokemuksia erityisopetuksesta, kerro sekin meille! Otamme vastaan kaikenlaisia kommentteja ja tarinoita alla olevan kaavakkeen avulla.

Teemme juttua erityisesti Helsingin ja pääkaupunkiseudun tilanteeesta, mutta otamme vastaan mielellämme kokemuksia myös muualta Suomesta.

Lue lisää:

Erityislapsen koulunkäynti on jatkuvaa taistelua – asennekasvatukselle kouluissa huutava tarve

Erityislapsen äiti: Olen taistellut ja hakannut päätäni seinään päättäen, ettei lastani kohdella väärin

8-vuotias Tiitus tarvitsee lisätukea koulussa – kaupunki tarjoaa ratkaisuksi kolmipäiväistä kouluviikkoa

Erityislapsen äiti Satu: Kukaan ei ymmärrä erityislastani

Pienryhmä vai normiluokka? Helsinki sijoittaa erityisoppilaita entistä enemmän yleisopetukseen

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.